RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Boeken voor de eeuwigheid. Middelnederlands geestelijk proza
Mertens, Thomas Felix Constantijn [Hrsg.]. - Amsterdam (1993)


Deskriptoren: Niederlande Sammelschriften Prosa Mertens, Thomas Felix Constantijn (1953-)
Sprache: Niederländisch
Zugehörige Beiträge komplett erfasst


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/300675
Alternative Formate: MARC21 | BibTeX

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Mertens, Thomas Felix Constantijn

Inhalt

Buchbeitrag   

Boeken voor de eeuwigheid. Ter inleiding
Mertens, Thomas Felix Constantijn. • S. 8-35

Buchbeitrag   

Biecht, gebod en zonde. Middelnederlandse moraaltheologie voor de wereldlijke leek
Warnar, Geert. • S. 36-51

Buchbeitrag   

Epistolaire aspecten van de geestelijke brief (ca. 1350-1550)
Kors, Mikel M.. • S. 52-69

Buchbeitrag   

Preken als litteraire documenten
Zieleman, Gerrit C.. • S. 70-86

Buchbeitrag   

De Zuidnederlandse vertaling van de vier evangeliën
Coun, Theo. • S. 87-107

Buchbeitrag   

Woord en weerwoord. Over functionele vormgeving van exempelen
Verbij-Schillings, Jeanne M. C.. • S. 108-123

Buchbeitrag   

De Middelnederlandse vertalers van het Purgatorium Sancti Patricii: hun medium en publiek
Lie, Orlanda S. H.. • S. 124-140

Buchbeitrag   

De prozaist als dichter. Berijmd proza en verzen in de werken van Ruusbroec
Willaert, Frank. • S. 141-155

Buchbeitrag   

Ruusbroecs Spieghel in de Latijnse vertaling van Geert Grote
De Baere, Guido. • S. 156-170

Buchbeitrag   

"Onder u tafele als een hondeken". Willem Jordaens en de waarheid in De oris osculo
Noë, Hilde. • S. 171-189

Buchbeitrag   

Geestelijke spijs met zalige vermaning. Verspreiding, overlevering en receptie van Jan van Leeuwen
Geirnaert, DirkReynaert, Joris. • S. 190-209

Buchbeitrag   

Methodologische kanttekeningen bij het onderzoek van getijdenboeken
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. • S. 210-229

Buchbeitrag   

Om de grote kracht der woorden. Middelnederlandse gebeden en rubrieken in het Brugge van de vroege vijftiende eeuw
Oosterman, Johan B.. • S. 230-244

Buchbeitrag   

"Wat materien ghelicken op sonnendage ende hoechtijde te lesen". Het Middelnederlandse collatieboek van Dirc van Herxen
Buuren, Alfons M. J. van. • S. 245-263

Buchbeitrag   

Tekstgeleding in de Noordnederlandse historiebijbel
Berg, Marinus K. A. van den. • S. 264-279

Buchbeitrag   

Boekengebruik in vrouwenkloosters onder de invloed van de Moderne Devotie
Lingier, Carine. • S. 280-294

Buchbeitrag   

Wachten op de hemelse bruidegom. De Diepenveense nonnenviten in literairhistorisch perspectief
Jongen, LudoScheepsma, Wybren. • S. 295-317

Buchbeitrag   

Uut profectus. Over de verspreiding van Middelnederlandse kloosterliteratuur aan de hand van de Profectus religiosorum van David van Augsburg
Stooker, KarelVerbeij, Theo. • S. 318-340

Buchbeitrag   

Termen uit het kerkelijke leven van de late middeleeuwen
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria vanMertens, Thomas Felix Constantijn. • S. 341-359