RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Reihe

Reihe Acta Universitatis Wratislaviensis
- Wroclaw (1962 - 1988)


Deskriptoren: Polen Reihen
Sprache: Polnisch
Verlauf: 1.1962 - 997.1988. 998.1989 -


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/1303677

Bestandsnachweise nach ZDB: Titel suchen... 

Bände

Sammelwerk   

Band 3741, 321:
Studia historycznoprawne [Rechtsgeschichtliche Studien]
Konieczny, AlfredPtak, Marian J. [Hrsg.]. - Wroclaw (2016)

Sammelwerk   

Band 3674, 319:
Studia historycznoprawne [Rechtsgeschichtliche Studien]
Konieczny, AlfredPtak, Marian J. [Hrsg.]. - Wroclaw (2015)

Sammelwerk   

Band 3658:
Wahrnehmungen und Befunde
Bartoszewicz, IwonaHalub, MarekMalyszek, Tomasz [Hrsg.]. - Wroclaw (2015)

Sammelwerk   

Band 3602, 316, 2:
Studia historycznoprawne [Rechtsgeschichtliche Studien]
Konieczny, AlfredPtak, Marian J. [Hrsg.]. - Wroclaw (2014)

Monographie   

Band 3553:
Praga, Wroclaw i Kraków: przestrzen publiczna i prywatna w czasach sredniowiecznego przelomu
Piekalski, Jerzy. - Wroclaw (2014)

Monographie   

Band 3509:
Emblemata mediaevalia profana: przyklad Polski
Wachowski, Krzysztof. - Wroclaw (2013)

Sammelwerk   

Band 3483, 315, 2:
Studia historycznoprawne [Rechtsgeschichtliche Studien]
Konieczny, AlfredPtak, Marian J. [Hrsg.]. - Wroclaw (2013)

Sammelwerk   

Band 3465, 314:
Studia historycznoprawne [Rechtsgeschichtliche Studien]
Konieczny, AlfredPtak, Marian J. [Hrsg.]. - Wroclaw (2012)

Monographie   

Band 3402:
Najstarszy kopiarz ksiazat olesnickich i kozielsko-bytomskich
Zerelik, Roscislaw. - Wroclaw (2012)

Sammelwerk   

Band 3375, 313:
Studia historycznoprawne [Rechtsgeschichtliche Studien]
Konieczny, AlfredPtak, Marian J. [Hrsg.]. - Wroclaw (2011)

Monographie   

Band 3372:
Relacje kulturowe poludniowego Slaska i polnocnych Moraw i Czech w IX - X wieku w swietle zrodel ceramicznych
Pankiewicz, Aleksandra. - Wroclaw (2012)

Sammelwerk   

Band 3270, 311:
Studia historycznoprawne [Rechtsgeschichtliche Studien]
Konieczny, Alfred [Hrsg.]. - Wroclaw (2010)

Sammelwerk   

Band 3253:
Kosciól klasztorny Wniebowziecia NMP w Lubiazu: historia, stan zachowania, koncepcja rewitalizacji.
Koziel, Andrzej [Hrsg.]. - Wroclaw (2010)

Sammelwerk   

Band 3228:
Les choses, les notions, les noms: le terme dans tous ses états
Kaufman, Stefan [Hrsg.]. - Wroclaw (2010)

Monographie   

Band 3218:
W kregu Boleslawa Szczodrego i Wladyslawa Hermana: Piastowie w malzenstwie, polityce i intrydze
Benyskiewicz, Krzysztof. - Wroclaw (2010)

Sammelwerk   

Band 3180, 310:
Studia historycznoprawne [Rechtsgeschichtliche Studien]
Konieczny, Alfred [Hrsg.]. - Wroclaw (2009)

Sammelwerk   

Band 3156:
Material rzezby: miedzy technika a semantyka [Material of sculpture]
Lipinska, Aleksandra [Hrsg.]. - Wroclaw (2009)

Sammelwerk   

Band 3136:
Periodyki slaskie od XV wieku do 1945 roku
Bialy, FranciszekBialy, Lucyna [Hrsg.]. - Wroclaw (2008)

