RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Inhalt

Buchbeitrag   

Databáze Teritoriální církevní správa v predhusitských Cechách.
Synovcová-Borovicková, JanaZilynská, Blanka. • S. 9-21

Buchbeitrag   

Farní sít ve stredovekých Cechách a možnosti jejího studia
Hledíková, Zdenka. • S. 23-32

Buchbeitrag   

Pocátky farní organizace v Cechách a na Morave ve výpovedi archeologie
Štefan, IvoVaradzin, Ladislav. • S. 33-53

Buchbeitrag   

Soucasné problémy interdisciplinárního výzkumu stredoveké farní organizace a zejména farních center nejstarších mest v rakouském markrabství/vévodství z hlediska vývoje moderního historiografického bádání.
Scholz, Stefan. • S. 56-89

Buchbeitrag   

Zlomek olomoucké konfirmacní knihy z let 1452-1455. Predbežné výsledky rozboru opomíjeného pramene k poznání církevní topografie, diecézní správy a konfesního soužití na Morave po polovine 15. století
Elbel, Petr. • S. 91-137

Buchbeitrag   

Promeny farní síte na Morave mezi pozdním stredovekema raným novovekem
Baletka, Tomáš. • S. 139-143

Buchbeitrag   

Bílinské arcijáhenství. Vymezení polohy a farní struktura v dobe predhusitské
Michálek, Ivan. • S. 145-157

Buchbeitrag   

Problémy studia farní síte žateckého dekanátu a jeho specifika
Havrlant, Jaroslav. • S. 159-178

Buchbeitrag   

Farní klérus v kameneckém dekanátu v letech 1354-1436. Pokus o historickostatistickou analýzu na základe konfirmacních knih (resumé)
Dvorák, Tomáš. • S. 179

Buchbeitrag   

Farní a oltárnická beneficia jihoceských královských mest v dobe predhusitské (resumé)
Adámek, Jan. • S. 181-182

Buchbeitrag   

K roli imunitních ustanovení ve vztahu mezi patronem a farou. Stredoveké listiny pro farní kostel v Ratajích nad Sázavou.
Vanek, Vojtech. • S. 183-188

Buchbeitrag   

Co nezachytí Libri erectionum
Pátková, Hana. • S. 189-192

Buchbeitrag   

Tituly svecení v pražské diecézi pred husitskou revolucí
Doležalová, Eva. • S. 193-197

Buchbeitrag   

O klobouku, klericích a patronovi. Netradicní forma prezentace plebána k farnímu beneficiu pražské diecéze na pocátku 15. století.
Hrdina, Jan. • S. 199-207