RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,4 Millionen verzeichnete Werke

Inhalt

Buchbeitrag   

Bibliografia prac Marty Mlynarskiej-Kaletynowej
Mlynarska-Kaletynowa, Marta. • S. 7-9

Buchbeitrag   

Wiejskosc osad miejskich w póznym sredniowieczu
Samsonowicz, Henryk. • S. 13-16

Buchbeitrag   

Weneckie czy wenetyjskie watki w nazewnictwie niektórych miast polskich
Hensel, MariaHensel, Witold. • S. 25-26

Buchbeitrag   

"Czynnik przyrodniczy" a "czynnik ludzki" w rozwoju osadnictwa
Kurnatowska, ZofiaKurnatowski, Stanislaw. • S. 27-35

Buchbeitrag   

Wczesna urbanizacja ziem polskich
Urbanczyk, Przemyslaw. • S. 37-47

Buchbeitrag   

Lokacja Wroclawia jako problem badawczy archeologa
Piekalski, Jerzy. • S. 49-62

Buchbeitrag   

Powstanie i zanik "miasteczek w Borach"
Golinski, Mateusz. • S. 65-72

Buchbeitrag   

Burgum milickie - przemiana w male miasto
Eysymontt, Rafal. • S. 73-82

Buchbeitrag   

"Suburbium" wczesnosredniowiecznego Kolobrzegu
Leciejewicz, Lech. • S. 83-88

Buchbeitrag   

Trzynastowieczne lokacje miejskie w dobrach Pogorzelów
Jurek, Tomasz. • S. 89-98

Buchbeitrag   

Kutná Hora. Príspevek archeologie k nejstarší topografii a komunikacnímu schématu mesta.
Frolík, JanTomášek, Martin. • S. 99-106

Buchbeitrag   

Kank u Kutné Hory
Tomášek, Martin. • S. 107-112

Buchbeitrag   

Problematyka cmentarzy przykoscielnych w sredniowiecznym Wroclawiu
Wachowski, Krzysztof. • S. 113-122

Buchbeitrag   

Wroclawskie Nowe Miasto: przegrany konkurent, zbuntowany satelita metropolii... czy intratna posada dla Gerharda z Glogowa
Rosik, Stanislaw. • S. 123-134

Buchbeitrag   

Brama Swidnicka w cieniu kosciolów. Rada miasta wobec topografii sakralnej póznosredniowiecznego Wroclawia
Slon, Marek. • S. 135-141

Buchbeitrag   

Wczesnosredniowieczny "dom tkacza" przy ul. Najswietszej Marii Panny w Legnicy
Firszt, Stanislaw. • S. 143-150

Buchbeitrag   

O murowanych domach mieszczan w póznosredniowiecznej Legnicy
Lasota, CzeslawLuzyniecka, Ewa. • S. 151-158

Buchbeitrag   

Przestrzen' "niemiejska" w czternastowiecznym Kaliszu w oczach archeologa
Poklewski-Koziell, TadeuszZemigala, Maria. • S. 159-164

Buchbeitrag   

Miasta Lubelszczyzny sprzed ukladu w Krewie (stan badan)
Kutylowska, Irena. • S. 165-175

Buchbeitrag   

Zab kniazia Lwa. W kwestii wiarygodnosci przemyskiego przywileju wójtowskiego
Janeczek, Andrzej. • S. 177-189

Buchbeitrag   

Patrycjat wielkich miast pruskich. Przyczynek do formowania sie i postrzegania grup spolecznych w miastach Hanzy w sredniowieczu
Czaja, Roman. • S. 193-200

Buchbeitrag   

Testament pewnego kmiecia. Przyczynek do badan nad relacjami miedzystanowymi w póznym sredniowieczu i wczesnej nowozytnosci
Sowina, Urszula. • S. 209-214

Buchbeitrag   

Sredniowieczne ratusze w Malopolsce i na ziemiach ruskich Korony
Komorowski, Waldemar. • S. 241-248

Buchbeitrag   

"Capella murata tituli sanctae Mariae Magdalenae..." Z dziejów dawnego kosciola Uniwersytetu Krakowskiego
Firlet, Janusz. • S. 249-256

