RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Inhalt

Buchbeitrag   

Identifikace svedku v listinách královské rodiny v dobe Václava I. a jejich vztah k panovnickému dvoru. [Identifikation der Zeugen in den Urkunden der königlichen Familie zur Zeit Wenzels I. und ihre Beziehung zu dem Herrschergeschlecht]
Špurová, Markéta. Teilband 1 (2006) • S. 9-19
http://www.academia.edu/10219123

Buchbeitrag   

Dvur královny Markéty Babenberské mezi lety 1246-1266. [Der Hof der Königin Margarethe von Babenberg von 1246 bis 1266]
Moravcová, Irena. Teilband 1 (2006) • S. 21-42

Buchbeitrag   

Dvur moravských Lucemburku a perspektivy jeho dalšího studia. [Der Hof der mährischen Markgrafen und die Perspektiven seiner weiteren Erforschung]
Baletka, Tomáš. Teilband 1 (2006) • S. 43-51

Buchbeitrag   

Metropolitní kapitula pražská jako dvur v malém. Kariéra a vztahy v prostredí kapituly v letech 1378-1390. [Das Prager Metropolitandomkapitel als Hof im kleinen. Karriere und Verhältnisse im Millieu des Kapitels 1378-1390]
Budský, Dominik. Teilband 1 (2006) • S. 53-86

Buchbeitrag   

Nemieccy przybysze na dworze Waclawa I. W kwestii poczatków migracji rycerskich do Czech. [Die deutschen Einwanderer am Hof Wenzels I. Ein Beitrag zu den Anfängen der ritterlichen Migrationen nach Böhmen]
Pauk, Marcin Rafal. Teilband 1 (2006) • S. 87-106

Buchbeitrag   

Biskup Bernard z Kamence, zakladatel, kanclér, rádce a diplomat. [Bernhard von Kamenz, Stifter, Kanzler, Berater und Diplomat]
Dvorácková-Malá, Dana. Teilband 1 (2006) • S. 107-121

Buchbeitrag   

Promeny dvorské elity jako odraz poklesu zemepanské prestiže opavských Premyslovcu [The Transformation of Court Elite as a Reflection of the Decrease of Landlord Prestige of the Opava Premyslids]
Capský, Martin. Teilband 1 (2006) • S. 123-144

Buchbeitrag   

Dvorská a zemská hierarchie v pozdne stredovekých Cechách
Novotný, Robert. Teilband 1 (2006) • S. 145-161

Buchbeitrag   

Dvorská a zemská hierarchie v pozdne stredovekých Cechách. [Hierarchies of the court and "land nobility" in the Late Middle Ages]
Novotný, Robert. Teilband 1 (2006) • S. 145-161

Buchbeitrag   

Pobyty Karla IV. a jeho dvora ve Vratislavi v letech 1348-1372. [Die Aufenthalte Karls IV. und seines Hofes in Breslau in den Jahren 1348-1372]
Holá, Mlada. Teilband 1 (2006) • S. 163-189

Buchbeitrag   

K pojmu rezidence: Formální atributy jako kritérium definice sídel Karla IV. Lauf - Milín - Ojvín. [Zum Begriff Residenz. Die formalen Attribute als Kriterium zur Bestimmung der Sitze Karls IV. Lauf - Mylau - Oybin]
Nemec, Richard. Teilband 1 (2006) • S. 191-236

Buchbeitrag   

Nový Jeruzalém? Spirituální rozmer kadanské rezidence Jana Hasištejnského z Lobkowicz (+ 1517). [Das neue Jerusalem? Die spirituelle Dimension der Residenz in Kadan/Kaaden des Johannes Hassensteiner von Lobkowicz]
Hlavácek, Petr. Teilband 1 (2006) • S. 237-272

Buchbeitrag   

K otázce topiky ve stredoveké rytírské epice. [Die Frage der Topik in der mittelalterlichen Ritterepik]
Slanar, Otakar. Teilband 1 (2006) • S. 273-286

Buchbeitrag   

Panovnický dvur ve stredoveku
Dvorácková-Malá, Dana. Teilband 2 (2008) • S. 11-37

Buchbeitrag   

Vývoj premyslovského dvora do 12. století
Zelenka, Jan. Teilband 2 (2008) • S. 39-50

