RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Ars historica: prace z dziejów powszechnych i Polski
Biskup, Marianu.a. [Hrsg.]. - Poznán (1976)


In Reihe: Seria historia. Uniwersytet Imienia Adama Mickiewicza (Poznán) / 71
Deskriptoren: Biskup, Marian (1922-2012)
Sprache: Polnisch


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/1579530
Alternative Formate: MARC21

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Biskup, Marianu.a.

Inhalt

Buchbeitrag   

Pojecie recepcji a jej zakres w historii panstwa i prawa
Bardach, Juliusz. • S. 91-99

Buchbeitrag   

Refleksje o historii powszechnej
Topolski, Jerzy. • S. 109-116

Buchbeitrag   

Wcena pracy w ksiegach
Lapis, Bohdan. • S. 119-130

Buchbeitrag   

Ardiajowie a Ilirowie
Pajalkowski, Wlodzimierz.. • S. 131-144

Buchbeitrag   

Elementy indoeuropejskie w religii Baltow
Lowmianski, Henryk. • S. 145-154

Buchbeitrag   

Sprawca piorunow w mitologii slowianskiej
Gieysztor, Aleksander. • S. 155-162

Buchbeitrag   

Holophagus. O smoku wawelskim i innych smokach
Kürbis, Brygida. • S. 163-178

Buchbeitrag   

Befestigungsanlagen von Novae
Parnicki-Pudelko, Stefan. • S. 179-192

Buchbeitrag   

Kwestia aktualnej chronologii archeologicznej okresu merowinskiego
Zak, Jan. • S. 193-196

Buchbeitrag   

Rola warunkow geograficznych w rozwoju miast dalmatynskich w sredniowieczu
Kaczmarczyk, Zdzislaw. • S. 197-208

Buchbeitrag   

Posadnik Jakun Miuoslawowicz. Przyczynek do dziejow walki o wladze w Nowogrodzie wielkim w XII wieku
Kijas, Artur. • S. 209-218

Buchbeitrag   

Rejestr posiadlosci kolegiaty w Goslarze (koniec XII wieku)) jako zródlo do spoleczno-ekonomicznych dziejów Slowian polabskich
Strzelczyk, Jerzy. • S. 219-227

Buchbeitrag   

Fryderyk II Hohenstauf i asasyni. znany epizod w relacji Muhammada al-Hamawi
Hauzinski, Jerzy. • S. 229-240

Buchbeitrag   

Krzyzacy a chrzest Litwy
Kosman, Marceli. • S. 241-252

Buchbeitrag   

Giedyminowicze - "Prawnuki Skolomendowy" Zbyslaw Wojtkowiak, Sprawa przylaczenia Braslawia do Litwy. Przyczyslaw terytorialnych w W. ks. Litewskim
Ochmanski, Jerzy. • S. 259-270

Buchbeitrag   

Z dziej'ow kontaktów artystycznych i intelektualnych polsko-dunskich w XVI - XVIII wieku
Slaski, Kazimierz. • S. 271-282

Buchbeitrag   

Bibliografia profesora Gerarda Labudy
Labuda, Gerard. • S. 285-289

Buchbeitrag   

Sporne problemy genezy niezaleznosci politycznej miast przy uj'sciu Odry we wczesnym sredniowieczu
Leciejewicz, Lech. • S. 295-310

Buchbeitrag   

Sredniowiecze Sporne problemy genezy niezaleznosci politycznej miast przy ujsciu Odry we wczesnym sredniowieczu
Leciejewicz, Lech. • S. 295-309

Buchbeitrag   

Czy Kuakow byl merropolia koscielna w polowie XI wieku
Korta, Waclaw. • S. 321-340

Buchbeitrag   

Epitety dotyczalce osob w Kronice Polskiej Anonima Galla
Liman, Kazimierz. • S. 341-356

Buchbeitrag   

Sprawa udzialu Polski w niemieckiej wyprawie na Slowian polabskich
Myslinski, Kazimierz. • S. 357-376

Buchbeitrag   

Tradycja rekopismienna Kroniki Kadlubka
Plezia, Marian. • S. 377-392

Buchbeitrag   

Stosunki slasko-pruskie i slasko-krzyzackie w pierwszej polowie XIII wieku
Jasinski, Tomasz. • S. 393-403

Buchbeitrag   

O pierwszym konflikcie narodowym na Slasku i rzekomym powstaniu górników w czasach Henryka Brodatego
Heck, Roman. • S. 405-423

Buchbeitrag   

Miasta wobec zjednoczenia Polki w XIII/XIV wieku
Samsonowicz, Henryk. • S. 425-436

Buchbeitrag   

Wójt i starosta: Ramie monarsze w polskim miescie sredniowiecznym
Gasiorowski, Antoni. • S. 437-444

Buchbeitrag   

Przyczynki do zyciorysu Jana Muskaty
Kozlowska-Budkowa, Zofia. • S. 445-454

Buchbeitrag   

Podloze polityczne pomorsko-slaskich koligacji dynastycznych w latach 1316-1325/28
Jasinski, Kazimierz. • S. 455-466

Buchbeitrag   

An regni pessimus defraudator et gentis? Jeszcze o Wincentym z Szamotul
Wielgosz, Zbigniew. • S. 467-473

Buchbeitrag   

Erudycja historyczna Zbigniewa Olesnickiego w swietle jego zeznan na procesie w 1422 roku
Krzyzaniakowa, Jadwiga. • S. 475-484

Buchbeitrag   

"Amor patriae" - "pro patria mori" i "ornamentum patriae" w polskich zródlacg barracyjnych XV wieku
Wofciech-Maslowska, Genowefa. • S. 485-492

Buchbeitrag   

W sprawie ostatniej podrózy Pawla Wlodkowica do Wloch
Chlopocka, Helena. • S. 493-502

Buchbeitrag   

Sedziwój z Czechla autorem katalogu arcybiskupów gnieznienskich
Szymanski, Józef. • S. 503-512

Buchbeitrag   

Sprawa Janusza Moszewdkiego i "polskie prawo rycerskie"
Górski, Karol. • S. 513-520

Buchbeitrag   

Mediacja saska w sporze polsko-krzyzackim w toruniu w 1501 roku (do genezy umiedzynarodowienia konfliktu Polski z zakonem krzyzackim w poczatkach XVI wieku)
Biskup, Marian. • S. 521-538

Buchbeitrag   

Nieznana piesn Ladyslawa z gielniowa "Contra pestem"
Kowalewicz, Henryk. • S. 539-544

Buchbeitrag   

Wielki Przywilej Ziemski ksiecia Jana
Boras, Zygmunt. • S. 545-554

Buchbeitrag   

Wplyw Jana Tarnowskiego na pogldy teoretyczno-wojskowe Albrechta Hohenzollerna
Olejnik, Karol. • S. 555-566

Buchbeitrag   

Reorganizacja domen ksiazecych na Pomorzu Zachodnim w XVI wieku
Wachowiak, Bogdan. • S. 567-584

Buchbeitrag   

"Peregrynacja do Ziemi Swietej" ksiecia radziwilla Sierotki: Czas powstania rekopisu
Alexandrowicz, Stanislaw. • S. 585-602