RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Reihe

Reihe Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia
- Wroclaw (1962 -)


Deskriptoren: Polen Reihen
Sprache: Polnisch
Verlauf: 7.1962 -


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/139117

Bestandsnachweise nach ZDB: Titel suchen... 

Bände

Sammelwerk   

Band 3049, 176:
Cor hominis. Wielkie namietnosci w dziejach, zródlach i studiach nad przeszloscia
Rosik, StanislawWiszewski, Przemyslaw [Hrsg.]. - s.l. (2007)

Sammelwerk   

Band 2339, 153:
Origines mundi, gentium et civitatum
Rosik, StanislawWiszewski, Przemyslaw [Hrsg.]. - Wroclaw (2001)

Monographie   

Band 1258, 92:
Kancelaria biskupów wroclawskich do 1301 roku
Zerelik, Roscislaw. - Wroclaw (1991)

Monographie   

Band 1081:
Lubiaz. Losy i kultura umyslowa slaskiego opactwa cystersów (1163-1642) [Leubus. Schicksal und geistige Kultur der schlesischen Zisterzienserabtei (1163-1642)]
Jazdzewski, Konstanty Klemens. - Wroclaw (1992)

Sammelwerk   

Band 175:
Mundus hominis - cywilizacja, kultura, natura wokól interdyscyplinarnosci badan historycznych ; [... uczestników VI Interdyscyplinarnych Spotkan' Historycznych "Ad Fontes" (Jamrozowa Polana, 4 - 7 maja 2005 r.)]
Rosik, StanislawWiszewski, Przemyslaw [Hrsg.]. - Wroclaw (2006)

Monographie   

Band 173:
Wroclawskie spisy zastawów, dlugów i mienia zydowskiego z 1453 roku. Studium z historii kredytu i kultury materialnej
Golinski, Mateusz. - Wroclaw (2006)

Sammelwerk   

Band 168:
Polska a Europa (X-XX wiek)
Wrzesinski, Wojciech [Hrsg.]. - Wroclaw (2004)

Monographie   

Band 165:
Wokól socjotopografii póznosredniowiecznej Swidnicy 2
Golinski, Mateusz. - Wroclaw (2003)

Sammelwerk   

Band 161:
Imago narrat. Obraz jako komunikat w spoleczenstwach europejskich ; [ ... konferencji "Imago narrat: obraz jako komunikat w spolecze'nstwach europejskich od pradziejów po czasy nowo·zytne" (... II Interdyscyplinarne Spokania Historyczne zorganizowanej w dniach 29 listopada - 1 grudnia 2001 r. przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Wroclawskiego w Kudowie Zdroju]
Rosik, Stanislaw [Hrsg.]. - Wroclaw (2002)

Monographie   

Band 160:
Census populi: demografia starocytnego Rzymu
Suder, Wieslaw. - Wroclaw (2003)

Monographie   

Band 144:
Interpretacja chrzescijanska religii poganskich Slowian w swietle kronik niemieckich XI-XII wieku: Thietmar, Adam z Bremy, Helmold [ Christliche Interpretation der Religion heidnischer Slawen im Lichte deutscher Chroniken des 11. und 12. Jahrhunderts. Thietmar von Merseburg, Adam von Bremen, Helmold von Bosau]
Rosik, Stanislaw. - Wroclaw (2000)

Monographie   

Band 143:
Kronika klasztoru kanoników regularnych w Klodzku: Ze studiów nad sredniowiecznym dziejopisarstwem klasztornym [ Die Chronik des Augustiner-Chorherren-Stifts zu Glatz. Studien zur mittelalterlichen Klostergeschichtsschreibung]
Mrozowicz, Wojciech. - Wroclaw (2001)

Monographie   

Band 142:
Klasztory franciszkanskie w miastach slaskich i górnoluzyckich XIII-XVI w. [ Die Franziskanerklöster in den schlesischen und oberlausitzischen Städten vom 13.-16. Jahrhundert]
Was, Gabriela. - Wroclaw (2000)

Monographie   

Band 135:
Monastycyzm benedyktynski w sredniowiecznej Europie i Polsce: Wybrane problemy [ Benediktinerklöster in Europa und in Polen im Mittelalter]
Derwich, Marek. - Wroclaw (1998)