Buchbeitrag   

Koszty pielgrzymki Piotra Rindfleischa, kupca wroclawskiego, do Ziemi Swietej
Manikowska, Halina. • S. 257-264

Buchbeitrag   

"Ad sanctum jacobum ultra montes..." Przyczynek do badan nad pielgrzymkami mieszczan kolobrzeskich w sredniowieczu
Rebkowski, Marian. • S. 265-269

Buchbeitrag   

Znaleziska hiszpanskiej ceramiki w sredniowiecznym Elblagu
Nawrolska, Grazyna. • S. 271-276

Buchbeitrag   

Rzeczy stare w dobytku ruchomym mieszczan poznanskich w XVI-XVIII wieku.
Kruppé, Jerzy. • S. 277-280

Buchbeitrag   

Sredniowieczne i nowozytne dary monetarne zloz.one w pochówkach kosciola sw. Piotra w Kruszwicy
Dzieduszycka, BozenaDzieduszycki, Wojciech. • S. 281-297

Buchbeitrag   

"Die fleisch, das nicht taug den juden zu essen". Miasto wobec problemu zydowskiego uboju rytualnego.
Zaremska, Hanna. • S. 299-307

Buchbeitrag   

Archeolog w kuchni
Busko, Cezary. • S. 309-315

Buchbeitrag   

Sredniowieczne mechanizmy zamkniecia i blokady drzwi
Legendziewicz, AndrzejMalachowicz, Maciej. • S. 317-323

Buchbeitrag   

Stredoveká vesnice v promenách našeho poznávání
Klápšte, Jan. • S. 327-338

Buchbeitrag   

Wczesnosredniowieczne osadnictwo wiejskie na Wyzynie Sandomierskiej w poczatkach panstwa polskiego. Problematyka badawcza
Buko, Andrzej. • S. 339-346

Buchbeitrag   

"... in provincia Wolin villam Drammine...".
Filipowiak, Wladyslaw. • S. 357-362

Buchbeitrag   

Góra pod Poznaniem jako przyklad przemian osadniczych w sredniowiecznej Wielkopolsce.
Kócka-Krenz, Hanna. • S. 377-383

Buchbeitrag   

Wlosc kaluska w sredniowieczu. Z dziejów osadnictwa na wschodnim Mazowszu.
Kowalczyk, Elzbieta. • S. 385-392

Buchbeitrag   

Stratygrafia nawarstwien grodziska wczesnosredniowiecznego w Kruszyncu, pow. Góra
Lodowski, Jerzy. • S. 393-396

Buchbeitrag   

Póznogotycki dwór w Komorowicach. Wiejska siedziba mieszczanina
Chorowska, MalgorzataLasota, Czeslaw. • S. 397-404

Buchbeitrag   

Polaczenia komunikacyjne Lublina we wczesniejszym sredniowieczu
Hoczyk-Siwkowa, Stanislawa. • S. 407-415

Buchbeitrag   

Nekropolia grobów kurhanowych na Krzemionkach wraz z monumentalnym kopcem Krakusa - glównym centrum ceremonialnym krakowskiego centrum wladzy w IX-X w..
Radwanski, Kazimierz. • S. 417-428

Buchbeitrag   

Polské prvky v keramice z premyslovského hradište ve Staré Boleslavi. Ke kontaktum Polska a Cech v raném stredovéku
Bohácová, Ivana. • S. 429-437

Buchbeitrag   

Slad oddzialywan garncarstwa morawskiego na ceramike sredniowiecznego Slaska u progu i w czasie lokacyjnych przemian osadniczych
Rzeznik, Pawel. • S. 439-446

Buchbeitrag   

Monety Swietego Wojciecha
Suchodolski, Stanislaw. • S. 447-452

Buchbeitrag   

Poczatki sukiennictwa slaskiego
Maik, Jerzy. • S. 457-462

Buchbeitrag   

Mogilno i Plock. Z dziejów budowy organizacji Kosciola polskiego
Derwich, Marek. • S. 463-466

Buchbeitrag   

Chalino czy Chalno, czyli o dacie pojawienia sie premonstratensek w Strzelnie
Kajzer, Leszek. • S. 467-471