RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Inhalt

Buchbeitrag   

Slowo wstepne
Zielinska-Melkowska, Krystyna. • S. 5-7

Buchbeitrag   

Legenda rodu Piastów
Samsonowicz, Henryk. • S. 23-31

Buchbeitrag   

Mistrz Wincenty o wspólczesnych mu Piastach
Bieniak, Janusz. • S. 33-52

Buchbeitrag   

Henryk II Pobozny wobec podzialów politycznych w Europie Srodkowowschodniej. (Przyczynek do poznania genezy najazdu mongolskiego na Polske)
Jasinski, Tomasz. • S. 53-61

Buchbeitrag   

Polityczne tlo malzenstwa Boleslawa II mazowieckiego z córka Trojdena litewskiego Gaudemunda Zofia
Powierski, Jan. • S. 63-82

Buchbeitrag   

Sprawa najazdu litewskiego na Mazowsze w 1302 roku
Szweda, Adam. • S. 83-88

Buchbeitrag   

Papiestwo awinionskie wobec odrodzonego Królestwa Polskiego w XIV wieku.
Szczur, Stanislaw. • S. 89-110

Buchbeitrag   

Polska - Wegry i sprawa Rusi halicko-wlodzimierskiej za Kazimierza Wielkiego
Wyrozumski, Jerzy. • S. 111-119

Buchbeitrag   

Miesedzy Polska, Luksemburgami, Litwa a zakonem krzyzackim. Uwagi nad zholdowaniem Mazowsza przez Kazimierza Wielkiego [Zwischen Polen, den Luxemburgern, Litauen und dem Deutschen Orden. Bemerkungen zur Huldigung Masowiens durch Kasimir den Großen]
Grabowski, Janusz. • S. 121-138

Buchbeitrag   

Slask a polityka Kazimierza Wielkiego w latach szesýcdziesiatych XIV wieku [Schlesien und die Politik Kasimirs des Großen in den 60iger Jahren des 14. Jahrhunderts]
Golinski, MateuszZerelik, Roscislaw. • S. 139-157

Buchbeitrag   

Pomorze Zachodnie w swietle polityki dynastycznej Kazimierza Wielkiego [Pommern im Licht der Dynastiepolitik Kasimirs des Großen]
Zdrenka, Joachim. • S. 159-171

Buchbeitrag   

Stosunki polsko-pruskie w X-XIII wieku
Zielinska-Melkowska, Krystyna. • S. 173-193

Buchbeitrag   

Kult swietej Elzbiety w dynastii piastowskiej
Jasinski, Kazimierz. • S. 197-212

Buchbeitrag   

Pochodzenie Ludmily, zony Mieszka Platonogiego. Przyczynek do dziejów czesko-polskich w drugiej polowie XII wieku [Die Abstammung der Ludmila, Ehefrau von Mieszko dem Torkel. Ein Beitrag zur tschechisch-polnischen Geschichte in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts]
Brzezinski, Witold. • S. 213-219

Buchbeitrag   

Malzenstwa Wasylka Romanowicza. Problem mazowieckiego pochodzenia drugiej zony
Dabrowski, Dariusz. • S. 221-233

Buchbeitrag   

W sprawie pochodzenia Jadwigi, pierwszej zony ksiecia kujawskiego Kazimierza Konradowica
Karczewski, Dariusz. • S. 235-240

Buchbeitrag   

Imperium Lechitów. Polityczna doktryna czy opowiesc ku pokrzepieniu serc?
Cetwinski, Marek. • S. 243-248

Buchbeitrag   

Czy Kazimierz ksiaze bytomski byl pretendentem do tronu w Polsce?.
Horwat, Jerzy K.. • S. 249-264

Buchbeitrag   

Kariera Wladyslawa Opolczyka na dworze wegierskim w drugiej polowie XIV wieku [Career of Wladyslaw of Opole at the Hungarian court in the second half of the 14th century]
Sroka, Stanislaw A.. • S. 265-274

Buchbeitrag   

In sede viduali. Nad itinerarium ksieznej swidnickiej Agnieszki z lat 1385-1392
Jurek, Tomasz. • S. 275-289

Buchbeitrag   

Swieta Panskie w praktyce objazdów króla Wladyslawa Jagielly.
Gasiorowski, Antoni. • S. 291-301

Buchbeitrag   

Jeszcze o kalendarzu opactwa sw. Wincentego na wroclawskim Olbinie
Skierska, Izabela. • S. 349-363

Buchbeitrag   

Europa Srodkowa i Polska w historii orientalnej epoki podbojów mongolskich
Hauzinski, Jerzy. • S. 365-368