Monographie   

Band 134:
Socjotopografia póznosredniowiecznego Wroclawia: Przestrzen', podatnicy - rzemioslo [ Die Soziotopographie Breslaus im Spätmittelalter. Raumlage, Steuerzahler, Handwerk.]
Golinski, Mateusz. - Wroclaw (1997)

Sammelwerk   

Band 129:
Smierc w dawnej Europie: zbiór studiów [La mort en Europe médiévale et moderne]
Derwich, Marek [Hrsg.]. - Wroclaw (1997)

Sammelwerk   

Band 114:
Wokól stereotypów Niemców i Polaków
Wrzesinski, Wojciech [Hrsg.]. - Wroclaw (1993)

Monographie   

Band 113:
Ród wierzbnów do kolca XIV wieku: genealogia i rozsiedlenie [Die Grafen von Würben bis Ende des 14. Jahrhunderts]
Tarnas-Tomczyk, Agata. - Wroclaw (1993)

Monographie   

Band 107:
Ród Gryfitów do kolca XIII wieku: pochodzenie, genealogia, rozsiedlenie [Der Gryfitenstamm bis Ende des XIII. Jahrhunderts]
Wójcik, Marek L.. - Wroclaw (1993)

Sammelwerk   

Band 101:
Studia sredniowieczne
Korta, Waclaw [Hrsg.]. - Wroclaw (1992)

Sammelwerk   

Band 98:
Kultura sredniowieczna slaska: pierwiastki rodzime i obce
Bobowski, Kazimierz [Hrsg.]. - Wroclaw (1993)

Monographie   

Band 89, 2170:
Dokumenty i kancelarie ksiazat opolsko-raciborskich do poczatków XIV wieku [Urkunden und Kanzleien der Fürsten von Oppeln- Ratibor bis zum Anfang des 14. Jahrhunderts]
Wójcik, Marek L.. - Wroclaw (1999)

Monographie   

Band 85:
Podstawy gospodarcze mieszczanstwa wroclawskiego w XIII wieku [Die wirtschaftlichen Grundlagen des Breslauer Bürgertums im 13 Jahrhundert]
Golinski, Mateusz. - Wroclaw (1991)

Sammelwerk   

Band 81:
Polska - Slask - Czechy. Studia nad dziejami stosunków kulturalnych i politycznych w sredniowieczu [Polen-Schlesien- Böhmen. Studien zur Geschichte der kulturellen und politischen Beziehungen im Mittelalter]
Gladkiewicz, Ryszard [Hrsg.]. - Wroclaw (1994)

Sammelwerk   

Band 76:
Zródloznawstwo i studia historyczne
Bobowski, Kazimierz [Hrsg.]. - Wroclaw (1989)

Sammelwerk   

Band 69:
Studia z dziejów sredniowiecza polskiego i powszechnego
Korta, Waclaw [Hrsg.]. - Wroclaw (1989)

Monographie   

Band 67:
Polskie terytorium plemienne w swietle toponimów obronnych
Jankowski, Jerzy. - Wroclaw (1988)

Monographie   

Band 59, 902:
Dokumenty i kancelarie ksiazat glogowskich w latach 1250-1331 [Die Dokumente und Kanzleien der Glogauer Fürsten in den Jahren 1250-1331]
Zerelik, Roscislaw. - Wroclaw (1988)

Monographie   

Band 54, 836:
Dokumenty i kancelarie ksiazece na pomorzu zachodnim do konca XIII w. Na tle praktyki kancelaryjnej wszystkich swieckich i koscielnych osrodków zarzadzania i kultury
Bobowski, Kazimierz. - Wroclaw (1988)

Sammelwerk   

Band 42:
Viae historicae. Ksega jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi w siedemdziesit rocznic urodzin
Golinski, Mateusz [Hrsg.]. - Wroclaw (2001)

Monographie   

Band 40:
Wladza ksiazeca na Slasku w XIII wieku [Die Fürstengewalt in Schlesien im 13. Jahrhundert]
Mularczyk, Jerzy. - Wroclaw (1984)

Monographie   

Band 7:
Zjazd glogowski w 1462 r. [Der Tag vom Jahre 1462 in Glogow]
Heck, Roman. - Warszawa (1962)