RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Honfoglaló öseink
Veszprémy, László [Hrsg.]. - Budapest (1996)


Deskriptoren: Ungarn Sammelschriften Veszprémy, László (1958-)
Sprache: Ungarisch


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/705960
Alternative Formate: MARC21 | BibTeX

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Veszprémy, László

Inhalt

Buchbeitrag   

Plaga Orientalis: A Kárpát-medence a honfoglalás elötti évszázadokban [Plaga Orientalis: the Carpathian basin before the Hungarian conquest]
Szöke, Béla Miklós. • S. 11-44

Buchbeitrag   

Honfoglalás és megtelepedés [Conquest and settlement]
Györffy, György. • S. 45-65

Buchbeitrag   

A nyugat-európai és a bizánci hadviselés a honfoglalás és a kalandozások idején [West European and Byzantine warfare in the period of the Hungarian conquest and raids]
Borosy, András. • S. 66-80

Buchbeitrag   

Fegyver s vitéz [Weapon and warrior]
Kovács, László. • S. 81-108

Buchbeitrag   

Ami a zsákmányból megmaradt [What remained from the booty]
Kovács, László. • S. 109-127

Buchbeitrag   

A magyarok hadi ménjei és igavonói az írott források és a régészeti leletek alapján [Warhorses and draught animals of the Hungarians as reflected by written evidence and archaeological finds]
Vörös, István. • S. 128-146

Buchbeitrag   

Kerszténység a honfoglalás elött a Kárpát-medencében [Christianity before the Hungarian conquest in the Carpathian basin]
Tóth, Endre. • S. 147-160

Buchbeitrag   

A honfoglaló magyarok politikai szervezete és vezetöi [The political structure and leaders of the conquering Hungarians]
Tóth, Sándor László. • S. 161-175

Buchbeitrag   

Nemzetségek és honfoglalók [Clans and conquerors.]
Zsoldos, Attila. • S. 176-194

Buchbeitrag   

A honfoglalás a középkori magyar historiográfiában [The conquest in medieval Hungarian historiography.]
Veszprémy, László. • S. 195-206

Buchbeitrag   

A honfoglalók megtelepedése a Kárpát-medencében [The settlements of the conquerors in the Carpathian basin.]
Kristó, Gyula. • S. 207-222