RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Inhalt

Buchbeitrag   

Královsky majestát Karla IV.
Bláhová, Marie. • S. 15-34

Buchbeitrag   

Rituál prísahy a koruna Václava II.: K obrazu dvora posledních Premyslovcu
Žemlicka, Josef. • S. 35-46

Buchbeitrag   

Rímská korúnovace Karla IV.
Kubínová, Katerina. • S. 47-60

Buchbeitrag   

Prezentace královského majestátu v korunních zemích za vlády králu Jana a Karla
Bobková, Lenka. • S. 61-80

Buchbeitrag   

Vladarský lesk a sentiment: Francie a Karel IV. v letech 1355 - 1357
Fantysová-Matejková, Jana. • S. 81-98

Buchbeitrag   

Pohaslý lesk panovnického majestátu v porevolucních Cechách
Cornej, Petr. • S. 99-122

Buchbeitrag   

Symboly rituálu: Volba Karla V. rímským králem ve Frankfurtu nad Mohanem a jeho korunovace v Cáchách
Bužek, VáclavSmíšek, Rostislav. • S. 123-131

Buchbeitrag   

Panovnická reprezentace na ceských stredovekých mincích
Vorel, Petr. • S. 135-141

Buchbeitrag   

Dvur Jana Lucemburského a ceská šlechta
Žalud, Zdenek. • S. 143-152

Buchbeitrag   

Mezi Prahou a Brnem: Moravský markrabe Jošt a zpu*soby jeho prezentace u ceského královského dvora
Baletka, Tomáš. • S. 153-160

Buchbeitrag   

Vratislavští hejtmané: Reprezentanti královského majestátu prvních Lucemburku na ceském trune, 1335 - 1378
Holá, Mlada. • S. 161-175

Buchbeitrag   

Vikári Karla IV. v Siene v roce 1355
Hledíková, Zdenka. • S. 177-196

Buchbeitrag   

Zastavení u udílení biskupských regalií a temporálií Karlem IV.: Zároven príspevek k otázce pozdnestredovekých deperdit [Remarks to the according of bishops regalia and temporalia through Charles IV. Also contribution to the deperdita question in the late middle ages]
Hlavácek, Ivan. • S. 197-203

Buchbeitrag   

"Ex fastigio dignitatis assumpte et regie nostre maiestatis": Panovnická moc a cisterciácké kláštery v Horní a Dolní Lužici v 13. - 15. století
Zdichynec, Jan. • S. 205-218

Buchbeitrag   

Univerzitní zakladatelské dílo Karla IV.
Svatoš, Michal. • S. 221-231

Buchbeitrag   

Panovnický majestát Zikmunda Lucemburského ve výtvarném umení
Studnicková, Milada. • S. 233-241

Buchbeitrag   

Vlastní cestou: Výtvarné umení ve službách vladarské reprezentace Jirího z Podebrad a ceských stavu dobe jagellonské
Bartlová, Milena. • S. 243-257

Buchbeitrag   

Jan Ocko z Vlašimi jako objednavatel umeleckých del: Votivní obraz Jana Ocka z Vlašimi - jednota sacerdotia a imperia
Royt, Jan. • S. 259-264

Buchbeitrag   

Príspevek k dejinám ceské architektury krásného slohu (kolem roku 1400): K slohové situaci tzv. Sloupové síne Pražského hradu
Homolka, Jaromír. • S. 265-272

Buchbeitrag   

Staré opatství v nové zári majestátu císare Karla IV.: Michael Perlér a klášter cisterciáku ve Zlaté Korune
Kuthan, Jirí. • S. 273-290

Buchbeitrag   

Hudba va dobe Karla IV.
Vlhová-Wörner, HanaCerný, Jaromír. • S. 291-305

Buchbeitrag   

"Reges criniti?": Význam královské moci Meroveovcu* v predstavách franské kroniky Rehore z Tours
Drška, Václav. • S. 309-318

Buchbeitrag   

Zlatý vek krále Otakara: Premysl Otakar II. v kronikárství doby Karlovy v Historii ceské Eneáše Silvia Piccolominiho
Kofránková, Václava. • S. 319-330