Buchbeitrag   

Dvory prvních moravských markrabat
Wihoda, Martin. Teilband 2 (2008) • S. 53-80

Buchbeitrag   

Deset "purkrabích" na dvore Premysla Otakara II.
Jan, Libor. Teilband 2 (2008) • S. 81-90

Buchbeitrag   

Mechanizmy tworzenia elity dworskiej w dobie ostatnich przemyslidów. Najwyzszy komornik Andrzej z Vcechrom i jego krag
Pauk, Marcin Rafal. Teilband 2 (2008) • S. 91-102

Buchbeitrag   

K hodnostárum a úredníkum uherského (1301-1304), ceského a polského (1305-1306) krále Válava III.
Maráz, Karel. Teilband 2 (2008) • S. 103-113

Buchbeitrag   

Kuchari, kejklírí, lékari ... a jejich postavení na premyslovském dvore
Marková, Markéta. Teilband 2 (2008) • S. 115-126

Buchbeitrag   

Tzv. užší dvur Jana Lucemburského a markrabího Karla
Žalud, Zdenek. Teilband 2 (2008) • S. 127-146

Buchbeitrag   

"Obcasné" a "docasne" rezidence Jana Lucemburského v Lucembursku, Francii a Itálii
Benešovská, Klára. Teilband 2 (2008) • S. 147-167

Buchbeitrag   

Curia imperialis. K mornosti ubytování dvora ceskych králu ve Vratislavi a k funkcím jejich sídel (1335-1526)
Holá, Mlada. Teilband 2 (2008) • S. 169-196

Buchbeitrag   

Zhorelecký dvur a rezidence vévody Jana
Bobková, Lenka. Teilband 2 (2008) • S. 197-214

Buchbeitrag   

Ráj milcu? Nižší šlechta na dvore Václava IV.
Novotný, Robert. Teilband 2 (2008) • S. 215-229

Buchbeitrag   

Úvaha o stavu bádání ke dvoru Zikmunda Lucemburského a predstavení prosopografického výzkumu Zikmundových dvoranuu z ceských zemí
Elbel, Petr. Teilband 2 (2008) • S. 231-244

Buchbeitrag   

Králuv dvur a královský dvurv Praze 1436-1490 [Poznámka k tématu dvora a dvorské kultury v pohusitském království]
Ledvinka, Václav. Teilband 2 (2008) • S. 245-256

Buchbeitrag   

Dvorská spolecnost hlohovského a opavského vévody Zikmunda Jagellonského
Kozák, Petr. Teilband 2 (2008) • S. 257-284

Buchbeitrag   

Rezidencí dvory ceské šlechty v pozdním stredoveku
Šimunek, Robert. Teilband 2 (2008) • S. 285-325

Buchbeitrag   

Cisterciáci na dvore posledních Premyslovcu
Charvátová, Katerina. Teilband 2 (2008) • S. 327-346

Buchbeitrag   

Ke skladbe dvora olomouckých biskupu ve 13. století
Janiš, Dalibor. Teilband 2 (2008) • S. 347-362

Buchbeitrag   

Pinguis pastor, oves macre. W kwestii organizacji dworu biskupa wroclawskiego Jodoka z Rormberka (1456-1467)
Wólkiewicz, Ewa. Teilband 2 (2008) • S. 363-385

Buchbeitrag   

Intelektuálové na dvore posledních Premyslovcu
Bláhová, Marie. Teilband 2 (2008) • S. 387-399

Buchbeitrag   

Idéal panovnické moci v narativních pramenech ceského stredoveku
Antonín, Robert. Teilband 2 (2008) • S. 401-417

Buchbeitrag   

Lucemburkové a turnaje
Fantysová-Matejková, Jana. Teilband 2 (2008) • S. 419-451

Buchbeitrag   

Hudební kultura významných evroských dvoru a její recepce v ceských pramenech 2. poloviny 15. století
Mrácková, Lenka. Teilband 2 (2008) • S. 453-458

Buchbeitrag   

Odraz dvorského prostredí v kláštere benediktinek u. sv. Jiri na Pražskem hrade ve 13.-14. století
Modráková, Renáta. Teilband 2 (2008) • S. 459-474

Buchbeitrag   

Odraz dvorské kultury v mestském prostredí ve 13. a 14. století
Musílek, Martin. Teilband 2 (2008) • S. 475-505