RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  El Palau de la Generalitat de Catalunya: art i arquitectura (Vol. 1-2)
Carbonell Buades, Marià [Hrsg.]. - Barcelona (2015)


Deskriptoren: Katalonien
Sprache: Katalanisch
Einschlägige Beiträge erfasst


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/2244230
Alternative Formate: MARC21

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Carbonell Buades, Marià

Inhalt

Buchbeitrag   

El Palau de la Generalitat de Catalunya. Art i arquitectura
Carbonell Buades, Marià. • S. 18-45

Buchbeitrag   

Obra condecent e assats sumptuosa: la casa gótica de la Diputació del General
Carbonell Buades, Marià. • S. 46-87

Buchbeitrag   

L'escultura decorativa del segle XV
Cornudella, RafaelMacías, Guadaira. • S. 88-145

Buchbeitrag   

Un vestigi d'un Plany sobre Crist mort, de Joan Mates
Fava, César. • S. 146-151

Buchbeitrag   

La devoció a sant Jordi i ia Diputació del General
Muntada Torrellas, Anna. • S. 156-163

Buchbeitrag   

Vestir l'altar de la capella: hun pali molt bell brodat de fil d'or, de argent e de seda
Muntada Torrellas, Anna. • S. 164-199

Buchbeitrag   

Una capella ab tots arreus e forniments. El servei d'altar obrat per l'argenter Bernat Llopart
Domenge Mesquida, Joan. • S. 200-207

Buchbeitrag   

El Retaule de sant Jordi de Bernat Martorell
Macías, GuadairaCornudella, Rafael. • S. 208-229

Buchbeitrag   

El tern gótic de Sant Jordi, la passio brodada d'un megalomartyr
Carbonell Buades, Marià. • S. 230-259

Buchbeitrag   

La compra d'un Sant Jordi d'argent parisenc. Altres adquisicions i encárrecs del cinc-cents
Domenge Mesquida, Joan. • S. 260-271

Buchbeitrag   

El Missal de la Generalitat
Muntada Torrellas, Anna. • S. 272-289

Buchbeitrag   

L'arribada i la custodia de relíquies. Un reliquiari molt bo y sumptuós
Domenge Mesquida, Joan. • S. 290-299

Buchbeitrag   

Els Ros, argenters de traga al servei del General
Domenge Mesquida, Joan. • S. 300-305

Buchbeitrag   

Parament litúrgic modern i contemporani
Carbonell Buades, Marià. • S. 306-327