RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,6 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Els catalans a la Mediterrània medieval: noves fonts, recerques i perspectives.
Cifuentes Comamala, Lluís [Hrsg.]. - Roma (2015)


In Reihe: Ircum-Medieval cultures / 3
Deskriptoren: Mittelmeerraum Katalonien Mittelalter Cifuentes Comamala, Lluís (1964-)
Sprache: Katalanisch
Zugehörige Beiträge komplett erfasst


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/2159641
Alternative Formate: MARC21 | BibTeX

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Cifuentes Comamala, Lluís

Inhalt

Buchbeitrag   

Ressons Sicilians a la cultura catalana de l'epoca de Pere el Grán
Cabré, Miriam. • S. 17-28

Buchbeitrag   

Señales de una ciencia agronómica autóctona en los tratados medievales en catalán
Capuano, Thomas M.. • S. 29-40

Buchbeitrag   

Sciencia.cat: un corpus digital de la ciencia i de la técnica en cátala a l'Edat Mitjana i el Renaixement
Cifuentes Comamala, Lluís. • S. 41-56

Buchbeitrag   

El viaje de artistas y obras de arte en el Mediterráneo occidental en el siglo XV
Miquel Juan, Matilde. • S. 57-76

Buchbeitrag   

La diffusione dei modelli catalani nell'architettura del Mediterraneo (XIV-XV secolo)
Nobile, Marco Rosario. • S. 77-96

Buchbeitrag   

La biografía d'Anselm Turmeda, renegat mallorquí: status quaestionis i perspectives
Pedretti, Marco. • S. 97-112

Buchbeitrag   

La cartografia medieval en català: obres, tallers i circulació internacional dels coneixements cartogràfics.
Pujades Bataller, Ramon Joseph. • S. 113-131

Buchbeitrag   

El viatge a Terra Santa del 1323: devoció, diplomacia i escriptura
Renedo Puig, Xavier. • S. 133-158

Buchbeitrag   

Los catalanes en el "Mediterráneo atlántico': nuevos negocios y oportunidades en Canarias a finales de la Edad Media
Bello León, Juan Manuel. • S. 159-180

Buchbeitrag   

I catalani nella Sicilia Orientale nella seconda metà del XV secolo
Colesanti, Gemma Teresa. • S. 181-194

Buchbeitrag   

Perpiñán, centro económico y de relación con el Levante mediterráneo (siglo XIV-principios del XV)
Coulon, Damien. • S. 195-216

Buchbeitrag   

La Malta catalanoaragonesa: l'exemple de la familia Desguancs
Dalli, Charles. • S. 217-228

Buchbeitrag   

Catalunya, els catalans i el cátala a l'imperi Romanogermánic (segles XIV i XV)
Jaspert, Nikolas. • S. 229-250

Buchbeitrag   

El subterfugi com a estrategia: els cronistes árabs i les aliances politicomilitars entre musulmans i cristians a la Mediterrània medieval
Jones, Linda Gale. • S. 241-354

Buchbeitrag   

Banca e commercio tra Roma e Barcellona: la documentazione delle aziende Datini (1397-1407).
Palermo, Luciano. • S. 251-262

Buchbeitrag   

I catalani nella Genova tardomedievale
Petti Balbi, Giovanna. • S. 263-282

Buchbeitrag   

"E sia licito a' mercatanti katelani avere loggia": presenza e organizzazione dei mercanti catalani a Pisa e a Siena nel basso Medioevo
Soldani, Maria Elisa. • S. 283-316

Buchbeitrag   

Mercaderes y banqueros catalanes en Roma en el tránsito a la Edad Moderna
Vaquero Piñeiro, Manuel. • S. 317-326

Buchbeitrag   

Les relacions entre els menescals sarraíns i cristians a la Valencia baixmedieval
Ferragud Domingo, Carmel. • S. 320-340

Buchbeitrag   

La moderna ejemplaridad del Medievo ibérico
Nirenberg, David. • S. 355-372

Buchbeitrag   

Encara una 'societat mediterrania? Els jueus dels regnes iberics cristians a la Medilerrania baixmedieval
Ray, Jonathan Stewart. • S. 373-388

Buchbeitrag   

Poder i cultura a les Illes Balears en época islámica
Rosselló Bordoy, Guillermo. • S. 389-404

Buchbeitrag   

Mercaders, diplomàtics, torsimanys: els perfectes mediadors en els contactes de la Corona d'Aragó amb l'Islam occidental?
Salicrú Lluch, Roser. • S. 405-423

Buchbeitrag   

El Mediterrani medieval i l'ordre global: Islam, moneda i mercáts
Shatzmiller, Maya. • S. 425-454

Buchbeitrag   

Els jueus i conversos catalans a Sicilia: migració, relacions culturáls i conflicte social
Zeldes, Nadia. • S. 455-466