RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Reihe

Reihe Publikacje Instytutu Historii Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaiu
- Poznán (1994 -)


Deskriptoren: Polen Reihen
Sprache: Deutsch
Verlauf: 1.1994 - 57.2003; 57.2004 -


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/2228848
Alternative Formate: MARC21

Bestandsnachweise nach ZDB: Titel suchen... 

Bände

Sammelwerk   

Band 111:
Homo, qui sentit: ból i przyjemnosc w sredniowiecznej kulturze Wschodu i Zachodu
Banaszkiewicz, JacekIlski, Kazimierz [Hrsg.]. - Poznán (2013)

Sammelwerk   

Band 102:
Mediewisci
Strzelczyk, Jerzy [Hrsg.]. - Poznán (2011)

Sammelwerk   

Band 99:
"Nie ma historii bez czlowieka": Studia z dziejów sredniowiecza
Krzyzaniakowa, Jadwiga. - Poznán (2011)

Monographie   

Band 98:
Zródla ikonograficzne w badaniu zródloznawczym na przykladzie drzwi gnieznienskich: heureza i krytyka zewnetrzna
Strózyk, Pawel. - Poznán (2011)

Sammelwerk   

Band 87:
Drugie polsko-czeskie forum mlodych mediewistow: mediewista wobec zrodla - teoria i praktyka: materialy z konferencji naukowej, Gniezno, 25 - 28 wrzesnia 2007 roku
Dobosz, Józef [Hrsg.]. - Poznán (2009)

Monographie   

Band 74:
Rozwoj majatkow moznowladztwa wielkopolskiego w drugiej polowie XV i poczatkach XVI wieku: studium z dziejow wielkiej wlasnosci ziemskiej
Gorczak, Zbyszko. - Poznán (2007)

Monographie   

Band 73:
Badania historycznowojskowe: przedmiot, podstawy badawcze, metodyka
Miskiewicz, Benon. - Poznán (2006)

Monographie   

Band 71:
Pogranicze wielkopolsko-zachodniopomorskie we wczesnym sredniowieczu
Wielgosz, Zbigniew. - Poznán (2006)

Monographie   

Band 67:
Szkoly i studia polskich dominikanów w okresie sredniowiecza
Kaczmarek, Krzysztof. - Poznán (2005)

Monographie   

Band 61:
Polska i Litwa wobec husyckich Czech w latach 1420-1433. Studium o polityce dynastycznej Wladyslawa Jagielly i Witolda Kiejstutowicza
Nikodem, Jaroslaw. - Poznán (2004)

Sammelwerk   

Band 58:
La Pologne et l'Europe occidentale du Moyen Âge à nos jours: Actes du colloque organisé par l'Université Paris VII-Denis Diderot, Paris, les 28 et 29 octobre 1999
Forycki, MaciejSerwanski, Maciej [Bearb.]. Pelus-Kaplan, Marie-LouiseTollet, Daniel [Hrsg.]. - Poznán [u.a.] (2004)

Sammelwerk   

Band 56:
Francja, Niemcy i Polska w Europie nowoytnej i najnowszej: (XVI - XX w.) ; konferencja midzynarodowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pozna, 11 - 12. 10.2001
Forycki, Maciej [Hrsg.]. - Poznán (2003)

Sammelwerk   

Band 51:
Miedzy wielka polityka a narodowym partykularyzmem. Studia ofiarowane prof. Stanislawowi Sierpowskiemu
Koszel, Bogdanu.a. [Hrsg.]. - Poznán (2002)

Sammelwerk   

Band 50:
Spoleczenstwo, armia i polityka w dziejach Polski i Europy. Studia z dziejów politycznych i wojskowych dedykowane Profesorowi Benonowi Miskiewiczowi z okazji jubileuszu siedemdziesieciolecia urodzin
Czubinski, Antoniu.a. [Hrsg.]. - Poznán (2002)

Sammelwerk   

Band 44:
Scriptura custos memoriae: Prace historyczne
Zydorek, Danuta [Hrsg.]. - Poznán (2001)

Monographie   

Band 42:
Studia uniwersyteckie cystersów z ziem polskich w okresie sredniowiecza
Kaczmarek, Krzysztof. - Poznán (2002)

Sammelwerk   

Band 38:
Slawen, Deutsche und Dänen in zwei historischen Grenzregionen (Schleswig-Holstein und Großpolen): Vorträge einer gemeinsamen Konferenz des Instituts für Geschichte der Adam-Mickiewicz-Universität Poznan' und des Historischen Seminars der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ; Poznan', 23.-25 Oktober 1997
Strzelczyk, Jerzy [Hrsg.]. - Poznán (2001)

Sammelwerk   

Band 37:
Eruditio et interpretatio. Studia historyczne
Chodyla, Zbigniew [Hrsg.]. - Poznán (2000)

Sammelwerk   

Band 33:
Nihil superfluum esse. Studia z dziejów sredniowiecza ofiarowane Profesor Jadwidze Krzyzaniakowej
Strzelczyk, JerzyDobosz, Józef [Hrsg.]. - Poznán (2000)

Sammelwerk   

Band 32:
Docendo Discimus. Studia historyczne ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Wielgoszowi w siedemdziesit rocznic urodzin
Kaczmarek, KrzysztofNikodem, Jaroslaw [Hrsg.]. - Poznán (2000)

Sammelwerk   

Band 16:
Die Helden in der Geschichte und der Historiographie: Vorträge einer gemeinsamen Konferenz des Instituts für Geschichte der Adam-Mickiewicz-Universität Pozna' und des Historischen Seminars der Universität Hannover, Poznan, 26-27 Oktober 1995
Strzelczyk, Jerzy [Hrsg.]. - Poznán (1997)

Sammelwerk   

Band 13:
Przemysl II. Odnowienie Królestwa Polskiego [Przemysl II. Die Erneuerung des Königreichs Polens]
Krzyzaniakowa, Jadwiga [Hrsg.]. - Poznán (1997)

Sammelwerk   

Band 10:
Polsko-niemieckie rozmowy o przeszlosci. Zbiór rozpraw i artykulów
Labuda, Gerard. - Poznán (1996)

Sammelwerk   

Band 7:
Ernst Kantorowicz (1895-1963). Soziales Milieu und wissenschaftliche Relevanz. Vorträge des Symposiums am Institut für Geschichte der Adam-Mickiewicz-Universität Pozna', 23.-24. November 1995
Strzelczyk, Jerzy [Hrsg.]. - Poznán (1996)

Monographie   

Band 3:
Procesy fundacyjne wielkopolskich klasztorow cysterskich linii altenberskiej: Lekno, Lad, Obra
Wyrwa, Andrzej Marek. - Poznán (1995)

Monographie   

Band 1:
Utraeque res publicae: the emperor Anastasius I's Gothic policy ; (491-518)
Prostko-Prostynski, Jan. - Poznán (1994)