RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Inhalt

Buchbeitrag   

Klášterní fundace Karla IV. [Klosterstiftungen Karls IV.]
Bláhová, Marie. • S. 18-31

Buchbeitrag   

Emauzský klášter a Nové Mesto pražské: slovanská tradice, císarská ideologie a verejný rituál v Praze 14. století [The Marriage of Slavonic Tradition and Imperial Ideology in Fourteenth-Century Prague]
Opacic, Zoë. • S. 32-60

Buchbeitrag   

Kult nástroju Kristova umucení za Karla IV. a karlštejnská látka s andely [. The Cult of the Arma Christi under Charles IV and a Silk Fabric with Angels from Karlštejn]
Otavský, Karel. • S. 61-76

Buchbeitrag   

Emauzy a Nové Mesto pražské: otázka architekta [ Emmaus and the Prague New Town: the Question of the Architect.]
Benešovská, Klára. • S. 77-92

Buchbeitrag   

Obraz církve v pražském Slovanském kláštere ve 14. a 15. století [The Image of the Church in the Prague Slavonic Monastery in the 14th and 15th Centuries.]
Bartlová, Milena. • S. 93-106

Buchbeitrag   

Slovanský klášter mezi husitstvím a katolicismem. Dejiny klášterní komunity v letech 1419-1592 [The Slavonic Monastery Between Hussitism and Catholicism. The History of the Monastic Community in 1419-1592.]
Kurka, Pavel B.. • S. 107-124

Buchbeitrag   

Beuronská výzdoba v Emauzích [The Beuron Decoration at Emmaus]
Cižinská, Helena. • S. 152-190

Buchbeitrag   

Malby v kláštere Na Slovanech a jejich vztah k evropskému malírství [The Paintings in the Na Slovanech Monastery in the European Context.]
Stejskal, Karel. • S. 220-266

Buchbeitrag   

Gotické nástenné malby v kláštere Na Slovanech - nová zjištení po roce 1996 [The Gothic Wall Paintings in the Na Slovanech Monastery - New Findings after 1996]
Všetecková, Zuzana. • S. 267-289

Buchbeitrag   

Poznámky k ikonografii Emauzského cyklu [ Notes on the Iconography of the Emmaus Cycle]
Royt, Jan. • S. 290-308

Buchbeitrag   

Emauzský cyklus - monumentální Zrcadlo lidského spasení [The Emmaus Cycle - A Monumental Speculum humanae salvationis.]
Kubínová, Katerina. • S. 309-329