RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Inhalt

Buchbeitrag   

Wladcy czescy i ich stosunek do Polski w opinii Jana Dlugosza [Czech rulers and rheir attitude towards Poland in the opinion of Jan Dlugosz]
Grygiel, Jerzy. • S. 13-26

Buchbeitrag   

Elity i masy w dziejach sredniowiecznych Czech w swietle 'Historia Bohemica' Eneasza Sylwiusza Piccolominiego [Elites and masses in the history of medieval Bohemia in the light of "Historia Bohemica" by Enea Silvio Piccolomini]
Smolucha, Janusz. • S. 27-38

Buchbeitrag   

Reformatorskie wzorce elity w husyckich Czechach [The reformist elite role-models in Hussite Bohemia]
Nowakowski, Pawel F.. • S. 67-78

Buchbeitrag   

Fenomen kariery Jana Rokycany [Phenomenon of Jan Rokycanas career]
Paner, Anna. • S. 79-100

Buchbeitrag   

Kategorie elitarnsäci i masowosci w badaniach nad polskim husytyzmem [The categories of 'elites' and "masses"in the studies on Polish Hussites]
Kras, Pawel. • S. 101-133

Buchbeitrag   

Mieszczanie i ich duchowiu przywodcy u schyiku slaskiego sredniowiecza [Townsmen and their spiritual leaders at the end of the Silesian Middle Ages]
Drabina, Jan. • S. 135-144

Buchbeitrag   

Elity Opola w pierwszej polowie XV wieku [The elites of Opole in the first half of the 15th century]
Pobóg-Lenartowicz, Anna. • S. 145-162

Buchbeitrag   

Elity miejskie w srexlniowiecznym Bytomiu [Town elites in medieval Bytom]
Barciak, Antoni. • S. 163-182

Buchbeitrag   

Mieszczanie i poddani szlacheccy w ksiestwie cieszynskim w kregu szlacheckich sporow w poczatkach doby nowozytnej. Rownosc szans czy potrzeba chwili? [Townspeople and the nobility's subjects in the Duchy of Cieszyn in the circles of aristocratic disputes at the beginning of the modern era. Equality of chances or necessity of a moment?]
Panic, Idzi. • S. 183-194

Buchbeitrag   

Polskie elity polityczne a problem nastepstwa tronu w Czechach po smierci Zygmunta Luksemburskiego [Polish political elites and the problem of succession in Bohemia after the death of Sigismund of Luxembourg]
Nikodem, Jaroslaw. • S. 217-244

Buchbeitrag   

"König Matthias besante ale seine Untertanen in Schlesien, Ober, und Nieder Lusitz" czyli sejm slaski lub slasko--luzycki? Nowe spojrzenie na wazny epizod z dziejów formowania sie ustroju stanowego w krajach Korony Czeskiej w XV wieku [König Matthias besante ale seine Untertanen in Schlesien, Ober und Nieder Lusitz", that is parliament of Silesia or Silesia-Luzyce? New perspective on important episode in the history of creating the state system of government in the countries of the Czech Crown in the 15th century]
Czechowicz, Boguslaw. • S. 245-256

Buchbeitrag   

Bezimienni. Recordantes na szlakach jagiellonskich podrozy w XV-XVI stuleciu [The unnamed. Recordantes on the tracks of the Jagiellonian journeys in the 15th and 16th century]
Januszek-Sieradzka, Agnieszka. • S. 257-274

Buchbeitrag   

Elity parafii wiejskich w Polsce u schytku sredniowiecza [Elites of rural parishes in medieval Poland]
Bylina, Stanislaw. • S. 329-340

Buchbeitrag   

Intelektualru elity v ceskych zemich premyslovske doby [Intellectual elites in the territories of Bohemia in the times of the Premyslids]
Bláhová, Marie. • S. 367-384

Buchbeitrag   

Knihy elit a mas v Cechach v dobe predhusitske [Books of elites and masses in Bohemia in the Middle Ages (until the enthronement of the house of Luxembourg)]
Hlavácek, Ivan. • S. 385-402