RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,4 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Bysans och Norden. Akta för Nordiska forskarkursen i bysantinsk konstvetenskap 1986
Piltz, Elisabeth [Hrsg.]. - Uppsala (1989)


In Reihe: Acta Universitatis Upsaliensis. Figura / NS 23
Deskriptoren: Skandinavien Byzantinisches Reich Mittelalter Sammelschriften Piltz, Elisabeth (1938-)
Sprache: Schwedisch
Zugehörige Beiträge komplett erfasst


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/300682
Alternative Formate: MARC21

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Piltz, Elisabeth

Inhalt

Buchbeitrag   

Välkomsttal
Piltz, Elisabeth. • S. 15-18

Buchbeitrag   

Världen som ikon
Rinne, Johannes. • S. 19-22

Buchbeitrag   

Vad angår oss Bysans?
Piltz, Elisabeth. • S. 23-28

Buchbeitrag   

Konsten och det medeltida kapitalet: lyx, konst och samhälle i tidig medeltid ; två tolkningar
Magnusson, Lars. • S. 29-35

Buchbeitrag   

Konstverksekfrasen som litterär genre och konstvetenskaplig källa
Hägg, Tomas. • S. 37-50

Buchbeitrag   

The structure of book illumination
Spatharakis, Ioannis. • S. 51-56

Buchbeitrag   

La représentation du temps dans la peinture byzantine
Velmans, Tania. • S. 57-58

Buchbeitrag   

"For or against the image"
Piltz, Elisabeth. • S. 59-67

Buchbeitrag   

Hvad Norden formåede
Fledelius, Karsten. • S. 69-72

Buchbeitrag   

Fra billedstorm til malerhåndbøger
Gravgaard, Anne-Mette. • S. 73-80

Buchbeitrag   

Mønterne fra Byzanz
Kromann, Anne. • S. 81-90

Buchbeitrag   

A Byzantine last judgement in Iceland
Selma Jónsdóttir. • S. 91

Buchbeitrag   

Till frågan om de finska imitationerna av bysantinska mynt
Talvio, Tuukka. • S. 93-97

Buchbeitrag   

Valamo klosters ikonskatt
Jääskinen, Aune. • S. 99-108

Buchbeitrag   

Skulptur i Konstantinopel 11.-14. årh.
Hjort, Øystein. • S. 109-124

Buchbeitrag   

Vikingatida bysantinska metallsmycken i arkeologiska fynd från Skandinavien
Duczko, Wladyslaw. • S. 125-132

Buchbeitrag   

Fornborgar och Bysans
Herschend, Frands. • S. 133-144

Buchbeitrag   

Ryskbysantinska målningsrester från Dalhems kyrka på Gotland
Lagerlöf, Erland. • S. 145-152

Buchbeitrag   

Costume in life and death in Byzantium
Piltz, Elisabeth. • S. 153-165

Buchbeitrag   

Kopterna och deras konst
Holthoer, Rostislav. • S. 167-190

Buchbeitrag   

Spår av vikingatid i Rumänien
Iliescu, Petru-Mircea. • S. 191-202

Buchbeitrag   

An urban design imported from Rome to Constantinople - New Rome
Brun, Richard. • S. 203-218

Buchbeitrag   

Bysantinskt bygghantverk och västerländsk medeltida arkitektur
Zeitler, Rudolf Walter. • S. 219-221