Sammelwerk   

Band 3129:
Les mots pèlerins
Biardzka, Elzbieta [Hrsg.]. - Wroclaw (2009)

Monographie   

Band 3124:
Brakteaty - pieniadzsredniowiecznych Prus [Die Brakteaten - Geld aus dem mittelalterlichen Preußen]
Paszkiewicz, Borys. - Wroclaw (2009)

Monographie   

Band 3093:
Wladza i polityka we wczesnym sredniowieczu
Urbanczyk, Przemyslaw. - Wroclaw (2008)

Monographie   

Band 3085:
Figura i hostia: o obrazowym przywolywaniu obecnosci w póznym sredniowieczu
Kapustka, Mateusz. - Wroclaw (2008)

Sammelwerk   

Band 3080:
Hominem quaerere. Clowiek w zrodle historycznym
Rosik, StanislawWiszewski, Przemyslaw [Hrsg.]. - Wroclaw (2008)

Sammelwerk   

Band 3063, 305:
Studia historycznoprawne [Rechtsgeschichtliche Studien]
Konieczny, Alfred [Hrsg.]. - Wroclaw (2008)

Sammelwerk   

Band 3015, 303:
Studia historycznoprawne [Rechtsgeschichtliche Studien]
Konieczny, Alfred [Hrsg.]. - Wroclaw (2007)

Sammelwerk   

Band 3012:
Opactwo Cystersów w Lubiazu i artysci [Die Zisterzienserabtei in Leubus und die Künstler]
Koziela, Andrzej [Bearb.]. - Wroclaw (2008)

Sammelwerk   

Band 2985:
Procesy lokacyjne miast w Europie Srodkowo-Wschodniej: Materialy z konferencji miedzynarodowej w Ladku Zdroju 28 - 29 pazdziernika 2002 roku [Prozesse der Stadtentstehung in Mittel- und Osteuropa]

Sammelwerk   

Band 2966:
Mundus hominis - cywilizacja, kultura, natura wokól interdyscyplinarnosci badan historycznych ; [... uczestników VI Interdyscyplinarnych Spotkan' Historycznych "Ad Fontes" (Jamrozowa Polana, 4 - 7 maja 2005 r.)]
Rosik, StanislawWiszewski, Przemyslaw [Hrsg.]. - Wroclaw (2006)

Sammelwerk   

Band 2964:
Barbarzyncy w Europie: studia z poznego antyku i wczesnego sredniowiecza
Tyszkiewicz, Lech A.. - Wroclaw (2007)

Sammelwerk   

Band 2953:
Slask i Czechy: Wspólne drogi sztuki: Materialy konferencji naukowej dedykowane Profesorowi Janowi Wrabecowi [Schlesien und Böhmen. Gemeinsame Wege der Kunst. Materialien einer wissenschaftlichen Konferenz zu Ehren von Prof. Jan Wrabec]
Kapustka, Mateusz [Hrsg.]. - Wroclaw (2007)

Monographie   

Band 2929:
Powszechna historia gospodarcza od XV do XX wieku [Allgemeine Wirtschaftsgeschichte vom 15. bis zum 20. Jahrhundert]
Maciejewski, MarekSadowski, Miroslaw. - Wroclaw (2007)

Monographie   

Band 2904:
Nowa postac swiata: Narodziny sredniowiecznej cywilizacji europejskiej [Eine neue Gestalt der Welt. Die Geburt der europäischen mittelalterlichen Gesellschaft]
Leciejewicz, Lech. - Wroclaw (2007)

Sammelwerk   

Band 2887, 298:
Studia historycznoprawne [Rechtsgeschichtliche Studien]
Konieczny, Alfred [Hrsg.]. - Wroclaw (2006)

Sammelwerk   

Band 2880:
Dolny Slask. Monografia historyczna
Wrzesinski, Wojciech [Hrsg.]. - Wroclaw (2006)

