RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Inhalt

Buchbeitrag   

Pisarz i jego praca: "causa scribendi" we wczesnym sredniowieczu
Potkowski, Edward. • S. 13-21

Buchbeitrag   

Po co pisano dzieje Kosciola?
Dola, Kazimierz. • S. 23-31

Buchbeitrag   

Qui a quo - wzajemne wplywy polskiego i czeskiego rocznikarstwa we wczesnym sredniowieczu (X-XI w.) [ Qui a quo - mutual influences of Polish and Czech annals in early Middle Ages (10th-11th centuries).]
Matla-Kozlowska, Marzena. • S. 67-89

Buchbeitrag   

Bogu czy ludziom? O motywach twórczosci dziejopisarskiej.
Mrozowicz, Wojciech. • S. 91-101

Buchbeitrag   

Geneza kroniki uniwersalnej w kodeksie wilanowskim
Soszynski, Jacek. • S. 111-119

Buchbeitrag   

"Kronika" Heinricha von Lettland o podboju i chrystianizacji Inflant
Gassowska, Maja. • S. 121-133

Buchbeitrag   

"... sicut puram et simplicem historie exequimur veritetem". Cele i motywy narracji historycznej w zródlach do chrystianizacji Slowian
Boron, Piotr. • S. 135-147

Buchbeitrag   

Glos w dyskusji nad referatem Piotra Boronia
Kulesza, Przemyslaw. • S. 149-152

Buchbeitrag   

"Historia Trium Regum" - miedzy geografia a hagiografia
Kaliszuk, Jerzy. • S. 153-162

Buchbeitrag   

Relacje o przeniesieniu relikwii (translacje) w dziejopisarstwie polskim i dotyczacym ziem polskich. Problemy interpretacji
Starnawska, Maria. • S. 163-193

Buchbeitrag   

"Auctritates Coronice Polonorum" - o nietypowym wykorzystaniu "Kroniki" mistrza Wincentego zwanego Kadlubkiem.
Madej, Joanna. • S. 193-209

Buchbeitrag   

Scenograf i rysownik historykiem. O przyczynach powstania "Topografii Slaska" F. B. Wernera
Harc, Lucyna. • S. 227-236

Buchbeitrag   

O klamstwie historiograficznym w pozamoralnym sensie
Cetwinski, Marek. • S. 239-245

Buchbeitrag   

"Pravda" v ceských stredovekých kronikách ["Truth" in Czech medieval chronicles]
Bláhová, Marie. • S. 247-256

Buchbeitrag   

Zbigniew i Boleslaw - czytanie Anonima zwanego Gallem
Kowalczyk-Heyman, Elzbieta. • S. 257-265

Buchbeitrag   

Po co Karol IV napisal sva autobiografie? [Why did Charles IV write his autobiography?]
Iwanczak, Wojciech. • S. 279-291

Buchbeitrag   

Wizja oficjalna czy realna? Swiat raportów Królestwa Polskiego.
Kulecka, Alicja. • S. 293-307

Buchbeitrag   

Czy monety palatyna Sieciecha swiadcza; o jego dazeniu do przejecia wladzy w Polsce?.
Suchodolski, Stanislaw. • S. 365-375

Buchbeitrag   

Ideální panovník v predstavách stredovekých autoru doby posledních Premyslovcu a prvních Lucemburku [The ideal ruler according to medieval authors from the reign of the last Premyslids and first Luxembourgs]
Boubínová, Markéta. • S. 377-395

Buchbeitrag   

Ikonografia hagiograficzna. Zagadnienie autentycznosci wizerunku swietego
Knapinski, Ryszard. • S. 399-408

Buchbeitrag   

Ikonografia czeskich przedstawien Jerozolimy Niebianskiej (zabytki XI do poczatku XII w. ze szcególnym uwzglednieniem malowidel kaplicy palacowej w Znojmie) [The iconography of Czech representations of the "heavenly Jerusalem" (monuments from the 11th to the early 13th century, in particular the paintings from the palace chapel in Znojmo)]
Pleszczynski, Andrzej. • S. 409-422

Buchbeitrag   

Póznogotyckie retabulum zwane oltarzem Krappów (Wroclaw, 1507 r.)
Kostowski, Jakub. • S. 423-451

Buchbeitrag   

Geneza eucharystycznego przedstawienia bl. Czeslawa na osiemnastowiecznym kielichu mszalnym
Kucharski, Wojciech. • S. 453-461

Buchbeitrag   

Do czego sluza duchy? - o pragmatyce niezwyklosci w "Kronice" Thietmara z Merseburga
Krawiec, Adam. • S. 463-477

Buchbeitrag   

"Causa computandi". W sprawie mozliwosci interpretacji symboliki liczb w dwunastowiecznych przekazach o chrystianizacji Pomorzan
Rosik, Stanislaw. • S. 473-477

Buchbeitrag   

Piate kolo i zloty dzban, czyli profetyczna wizja w "Kronice" Kadlubka (III, 26).
Wiszewski, Przemyslaw. • S. 479-495

Buchbeitrag   

Miedzy intencja tekstu a pragmatyka "Kronika Wielkopolska".
Skibinski, Edward. • S. 505-512

Buchbeitrag   

Czy w 1483 r. ksiaze mazowiecki Boleslaw V wygnal Zydów z Warszawy? Mozliwosci interpretacji dokumentów miejskich
Wegrzynek, Hanna. • S. 513-517

Buchbeitrag   

Staropolskie opisy podrózy jako zródla historyczne
Rok, Bogdan. • S. 519-524

Buchbeitrag   

Publicystyka polityczna jako zródlo do czasów panowania Wladyslawa IV.
Kolodziej, Robert. • S. 525-531

Buchbeitrag   

Causa interpraetationis - pod pretekstem czegos nowego w sprawie recepcji zycia sw. Jadwigi Slaskiej
Debicki, Jacek. • S. 539-546

Buchbeitrag   

Natura wielopostaciowosci zródla archeologicznego.
Gediga, Boguslaw. • S. 549-553

Buchbeitrag   

Miedzy fantazja a rzeczywistoscia w badaniach dziejów, czyli kilka refleksji o potrzebie badan interdyscyplinarnych
Wyrwa, Andrzej Marek. • S. 555-564

Buchbeitrag   

Niech sczezna zródla.
Mierzwinski, Andrzej. • S. 565-578

Buchbeitrag   

"Causa funerandi" na przykladzie wybranych cmentarzysk wczesnosredniowiecznych
Skrzynska, Katarzyna. • S. 589-604

Buchbeitrag   

"Causa deponendi" wczesnosredniowiecznych "skarbów" srebrnych z pólnocnej Europy
Urbanczyk, Przemyslaw. • S. 605-618

Buchbeitrag   

Dokadkolwiek, byle tam, gdzie dolar jest jeszcze potega! Moneta przedmiotem dumy
Paszkiewicz, Borys. • S. 619-626

Buchbeitrag   

"Fida memoriae custos est scriptura". O potrzebie tworzenia archiwów w sredniowieczu
Zerelik, Roscislaw. • S. 627-643