RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,7 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  En prisverdig historiker: festskrift til Gunnar I. Pettersen
Ommundsen, ÅslaugOpsahl, ErikUgulen, Jo Rune [Hrsg.]. - Oslo (2014)


In Reihe: Skriftserie / 41
Ergänzende Angaben: http://www.gbv.de/dms/ub-kiel/790822555.pdf
Deskriptoren: Norwegen Festschriften Ommundsen, Åslaug (1972-)
Sprache: Norwegisch
Zugehörige Beiträge komplett erfasst


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/2849824
Alternative Formate: MARC21 | BibTeX

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Ommundsen, ÅslaugOpsahl, ErikUgulen, Jo Rune

Inhalt

Buchbeitrag   

Reida: En diskusjon av dens karakter og opphav
Brendalsmo, Arne JanRiisøy, Anne Irene. • S. 1-40

Buchbeitrag   

Økonomi og godspolitikk i middelalderen: Virksomheten i Nonneseter kloster i Oslo
Inntjore, Hilde. • S. 41-54

Buchbeitrag   

Klosteret på Selja i seinmellomalderen
Ugulen, Jo Rune. • S. 55-64

Buchbeitrag   

A fragmentary twelfth-century Norwegian calendar
Gullick, Michael. • S. 65-80

Buchbeitrag   

75 - eller: Er det så nøye med antall linjer?
Attinger, GiselaOmmundsen, Åslaug. • S. 81-100

Buchbeitrag   

Missalet från Hogsrum - ett exempel på forstoringen av de medel tida bockerna
Brunius, Jan. • S. 101-110

Buchbeitrag   

Latinske fragmenter og norske stattholdere
Weidling, TorKarlsen, Espen. • S. 111-140

Buchbeitrag   

"Med gllum lunnendum": Noen tanker omkring pertinensformelen i norske diplomer
Ulset, Tor. • S. 141-156

Buchbeitrag   

Vett og uvett: Om trøndske bolmål og verdiforhold før Den store manndauden og en tid etter
Leistad, Geirr I.. • S. 157-180

Buchbeitrag   

Prisregulering og prisdannelse i diskusjonen om den "primitivistiske" vendingen i norsk middelalderforskning
Norseng, Per G.. • S. 181-212

Buchbeitrag   

Kornpriser ved Røros kobberverk 1730-1760: En refleks av nødsår og gode årringer?
Sprauten, Knut. • S. 213-232

Buchbeitrag   

Fra hellebard til stridsøks: Rudolf Keyser og den norske løve
Johannessen, Knut. • S. 233-264

Buchbeitrag   

"... vandt til orden og diciplin og kan optræ med autoritet ...": Om handlekraft, omsorg og reiser på havet
Moseng, Ole Georg. • S. 265-282

Buchbeitrag   

P. A. Munchs vurdering av aristokratiets betydning for norsk historie på 1300-tallet
Opsahl, Erik. • S. 283-296

Buchbeitrag   

Oluf Kolsrud - mannen og arkivene
Herstad, John. • S. 297-312

Buchbeitrag   

Gunnar I. Pettersen: En bibliografi
Pettersen, Gunnar Ingolf. • S. 313-314