Monographie   

Band 2852:
Wroclawskie spisy zastawów, dlugów i mienia zydowskiego z 1453 roku. Studium z historii kredytu i kultury materialnej
Golinski, Mateusz. - Wroclaw (2006)

Sammelwerk   

Band 2848:
Mélanges de langue et de littérature offerts au Professeur Eugeniusz Ucherek
Biardzka, Elzbieta [Hrsg.]. - Wroclaw (2006)

Monographie   

Band 2806:
Historia ustroju Slaska 1202 - 1740 [Zur politischen Geschichte Schlesiens 1202-1740]
Orzechowski, Kazimierz. - Wroclaw (2005)

Sammelwerk   

Band 2758, 294:
Studia historycznoprawne [Rechtsgeschichtliche Studien]
Konieczny, Alfred [Hrsg.]. - Wroclaw (2005)

Monographie   

Band 2720:
Mieszkacy sredniowiecznego Wroclawia: ocena warunków ycia i stanu zdrowia w ujciu antropologicznym [Inhabitants of medieval Wroclaw]
Kwiatkowska, Barbara. - Wroclaw (2005)

Monographie   

Band 2713:
Early medieval swords from Central and Eastern Europe: dilemmas of an archeologist and a student of arms
Marek, Lech. - Wroclaw (2005)

Sammelwerk   

Band 2707:
Dom w miescie sredniowiecznym i nowosytnym
Gediga, Boguslaw [Hrsg.]. - Wroclaw (2004)

Monographie   

Band 2698:
Wczesnosredniowieczne miecze z Europy Srodkowej i Wschodniej: dylematy archeologa i bronioznawcy
Marek, Lech. - Wroclaw (2004)

Monographie   

Band 2623:
Wczesne domy mieszczan w Europie srodkowej: geneza - funkcja - forma [ Early urban domestic buildings in Central Europe]
Piekalski, Jerzy. - Wroclaw (2004)

Sammelwerk   

Band 2620, 290:
Studia historycznoprawne [Rechtsgeschichtliche Studien]
Konieczny, Alfred [Hrsg.]. - Wroclaw (2004)

Sammelwerk   

Band 2616, 288:
Studia historycznoprawne [Rechtsgeschichtliche Studien]
Konieczny, Alfred [Hrsg.]. - Wroclaw (2004)

Monographie   

Band 2529:
Wokól socjotopografii póznosredniowiecznej Swidnicy 2
Golinski, Mateusz. - Wroclaw (2003)

Sammelwerk   

Band 2512:
Studia z historii sredniowiecza
Golinski, Mateusz [Hrsg.]. - Wroclaw (2003)

Sammelwerk   

Band 2508:
Niderlandyzm na Slasku i w krajach osciennych
Kapustka, MateuszKoziela, Andrzej [Hrsg.]. - Wroclaw (2003)

Sammelwerk   

Band 2501, 285:
Studia historycznoprawne [Rechtsgeschichtliche Studien]
Konieczny, Alfred [Hrsg.]. - Wroclaw (2003)

Sammelwerk   

Band 2478:
Imago narrat. Obraz jako komunikat w spoleczenstwach europejskich ; [ ... konferencji "Imago narrat: obraz jako komunikat w spolecze'nstwach europejskich od pradziejów po czasy nowo·zytne" (... II Interdyscyplinarne Spokania Historyczne zorganizowanej w dniach 29 listopada - 1 grudnia 2001 r. przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Wroclawskiego w Kudowie Zdroju]
Rosik, Stanislaw [Hrsg.]. - Wroclaw (2002)

Monographie   

Band 2467:
Census populi: demografia starocytnego Rzymu
Suder, Wieslaw. - Wroclaw (2003)

Monographie   

Band 2389, 157:
Samuel Beniamin Klose (1730-1798). Studium historiograficzno-zródloznawcze [Eine historiogaphisch-quellenkundliche Studie]
Harc, Lucyna. - Wroclaw (2002)

Monographie   

Band 2371:
Brzytwa Ockhama a wykazywanie nieistnienia [Ockham's razor and the demonstration of non-existence]
Lagosz, Marek. - Wroclaw (2002)

