RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Jubileumi csokor Csapodi Csaba tiszteletére: tanulmányok
Rozsondai, Marianne [Hrsg.]. - Budapest (2002)


Deskriptoren: Ungarn Festschriften
Sprache: Ungarisch
Einschlägige Beiträge erfasst


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/1535807

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Rozsondai, Marianne

Inhalt

Buchbeitrag   

Magyar nyelvemlékek és másolataik az MTAK Kézirattárában [Ungarische Sprachdenkmäler und ihre Kopien in der Handschriftenabteilung der MTAK [Bibliothek der Ungarischen Akademie der Wissenschaften]
Abaffy, Csilla N.. • S. 15-30

Buchbeitrag   

Anonymus és az ittebei bencés monostor [Anonymus und das Benediktinerkloster von Ittebe]
Benkö, Loránd. • S. 31-38

Buchbeitrag   

Változások az országbírói méltóságban 1373 elsõ felében [Veränderungen der landesrichterlichen Würde in der ersten Hälfte von 1373]
Bertényi, Iván. • S. 51-58

Buchbeitrag   

Ki lehetett Michael de Hungária? [Wer könnte Michael de Hungária gewesen sein?]
Borsa, Gedeon. • S. 59-64

Buchbeitrag   

A Dobozi-legenda [Die Dobozi-Legende]
Borzsák, István. • S. 65-70

Buchbeitrag   

Kéziratos hagyatékok az Akadémiai Könyvtárban [Des legs manuscrits á la Bibliothéque de l'Académie]
Csanak, Dóra F.. • S. 71-80

Buchbeitrag   

Az "ország tagja (membrum regni)" és az "ország része (pars regni)" kifejezés középkori magyarországi használatáról [Über die mittelalterliche ungarische Verwendung der Begriffe Mitglied des Landes (membrum regni) und Teil des Landes (pars regni)]
Gerics, József. • S. 81-89

Buchbeitrag   

Terminológia Hungaro-Sclavonica. A magyar-szlovák interetnikus összefüggések történeti vizsgálatának terminológiai kérdései
Käfer, István. • S. 91-102

Buchbeitrag   

Szent István király és a Szent Jobb együttes ábrázolása a sokszorosított grafikában [Gemeinsame Darstellung des Königs Hl. Stephan und seiner Handreliquie in der Druckgraphik]
Knapp, ÉvaTüskés, Gábor. • S. 103-134

Buchbeitrag   

Die heiligen Könige von Ungarn und die Pilgerfahrt an den Rhein (München, Bayerische Staatsbibliothek, Clmae 21590)
Körmendy, Kinga. • S. 135-146

Buchbeitrag   

Gondolatok a györi kiváltságlevélröl [Gedanken über die Privilegienurkunde von Györ]
Ladányi, Erzsébet. • S. 147-156

Buchbeitrag   

Antonio Bonfini: Tractatus de architectura libri XXV
Lázár, István Dávid. • S. 157-164

Buchbeitrag   

Comptes rendus des deux livres par Csaba Csapodi
Lökkös, Antal. • S. 165-173

Buchbeitrag   

A legkorábbi fennmaradt magyarországi prédikációk (Sermók Hartvik püspök szertartáskönyvében) [Die frühesten erhaltengebliebenen Predigten aus Ungarn (Agenda pontificalis des Bischofs Hartvik)]
Madas, Edit. • S. 173-190

Buchbeitrag   

Voraussetzungen und Aspekte der Rezeption der antiken Literatur im Inkunabeldruck
Mazal, Otto. • S. 191-212

Buchbeitrag   

Buda, 1541. Válaszkísérlet egy föl se tett kérdésre [Buda, 1541. Antwortversuch auf eine nicht gestellte Frage]
Nemeskürty, István. • S. 223-228

Buchbeitrag   

Janus Pannonius versei Battista Guarino egy kódexében [Gedichte von Janus Pannonius in einem Kódex des Battista Guarino]
Ritoók Szalay, Ágnes. • S. 229-232

Buchbeitrag   

Kinek készült valójában Nagylucsei Orbán Psalteriuma? [Wem wurde eigentlich das Psalterium von Orbán Nagylucsei hergestellt?]
Rozsondai, Marianne. • S. 233-248

Buchbeitrag   

Berger Illés eposza a Szent Keresztröl és a magyar történelem [Die ungarische Geschichte und das Epos Illés Bergers über das Heilige Kreuz]
Szörényi, László. • S. 291-300

Buchbeitrag   

A Magyar Anjou Legendárium eddig ismeretlen lapja a Louvre-ban [Probleme des "Ungarischen Anjou-Legendars". Ein neues Folio im Louvre]
Török, Gyöngyi. • S. 301-320

Buchbeitrag   

A Leuveni Kódex egyik középkori állomáshelye [Ein mittelalterlicher Standort des Codex Lovanensis]
Vizkelety, András. • S. 369-378

Buchbeitrag   

Csapodi Csaba tudományos munkásságának bibliográfiája (1931-2000).
Csapodi, Csaba. • S. 405ff.