RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  R. Várkonyi Ágnes emlékkönyv születésének 70. évfordulójara
Tusor, Péter [Hrsg.]. - Budapest (1998)


Deskriptoren: Ungarn Festschriften
Sprache: Ungarisch
Kurztitel: FS Agnes R. Várkonyi
Einschlägige Beiträge erfasst


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/371875
Alternative Formate: MARC21

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Tusor, Péter

Inhalt

Buchbeitrag   

A vízröl középkori írások nyomán
Jónás, Ilona Sz.. • S. 13-20

Buchbeitrag   

Paraszti milíciák a középkori Angliában
Borosy, András. • S. 21-30

Buchbeitrag   

Magyar kalandozók német mondákban
Kristó, Gyula. • S. 31-35

Buchbeitrag   

Szent Margit és Boldog Ilona
Érszegi, Géza. • S. 36-42

Buchbeitrag   

Tulajdon és közszabadság
Ladányi, Erzsébet. • S. 43-46

Buchbeitrag   

Papinianusi lex alkalmazása az 1298. évi törvényben
Gerics, József. • S. 47-49

Buchbeitrag   

A somosi vám a 13-14. században
Draskóczy, István. • S. 50-56

Buchbeitrag   

Ákos nembeli István. Egy magyar elökelö életútja a 13-14. század fordulóján
Kis, Péter. • S. 57-78

Buchbeitrag   

Meritorum apud Dominum fructus cumulatorum (Megjegyzések a 14. század föúri vallásosságához)
Szovák, Kornél. • S. 79-87

Buchbeitrag   

Az esztergomi egyházmegye legrégebbi ünneplajstroma (Szent Adalbert, Szórád-András és Benedek tisztelete az erdélyi szászoknál)
Solymosi, László. • S. 88-95

Buchbeitrag   

Egy délvidéki fõúr Zsigmond korában: Frangepán Miklós (1393-1432)
Teke, Zsuzsa. • S. 96-105

Buchbeitrag   

Adatok a 14-15. századi magyar aranypénzek forgalmához
Gedai, István. • S. 106-108

Buchbeitrag   

A késöközépkori magyar - nyugati kereskedelmi kapcsolatok kérdése
Kubinyi, András. • S. 109-117

Buchbeitrag   

Egy kivételes karrier Mohács elötti kezdetei: Bethlenfalvi Thurzó Elek
Erdélyi, Gabriella. • S. 118-132

Buchbeitrag   

The medical history of a medieval Hungarian king: Matthias Corvinus (1458-1490).
Domonkos, László. • S. 133-147

Buchbeitrag   

Berchtoldus Rembolt: academic printer and his Hungarian acquaintances.
Gabriel, Astrik Ladislas. • S. 148-153

Buchbeitrag   

Kísérlet a trentói zsinat határozatainak kihirdetésére Magyarországon 1564-ben
Fazekas, István. • S. 154-164

Buchbeitrag   

Állandóság és változás az oszmán történelemben
Fodor, Pál. • S. 165-175

Buchbeitrag   

A tüzfegyverek elterjedése a muszlim világban
Ágoston, Gábor. • S. 176-184

Buchbeitrag   

Nagyszombat házai a középkor és a barokk között
Granasztói, György. • S. 368-378

Buchbeitrag   

R. Várkonyi Ágnes müveinek bibliográfiája (1951-1997)
Várkonyi, Ágnes R.. • S. 623-641