RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,5 Millionen verzeichnete Werke

Reihe

Reihe Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie, Klasse der Letteren
- Brussel (1972 - 1998)


Ergänzende Angaben: Vorg. ---) Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren Forts. ---) Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Klasse der Letteren
Deskriptoren: Belgien Reihen Geschichte der Künste und materielle Kultur
Sprache: Niederländisch
Verlauf: 34.1972 - 37.1975 = Nr. 71-79; 39.1977 - 60.1998 = Nr. 80-164


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/135953
Alternative Formate: MARC21

Bestandsnachweise nach ZDB: Titel suchen... 

Bände

Monographie   

Band 156:
De kleine stad in Vlaanderen: Bevolkingsdynamiek en economische functies van de kleine en secundaire stedelijke centra in het Gentse kwartier (14de-16de eeuw)
Stabel, Peter. - Brussel (1995)

Monographie   

Band 139:
De schandstraffen in het wereldlijk strafrecht in de zuidelijke Nederlanden van de middeleeuwen tot de Franse Tijd bestudeerd in Europees perspectief
De Win, Paul. - Brussel (1991)

Monographie   

Band 135:
Privilegies uitbeelden de Zuidnederlandse wapenkoningen en wapenkunde in de eeuw der Verlichting
Duerloo, Luc. - Brussel (1991)

Monographie   

Band 120:
Stylisation biblique et condition humaine dans l'hagiographie mérovingienne (600 - 750)
Uytfanghe, Marc van. - Brussels (1987)

Monographie   

Band 117:
De officialiteit van Doornik: oorsprong en vroege ontwikkeling, (1192 - 1300)
Vleeschouwers-Van Melkebeek, Monique. - Brussel (1985)

Monographie   

Band 95:
The Changing Self. A Study on the Soul in Later Neoplatonism: Iamblichus, Damascius and Priscianus
Steel, Carlos. - Brussel (1978)

Monographie   

Band 93:
Levensbeschouwing en milieu in de Latijnse metrische inscripties: een onderzoek naar de invloed van plaats, tijd sociale afkomst en affectief klimaat
Pikhaus, Dorothy. - Brussel (1978)

Monographie   

Band 90:
De volksvertegenwoordiging in Vlaanderen in de overgang van middeleeuwen naar nieuwe tijden (1384-1506)
Blockmans, Willem Pieter. - Brussel (1978)

Monographie   

Band 89:
Lambertus qui Librum fecit: een codicologische studie van de Liber floridus-autograaf: (Gent, Universiteitsbibliotheek, handschrift 92)
Derolez, Albert. - Brussel (1978)

Monographie   

Band 88:
De Belgische kustvlakte in de Romeinse tijd: bijdrage tot de landelijke bewoningsgeschiedenis
Thoen, Hugo. - Brussel (1978)

Monographie   

Band 86:
Norbertus aartsbisschop van Maagdenburg (1126-1134)
Grauwen, Wilfried Marcel. - Brussel (1978)

Monographie   

Band 81:
De jonge Romein: volgens de literaire bronnen der periode ca. 200 v. Chr. tot ca. 500 n. Chr.
Eyben, Emiel. - Brussel (1977)

Monographie   

Band 60:
Traditievorming en tekstmanipulatie in Vlaanderen in de tiende euw: Het 'Liber Traditionum Antiquus' van de Gentse Sint-Pietersabdi
Declercq, Georges A.. - Brussels (1998)

Monographie   

Band 58, 161:
Het bier van Lier: De economische ontwikkeling van de bierindustrie in een middelgrote Brabantse stad (einde 14de - begin 19de eeuw)
Aerts, Erik. - Brussels (1996)

Monographie   

Band 57, 154:
De processen in beroep uit Vlaanderen bij het Parlement van Parijs (1320-1521): Een rechtshistorisch onderzoek naar de wording van staat en souvereiniteit in de Bourgondisch-Habsburgse periode
Dauchy, Serge. - Brussel (1995)

Monographie   

Band 56, 153:
De vroegere Philoponus. Een studie van het Alexandrinjnse Neoplatonisme
Verrycken, Koenraad. - Bruxelles (1994)

Monographie   

Band 56, 149:
De beden in het graafschap Vlaanderen onder de hertogen Jan zonder Vrees en Filips de Goede (1405-1467)
Zoete, Antoine. - Brussel (1994)

Monographie   

Band 53, 136:
Brabant tijdens de regering van hertog Jan III (1312-1356). Land en instellingen
Avonds, Piet. - Brüssel (1991)

Monographie   

Band 52, 133:
Gent en de Bourgondische Hertogen ca. 1384 - ca. 1453. Een sociaal-politieke studie van een staatsvormingsproces
Boone, Marc. - Bruxelles (1990)

Sachtitel   

Band 51, 130:
Madelgijs. De Middelnederlandse fragmenten en de overeenkomstige Hoogduitse verzen
Duijvestijn, Bob W. Th. [Hrsg.]. - Brussel (1989)

Monographie   

Band 49, 124:
De rectorale rechtbank van de oude Leuvense universiteit (1425-1797)
Vandenghoer, Carl. - Brussel (1987)

Monographie   

Band 49, 121:
Stad en apostolaat: De vestiging van de bedelorden in het graafschap Vlanderen, ca. 1225-ca. 1350
Simons, Walter. - Brussel (1987)

Monographie   

Band 46, 114:
Brabant tijdens de regering van Hertog Jan III (1312-1356). De grote politieke Krisissen
Avonds, Piet. - Brussel (1984)

Monographie   

Band 46, 110:
De kwestie Lambertus "li Beges" († 1277)
Goossens, Jan. - Brussel (1984)

Monographie   

Band 45, 105:
The Latin Sermons of Odo of Canterbury
Odo <Cantuariensis>. Macken, Raymond [Bearb.]. Clercq, Charles de [Hrsg.]. - Bruxelles (1983)

Monographie   

Band 45:
Gerechtigkeitstaferelen voor schepenhuizen in de Zuidelijke Nederlanden in de 14de, 15de en 16de eeuw
De Ridder, Juliaan H. A.. - Brussels (1989)

Monographie   

Band 37, 75:
Erasmi Roterodami canonis quinti interpretatio: le dernier écrit Louvaniste anti-érasmien; met een samenvatting in't Nederlands / Eustachius de Zichinis
Rivieren, Eustachius van der. Coppens, Joseph [Hrsg.]. - Brussel (1975)

Sachtitel   

Band 36, 74:
The Old English Glosses of MS Brussels, Royal Library 1650 (Aldhelm's De laudibus virginitatis)
Goossens, Louis [Hrsg.]. - Bruxelles (1974)

Monographie   

Band 35, 73:
De Grote Raad van de hertogen van Boergondië en het Parlement van Mechelen
Rompaey, Jan van. - Brussel (1973)

Monographie   

Band 35, 72:
De Antwerpse scheepvaart in de XVe eeuw (1394-1480). Bijdrage tot de economische geschiedenis van de Stad Antwerpen
Asaert, Gustaaf. - Brussel (1973)