Sammelwerk   

Band 2367, 276:
Studia historycznoprawne [Rechtsgeschichtliche Studien]
Konieczny, Alfred [Hrsg.]. - Wroclaw (2002)

Sammelwerk   

Band 2364:
Historia Slaska [Geschichte von Schlesien]
Czaplinski, Marek [Bearb.]. - Wroclaw (2002)

Monographie   

Band 2326:
Epos europejski [ Europäische Epen]
Bednarek, Boguslaw. - Wroclaw (2001)

Sammelwerk   

Band 2294, 273:
Studia historycznoprawne [Rechtsgeschichtliche Studien]
Konieczny, Alfred [Hrsg.]. - Wroclaw (2001)

Monographie   

Band 2291:
Szlachetna a wielce zalosna opowiesc o Panu Lancelocie z Jeziora: dekoracja malarska wielkiej sali wiezy mieszkalnej w Siedlecinie [Die edle und sehr traurige Geschichte von Herrn Lancelot vom See]
Witkowski, Jacek. - Wroclaw (2001)

Monographie   

Band 2235:
Interpretacja chrzescijanska religii poganskich Slowian w swietle kronik niemieckich XI-XII wieku: Thietmar, Adam z Bremy, Helmold [ Christliche Interpretation der Religion heidnischer Slawen im Lichte deutscher Chroniken des 11. und 12. Jahrhunderts. Thietmar von Merseburg, Adam von Bremen, Helmold von Bosau]
Rosik, Stanislaw. - Wroclaw (2000)

Monographie   

Band 2234:
Kronika klasztoru kanoników regularnych w Klodzku: Ze studiów nad sredniowiecznym dziejopisarstwem klasztornym [ Die Chronik des Augustiner-Chorherren-Stifts zu Glatz. Studien zur mittelalterlichen Klostergeschichtsschreibung]
Mrozowicz, Wojciech. - Wroclaw (2001)

Monographie   

Band 2222:
Klasztory franciszkanskie w miastach slaskich i górnoluzyckich XIII-XVI w. [ Die Franziskanerklöster in den schlesischen und oberlausitzischen Städten vom 13.-16. Jahrhundert]
Was, Gabriela. - Wroclaw (2000)

Sammelwerk   

Band 2213, 270:
Studia historycznoprawne [Rechtsgeschichtliche Studien]
Konieczny, Alfred [Hrsg.]. - Wroclaw (2000)

Sammelwerk   

Band 2174:
Zeitbewußtsein und Zeitkonzeption
Honsza, Norbert [Hrsg.]. - Wroclaw (2000)

Sammelwerk   

Band 2144, 264:
Studia historycznoprawne [Rechtsgeschichtliche Studien]
Konieczny, Alfred [Hrsg.]. - Wroclaw (1999)

Monographie   

Band 2121:
Biblioteki klasztorne dominikanów na Slasku, 1239-1810 [ Die Klosterbiliotheken der Dominikaner in Schlesien, 1239-1810]
Zawadzka, Krystyna. - Wroclaw (1999)

Sammelwerk   

Band 2070, 261:
Studia historycznoprawne [Rechtsgeschichtliche Studien]
Konieczny, Alfred [Hrsg.]. - Wroclaw (1998)

Monographie   

Band 2019:
Monastycyzm benedyktynski w sredniowiecznej Europie i Polsce: Wybrane problemy [ Benediktinerklöster in Europa und in Polen im Mittelalter]
Derwich, Marek. - Wroclaw (1998)

Sammelwerk   

Band 2016:
Nobile claret opus: studia z dziejów sztuki dedykowane Mieczyslawowi Zlatowi
Kalinowski, LechMossakowski, Stanislaw [Hrsg.]. - Wroclaw (1998)

Monographie   

Band 2010:
Socjotopografia póznosredniowiecznego Wroclawia: Przestrzen', podatnicy - rzemioslo [ Die Soziotopographie Breslaus im Spätmittelalter. Raumlage, Steuerzahler, Handwerk.]
Golinski, Mateusz. - Wroclaw (1997)

