RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Verba in imaginibus. Františku Šmahelovi k 70. narozeninám
Nodl, MartinSommer, Petr [Hrsg.]. - Praha (2004)


Deskriptoren: Tschechien Festschriften Nodl, Martin (1968-) Sommer, Petr (1949-)
Sprache: Tschechisch
Kurztitel: FS František Šmahel (Verba)
Zugehörige Beiträge komplett erfasst


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/1284716
Alternative Formate: MARC21

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Nodl, MartinSommer, Petr

Inhalt

Buchbeitrag   

V nouzi poznáš prítele.
Mezník, Jaroslav. • S. 15-17

Buchbeitrag   

Svatovítská mozaika. Úvahy nad jejím puvodem, úcelem a místem ve vývoji užití obrazu.
Hledíková, Zdenka. • S. 43-60

Buchbeitrag   

Dve miniatury o promenách stredoveké strední Evropy
Klápšte, Jan. • S. 61-67

Buchbeitrag   

Svár obrazu s textem. Sen Karla IV. o smilstvu.
Nodl, Martin. • S. 69-95

Buchbeitrag   

Ikonografický motiv Narození Páne adoracního typu a videní Brigity švédské
Rychterová, Pavlína. • S. 97-111

Buchbeitrag   

Smlouva o výstavbe krížové chodby v minoritském kláštere v Jindrichove Hradci jako snímek stredovekého každodenního života.
Sommer, Petr. • S. 113-128

Buchbeitrag   

Pražský hrad 2. ríjna 1373. Ceremoniál predání braniborského markrabství ceskému králi v soudobých ceských zprávách.
Bláhová, Marie. • S. 131-139

Buchbeitrag   

Hrady Karla IV. v Laufu a Tangermünde. Panovnická reprezentace vepsaná do kamene.
Bobková, Lenka. • S. 141-157

Buchbeitrag   

Symboly rituálu. Prohlášení Ferdinanda I. císarem ve Frankfurtu nad Mohanem
Bužek, Václav. • S. 159-167

Buchbeitrag   

Ráno a vecer. Pocátek korunovacního ceremoniálu podle rádu Karla IV.
Homolka, Jaromír. • S. 169-188

Buchbeitrag   

Pohrební obrady za Karla IV. v kostele Panny Marie Na konci mostu.
Jan, Libor. • S. 189-192

Buchbeitrag   

"Král jak ubohý hríšník svých poklesku litoval v pláci". Václav II., Zbraslav a svatý Ludvík IX. ["The weeeping king regetted his sins like the sinner miserable". Wenzel 2., Zbraslav and St. Luis 9. of France.]
Žemlicka, Josef. • S. 193-210

Buchbeitrag   

Lidová zbožnost pozdního stredoveku ve svetle sbírek zázraku
Bylina, Stanislaw. • S. 213-222

Buchbeitrag   

Rožmberský urbár - téma vecne zelené?
Cechura, Jaroslav. • S. 223-230

Buchbeitrag   

Kopiáre v Cechách v dobe predhusitské [Cartularies in Bohemia till the Hussite era]
Hlavácek, Ivan. • S. 231-249

Buchbeitrag   

Hrad v ceském stredovekém dejepisectví
Iwanczak, Wojciech. • S. 251-258

Buchbeitrag   

Architektura cisterciáckých klášteru a její regionální varianty.
Kuthan, Jirí. • S. 259-283

Buchbeitrag   

"Gloria regni" Vratislava II. Hymnus "Versus post missam" a kronikár Kosmas
Treštík, Dušan. • S. 285-298

Buchbeitrag   

Imperator electus
Wihoda, Martin. • S. 299-307