RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Inhalt

Buchbeitrag   

Wstep Religijnosc miejska
Manikowska, Halina. • S. 11-34

Buchbeitrag   

Przestrzen sakralna póznosredniowiecznego Krakowa
Witkowska, Aleksandra. • S. 37-48

Buchbeitrag   

Badania nad statystyka; i rozmieszczeniem patrociniów w krakowskim zespole osadniczym u schylku sredniowiecza
Rajman, Jerzy. • S. 49-52

Buchbeitrag   

Mieszczanie, instytucje koscielne i pieniadze. Zapisy pobozne w przestrzeni póznosredniowiecznego Krakowa
Tyszka, Przemyslaw. • S. 53-62

Buchbeitrag   

Modyfikacje funkcji i znaczen budowli sakralnych w póznosredniowiecznych miastach slaskich
Czechowicz, Boguslaw. • S. 63-79

Buchbeitrag   

Swiatynie klasztorne bernardynów jako wyraz idei Kosciola Walczacego i Triumfujacego. Ich architektura i wyposazenie
Kostowski, Jakub. • S. 81-102

Buchbeitrag   

Klasztor bernardynski w pejzazu przedmiesc póznosredniowiecznych miast i miasteczek Królestwa Polskiego i Wielkiego Ksiestwa Litewskiego.
Maciszewska, Malgorzata. • S. 129-139

Buchbeitrag   

Mnisi w polskim miescie sredniowiecznym
Derwich, Marek. • S. 143-160

Buchbeitrag   

Zwiazki kanoników katedry krakowskiej z mieszczanstwem Krakowa w XV wieku
Koczerska, Maria. • S. 161-174

Buchbeitrag   

Mieszczanie w sredniowiecznych kapitulach kolegiackich na przykladzie Sandomierza i Wislicy
Poniewozik, Leszek. • S. 175-186

Buchbeitrag   

Kosciól sw. Olafa w Rewalu (Tallinie) w XIII i XIV w.
Gassowska, Maja. • S. 187-200

Buchbeitrag   

Zwiazki parafii podmiejskiej z miastem. Parafia Sluzew do konca XVI wieku
Piber, Marta. • S. 201-207

Buchbeitrag   

Biecka szkola parafialna w XV-XVI wieku
Suproniuk, Jaroslaw. • S. 209-216

Buchbeitrag   

Bractwo kalendowe w zyciu religijnym sredniowiecznych miast Pomorza Zachodniego
Guzikowski, Krzysztof. • S. 223-226

Buchbeitrag   

Brackie dokumenty odpustowe w wielkich miastach pruskich w sredniowieczu
Rozynkowski, Waldemar. • S. 227-232

Buchbeitrag   

Kosciól katolicki a miasta miedzy Odra a górnym Bugiem i Peltwia (polowa XIII-XVI). Stymulator czy przeszkoda ich rozwoju gospodarcza?
Mysliwski, Grzegorz. • S. 235-267

Buchbeitrag   

Kosciól w miescie opatów. Zródla i wysokosc dochodów parafii jedrzejowskiej w sredniowieczu i w czasach wczesnonowozytnych
Kowalski, Waldemar. • S. 269-288

Buchbeitrag   

Targi niedzielne w miastach mazowieckich XIV-XVI wiek
Zbieranowski, Michal. • S. 289-293

Buchbeitrag   

Charakter i przejawy religijnosci mieszczanstwa praskiego na przelome XIV i XV wieku.
Hledíková, Zdenka. • S. 297-313

Buchbeitrag   

Wplyw duchowienstwa parafialnego na fundacje w miastach królewskich od polowy XIV wieku do wojen husyckich (sondaz na przykladzie miast poludniowoczeskich: Budziejowic, Písku i Vodlnan).
Adámek, Jan. • S. 315-325

Buchbeitrag   

Religijnosc w miastach kujawskich póznego sredniowiecza
Zyglewski, Zbigniew. • S. 327-345

Buchbeitrag   

Mieszczanin w trosce o zbawienie. Uwagi o memoratywnych funkcjach fundacji mieszczanskich w wielkich miastach pruskich
Olinski, Piotr. • S. 347-359

Buchbeitrag   

Fundacje szpitalne wladz komunalnych jako centra kultu miejskiego.
Slon, Marek. • S. 361-373

Buchbeitrag   

Miasto w Kosciele. Obowiazek mszalny w wielkich miastach sredniowiecznej Polski
Skierska, Izabela. • S. 389-413

Buchbeitrag   

Kult maryjny w kosciolach mendykanckich sredniowiecznego Lwowa.
Trajdos, Tadeusz M.. • S. 415-432

Buchbeitrag   

Kult Trzech Króli w miastach Królestwa Polskiego w XV wieku
Kaliszuk, Jerzy. • S. 433-438

Buchbeitrag   

Kult swietych w slaskich klasztorach kanoników regularnych w sredniowieczu
Pobóg-Lenartowicz, Anna. • S. 439-452

Buchbeitrag   

Rozmieszczenie i struktura zbiorów relikwii w polskich miastach sredniowiecznych. Problematyka badawcza
Starnawska, Maria. • S. 453-462

Buchbeitrag   

Sredniowieczne kaznodziejstwo bozogrobców
Skrzyniarz, Ryszard. • S. 463-472

Buchbeitrag   

Kazanie i historyczne egzemplum w póznosredniowiecznym Chelmnie
Wenta, Jaroslaw. • S. 473-482

Buchbeitrag   

O cudzie hostii i ekscesach antyzydowskich. Wokól egzemplum w kazaniu "De corpore Christi" z tzw. kolekcji Piotra z Miloslawia (XV w.).
Bracha, Krzysztof. • S. 483-491

Buchbeitrag   

Grupy heretyckie w póznosredniowiecznym miescie (waldensi w Czechach, husyci w Polsce)
Kras, Pawel. • S. 495-514

Buchbeitrag   

Kontakty wczesnosredniowiecznych gmin zydowskich Europy Srodkowej z rabinami zachodniej diaspory aszkenazyjskiej
Zaremska, Hanna. • S. 515-526