Sammelwerk   

Band 1953, 256:
Studia historycznoprawne [Rechtsgeschichtliche Studien]
Konieczny, Alfred [Hrsg.]. - Wroclaw (1997)

Sammelwerk   

Band 1868:
Schöpferische Begegnungen
Honsza, Norbert [Hrsg.]. - Wroclaw (2000)

Sammelwerk   

Band 1863:
Smierc w dawnej Europie. Zbiór studiów [La mort en Europe médiévale et moderne. Etudes]
Derwich, Marek [Hrsg.]. - Wroclaw (1997)

Sachtitel   

Band 1857:
Catalogus codicum medii aevi manuscriptorum qui in Bibliotheca Universitatis Wratislaviensis asservantur. Bd. 1. 1. Codices Milichiani. Signa 6055-6124 comprehendens
Kadzielski, Stanislawu.a. [Hrsg.]. - Wratislaviae (1998)

Sammelwerk   

Band 1853, 249:
Studia historycznoprawne [Rechtsgeschichtliche Studien]
Konieczny, Alfred [Hrsg.]. - Wroclaw (1996)

Monographie   

Band 1834:
Polsko-ruskie stosunki kulturalne do konca XV wieku
Sielicki, Franciszek. - Wroclaw (1997)

Monographie   

Band 1777:
L'Orose de Wroclaw (Rehdigeranus 107): sa composition et sa place dans la tradition manuscrite des Histoires d'Orose
Arnaud-Lindet, Marie-Pierre. - Wroclaw (1997)

Sammelwerk   

Band 1771, 243:
Studia historycznoprawne [Rechtsgeschichtliche Studien]
Konieczny, Alfred [Hrsg.]. - Wroclaw (1995)

Sammelwerk   

Band 1720:
Ksiega Jadwizanska: Miedzynarodowe Sympozjum Naukowe ; Swieta Jadwiga w dziejach i kulturze Slaska ; Wroclaw-Trzebnica, 21-23 wrzes'nia 1993 roku
Kaczmarek, Michal [Bearb.]. - Wroclaw (1995)

Sammelwerk   

Band 1692, 240:
Studia historycznoprawne [Rechtsgeschichtliche Studien]
Konieczny, Alfred [Hrsg.]. - Wroclaw (1994)

Sammelwerk   

Band 1683:
Smierc w dawnej Europie: zbiór studiów [La mort en Europe médiévale et moderne]
Derwich, Marek [Hrsg.]. - Wroclaw (1997)

Monographie   

Band 1637:
Zarys historii Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroclawiu [Abriß der Geschichte der Universitätsbibliothek in Breslau]
Ozóg, J.. - Wroclaw (1995)

Monographie   

Band 1576:
Proces narodowos'ciowej transformacji Dolnoslazaków do poczatków XX wieku [ Die nationale Transformation der Niederschlesier bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts]
Bokajlo, Wieslaw. - Wroclaw (1993)

Monographie   

Band 1540:
Ród wierzbnów do kolca XIV wieku: genealogia i rozsiedlenie [Die Grafen von Würben bis Ende des 14. Jahrhunderts]
Tarnas-Tomczyk, Agata. - Wroclaw (1993)

Monographie   

Band 1482:
Ród Gryfitów do kolca XIII wieku: pochodzenie, genealogia, rozsiedlenie [Der Gryfitenstamm bis Ende des XIII. Jahrhunderts]
Wójcik, Marek L.. - Wroclaw (1993)

Sammelwerk   

Band 1477, 222:
Studia historycznoprawne [Rechtsgeschichtliche Studien]
Konieczny, Alfred [Hrsg.]. - Wroclaw (1993)

Sammelwerk   

Band 1444, 215:
Studia historycznoprawne [Rechtsgeschichtliche Studien]
Konieczny, Alfred [Hrsg.]. - Wroclaw (1992)

Monographie   

Band 1388:
Iudex w literaturze procesowej XII - XIII wieku ["Iudex" in der Prozeßliteratur des 12. und 13. Jahrhunderts]
Szymoszek, Edward. - Wroclaw (1992)

