RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Brno v minulosti a dnes. Sborník príspevku k dejinám a výstavbe Brna
- Brno (1993)


In Reihe: Archiv mesta Brna a Muzejní a vlastivedná spolecnost v Brne / 11
Deskriptoren: Brünn Sammelschriften Städte und Orte/A-Z
Sprache: Tschechisch
Zugehörige Beiträge komplett erfasst


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/1284014
Alternative Formate: MARC21 | BibTeX

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen... 

Inhalt

Buchbeitrag   

Úvodem - Brno mezi léty 1091 - 1243.
Merínský, Zdenek. • S. 9-22

Buchbeitrag   

Privilegium mesta Brna z roku 1243 a jeho velké dedictví
Flodr, Miroslav. • S. 23-37

Buchbeitrag   

Místní jméno Brno - jeho puvod a význam
Skutil, Jan. • S. 38-45

Buchbeitrag   

Nekolik poznámek k dejinám Brna ve 13. století. (K puvodu brnenského patriciátu)
Sulitková, Lenka. • S. 46-64

Buchbeitrag   

"Královský a "markrabecí" dum v Brne
Flodrová, Milena. • S. 65-89

Buchbeitrag   

Pocátky katedrály sv. Petra a Pavla v Brne ve svetle archeologických výzkumu roku 1991 a 1992
Unger, JosefProcházka, Rudolf. • S. 90-111

Buchbeitrag   

Brnenské zemnice. (Príspevek k vývoji mestské zástavby 13. stol.)
Loskotová, IrenaProcházka, Rudolf. • S. 112-149

Buchbeitrag   

Predbežné výsledky archeologického výzkumu Špilberku
Cejnková, DanaLoskotová, IrenaPlacek, Miroslav. • S. 150-163

Buchbeitrag   

Nejstarší pecet mesta Brna
Krejcíková, JarmilaKrejcík, Tomáš. • S. 164-175

Buchbeitrag   

Mincovnictví knížete Konráda I. v Brne
Krejcík, Tomáš. • S. 176-185

Buchbeitrag   

Nekolik poznámek k prubehu komunikací v regionu brnenské aglomerace do vzniku stredovekého mesta
Sviták, Zbynek. • S. 186-205

Buchbeitrag   

Nález stredoveké studny v Brne
Michna, Pavel J.. • S. 209-216

Buchbeitrag   

Literatura v Brne do husitství
Kopecký, Milan. • S. 217-219

Buchbeitrag   

Malírství související s Brnem do roku 1411
Kratinová, Vlasta. • S. 220-226

Buchbeitrag   

Brnenské socharství do roku 1411
Dufek, Antonín. • S. 227-255

Buchbeitrag   

Osudy mesta Brna do roku 1243
Švábenský, Mojmír. • S. 256-260

Buchbeitrag   

K dejinám mesta Brna v letech 1243 - 1411
Švábenský, Mojmír. • S. 260-337

Buchbeitrag   

Archiv mesta Brna v letech 1975 - 1994
Zrídkaveselý, František. • S. 338-349