RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Dejiny ve veku nejistot. Sborník k príležitosti 70. narozenin Dušana Treštíka
Klápšte, JanPleskova, EvaŽemlicka, Josef [Hrsg.]. - Praha (2003)


Deskriptoren: Tschechien Festschriften Klápšte, Jan (1949-) Žemlicka, Josef (1946-)
Sprache: Tschechisch
Kurztitel: FS Dušan Treštík
Einschlägige Beiträge erfasst


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/1043475
Alternative Formate: MARC21

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Klápšte, JanPleskova, EvaŽemlicka, Josef

Inhalt

Buchbeitrag   

Výberová bibliografie prací Dušana Treštíka
Treštík, Dušan. • S. 13-19

Buchbeitrag   

Dejiny ve veku nejistot
Treštík, Dušan. • S. 23-44

Buchbeitrag   

Gumpold, Vavrinec a Kristián, cili krátce o tom, jak se snežná a severní Bohemia stávala soucástí "požehnané" Evropy.
Banaszkiewicz, Jacek. • S. 47-52

Buchbeitrag   

Historická pamet v pramenech rane premyslovských Cech
Bláhová, Marie. • S. 53-69

Buchbeitrag   

Venceslaus et filius
Blažek, Václav. • S. 70-74

Buchbeitrag   

O otrocích na Velké Morave a okovech ze Starého Mesta
Galuška, Ludek. • S. 75-86

Buchbeitrag   

De re publica. Kaleidoskopická úvaha o státu a dejinách
Charvát, Petr. • S. 87-95

Buchbeitrag   

Dejepis a archeologie: Príbuzenství jak se patrí
Klápšte, Jan. • S. 96-109

Buchbeitrag   

Starí Madari a Morava z pohledu archeologie.
Kouril, Pavel. • S. 110-146

Buchbeitrag   

Obrazové téma a jeho myšlenkový obsah v raném stredoveku.
Merhautová, Anežka. • S. 147-150

Buchbeitrag   

Hledání Metodejova hrobu
Merínský, Zdenek. • S. 151-176

Buchbeitrag   

Jaké mince vlastne videl na pražském tržišti Ibrahím ibn Jákúb? Nekolik poznámek k pocátkum ceského mincovnictví
Petrán, Zdenek. • S. 209-219

Buchbeitrag   

Nálezy mincí na Pražského hrade a pocátky vlády Sobeslava I. 1125-1140.
Polanský, Luboš. • S. 220-230

Buchbeitrag   

Premyslovští a lucemburští panovníci ocima norimberského kronikáre.
Polívka, Miloslav. • S. 231-238

Buchbeitrag   

Archeologie a historie aneb "jak vykopávat" dejiny?
Profantová, NadjaProfant, Martin. • S. 239-250

Buchbeitrag   

Jak se z únosu stane vlastenecká ctnost anebo Oldrich a Božena a Bretislav a Jitka v optice ceského obrození.
Rak, Jirí. • S. 251-260

Buchbeitrag   

Kosmovy zámerné omyly
Sláma, Jirí. • S. 261-267

Buchbeitrag   

Dopis Dušanu Treštíkovi, Dejiny ve veku nejistot
Sommer, Petr. • S. 268-275

Buchbeitrag   

Letmé ohlédnutí za posledním stoletím ceské medievistiky
Šmahel, František. • S. 286-291

Buchbeitrag   

Politická príslušnost Slezska v desátém století v nejnovejší polské historiografii. In
Urbanczyk, Przemyslaw. • S. 292-304

Buchbeitrag   

Stará cesta do Bechynska. K vnímání prostoru a vzdáleností v premyslovských Cechách.
Žemlicka, Josef. • S. 319-332