RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Inhalt

Buchbeitrag   

Kraków u poczatku dzialalnosci dominikanów w Polsce. [Cracovie au commencement de l'activité des Dominicains en Pologne.]
Wyrozumski, Jerzy. • S. 17-23

Buchbeitrag   

Nowe spojrzenie na zródla dotyczace dziejów dominikanskich w Polsce XIII-XIV wieku. Lektor Stanislaw i jego Zywot sw. Jacka. [A new look at the sources of Dominican history in Poland from the 13th and 14th centuries. Lector Stanislaw and his Life of St. Jacek.]
Labuda, Gerard. • S. 45-58

Buchbeitrag   

O nowe wydanie De vita et miraculis Sancti Iacchonis - glos w dyskusji [Pour une nouvelle édition de la De vita et miraculis Sancti Iacchonis - une voix dans la discussion.]
Fros, Henryk. • S. 62-64

Buchbeitrag   

Starania kardynala Zbigniewa Olesnickiego o kanonizacje sw. Jacka Odrowaza [The efforts of cardinal Zbigniew Olesnicki to canonise St. Hyacinth.]
Kowalczyk, Maria. • S. 65-72

Buchbeitrag   

Les provinces d'Europe centrale et orientale dans l'historiographie dominicaine du Moyen Âge
Reltgen-Tallon, Anne. • S. 73-86

Buchbeitrag   

sredniowieczne swiadectwa zycia i kultu blogoslawionego Czeslawa [Medieval records of the life and cult of the blessed Czes?saw.]
Spiez, Jan Andrzej. • S. 87-107

Buchbeitrag   

St Dominic and the intellectual side of Dominican life.
Tugwell, Simon. • S. 111-125

Buchbeitrag   

Prophéties relatives aux origines de l'Ordre dominicain au 13ème siècle.
Vauchez, André. • S. 127-137

Buchbeitrag   

Das Studienwesen der Bettelorden
Elm, Kaspar. • S. 139-152

Buchbeitrag   

Dominikanie w srodkowo-wschodniej Europie i ich kultura intelektualna oraz pastoralna w wiekach srednich. [Les Dominicains en Europe centrale et de l'est et leur culture intellectuelle et pastorale au Moyen Âge.]
Kloczowski, Jerzy. • S. 153-171

Buchbeitrag   

Studium generale dominikanów klasztoru Swietej Trójcy w Krakowie. [Le Studium generale des Pères Dominicains du monastère de Sainte Trinité à Cracovie.]
Korolec, Jerzy Bartlomiej. • S. 173-186

Buchbeitrag   

Master Nicolaus Biceps OP and the relations between the Dominican studium generale of St Clement in Prague and the Prague University.
Filip, Stepan MartinCernusak, Radim Tomas. • S. 187-197

Buchbeitrag   

Mittelalterliche Bibelexegese am Beispiel der Predigten des Peregrinus von Oppeln.
Wünsch, Thomas. • S. 199-212

Buchbeitrag   

Dysputa teologiczna u dominikanów w Warce w roku 1468. [Theological disputation among the Dominicans in Warka in 1468.]
Kowalczyk, Maria. • S. 213-215

Buchbeitrag   

Dominikanskie pochówki Piastów. [Les enterrements dominicains des Piasts.]
Jasinski, Kazimierz. • S. 219-236

Buchbeitrag   

Dominikanscy spowiednicy i kaznodzieje Jagiellonów. [Dominican confessors and preachers at the Jagiellonian courts.]
Gluch, Grzegorz. • S. 239-257

Buchbeitrag   

Mikolaj Cingulatoris - dominikanin lwowski z polowy XV wieku [Nicolas Cingulatoris - un dominicain de Lvov de la moitié du XV siècle.]
Koszewierski, Walery. • S. 271-283

Buchbeitrag   

Les couvents de la province dominicaine hongroise au XIIIème siècle.
Czigány, Balázs Zágorhidi. • S. 285-292