Sammelwerk   

Band 1386:
Studia sredniowieczne
Korta, Waclaw [Hrsg.]. - Wroclaw (1992)

Sammelwerk   

Band 1384, 213:
Studia historycznoprawne [Rechtsgeschichtliche Studien]
Konieczny, Alfred [Hrsg.]. - Wroclaw (1992)

Monographie   

Band 1382:
Kultura karolinska a Slowianszczyzna Zachodnia
Wachowski, Krzysztof. - Wroclaw (1992)

Sammelwerk   

Band 1362:
Kultura sredniowieczna slaska: pierwiastki rodzime i obce
Bobowski, Kazimierz [Hrsg.]. - Wroclaw (1993)

Monographie   

Band 1333:
Podstawy gospodarcze mieszczanstwa wroclawskiego w XIII wieku [Die wirtschaftlichen Grundlagen des Breslauer Bürgertums im 13 Jahrhundert]
Golinski, Mateusz. - Wroclaw (1991)

Monographie   

Band 1320:
Studia o literaturze sredniowiecza i renesansu
Woronczak, Jerzy. - Wroclaw (1993)

Sammelwerk   

Band 1297:
Deutsche Polenliteratur: internationales Kolloquium Karpacz, 3.- 7. Oktober 1988
Dryll, Wanda [Bearb.]. - Wroclaw (1991)

Sammelwerk   

Band 1247, 194:
Studia historycznoprawne [Rechtsgeschichtliche Studien]
Konieczny, Alfred [Hrsg.]. - Wroclaw (1992)

Sammelwerk   

Band 1112:
Zródloznawstwo i studia historyczne
Bobowski, Kazimierz [Hrsg.]. - Wroclaw (1989)

Sammelwerk   

Band 1100:
Slask, Polska, Niemcy
Matwijowski, KrystynaWrzesinski, Wojciech [Hrsg.]. - Warszawa (1990)

Monographie   

Band 1094:
Slaskie pokoje krajowe: studium historyczno-prawne [Die schlesischen Landesfrieden]
Jurek, Piotr. - Wroclaw (1991)

Sammelwerk   

Band 980:
Studia z dziejów Srody Slaskiej, regionu i prawa Sredzkieg
Gladkiewicz, Ryszard [Bearb.]. - Wroclaw (1990)

Monographie   

Band 960:
Polskie terytorium plemienne w swietle toponimów obronnych
Jankowski, Jerzy. - Wroclaw (1988)

Monographie   

Band 946:
Sady prawa polskiego na tle organizacji wymiaru sprawiedliwosci ksiestwa olesnickiego XIV - XVIII w.
Ptak, Marian J.. - Wroclaw (1988)

Monographie   

Band 737:
"Die löbliche Kunst": Studien zu Dichtung und Poetik des späten Meistergesangs am Beispiel Adam Puschmans (1532 - 1600)
Hahn, Reinhard. - Wroclaw (1984)

Monographie   

Band 603:
Wladza ksiazeca na Slasku w XIII wieku [Die Fürstengewalt in Schlesien im 13. Jahrhundert]
Mularczyk, Jerzy. - Wroclaw (1984)

Sammelwerk   

Band 364, 7:
500 lecie polskiego slowa drukowanego na Slasku: Materialy sesji naukowej 9-11 X 1975 Wroclaw
Maleczynska, Kazimiera [Hrsg.]. - Wroclaw (1978)

Monographie   

Band 325:
Staropolska fonetyka w swietle materialu onomastycznego do XIV. wieku
Sulisz, Malgorzata. - Warszawa (1976)

Monographie   

Band 23:
Miniatury wroclawskiego rekopisu Jakuba de Cessulis "Liber super ludum scacorum"
Heck, Roman. - Bratislava (1964)

Monographie   

Italianizmy: studia nad recepcja; gotyckiej sztuki wloskiej w rzezbie srodkowo-wschodniej Europy: (koniec XIII-koniec XIV wieku)
Kaczmarek, Romuald. - Wroclaw (2008)