RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Változatok a történelemre: tanulmányok Székely György tiszteletére
Erdei, GyöngyiNagy, Balázs [Hrsg.]. - Budapest (2004)


In Reihe: Monumenta historica Budapestinensia / 14
Deskriptoren: Ungarn Festschriften Nagy, Balázs (1962-)
Sprache: Ungarisch
Einschlägige Beiträge erfasst


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/1533965
Alternative Formate: MARC21 | BibTeX

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Erdei, GyöngyiNagy, Balázs

Inhalt

Buchbeitrag   

"A legtartósabb kétségkívül az oktatás": Beszélgetés Székely Györggyel
Nagy, Balázs. • S. 13-18

Buchbeitrag   

A Mediterráneum és a Kárpát-medence kapcsolatai a kora középkori régészet szemszögéböl
Bálint, Csanád. • S. 37-41

Buchbeitrag   

Érmék nem dísz vagy ékszer szerepben a honfoglaló magyar sírokban
Kovács, László. • S. 43-49

Buchbeitrag   

Az esztergomi vár a kora Árpád-korban
Nagy, Emese. • S. 51-57

Buchbeitrag   

Piactér a középkori Óbudán
Altmann, Júlia. • S. 59-63

Buchbeitrag   

A 13. századi kisvárak régészeti kutatása Budapest területén
Melis, Katalin. • S. 65-71

Buchbeitrag   

A budaszentlörinci pálos kolostor építési korszakai
Bencze, Zoltán. • S. 73-77

Buchbeitrag   

A pécsi középkori egyetem feltárásának és kutatásának újabb eredményei
Sándor, G. Mária. • S. 79-83

Buchbeitrag   

Topográfiai változások Budán, a Szentháromság tér környékén a pincekutatások tükrében
Zádor, Judit. • S. 85-92

Buchbeitrag   

Közmüvek a magyarországi hódoltsági terület török városaiban
Gerö, Gyözö. • S. 93-99

Buchbeitrag   

A lerinumi Paradicsom: szerzetesség az 5. századi Provence-ban
Sághy, Marianne. • S. 103-110

Buchbeitrag   

Az avar továbbélés kérdéséröl
Olajos, Terézia. • S. 111-118

Buchbeitrag   

A vezéri törzsek szálláshelyei a 10. században
Makk, Ferenc. • S. 119-127

Buchbeitrag   

A gyula-dinasztia oldalhajtásai?: Ajtony, Csanád, Doboka
Uhrman, Iván. • S. 129-135

Buchbeitrag   

Hûnisc drûo - hun szölö, busud izdban - bizánci párlat
Vékony, Gábor. • S. 137-141

Buchbeitrag   

A dinasztikus uralom és az "országhatárok" alakulása Közép- és Kelet-Európában a 10-12. században
Font, Márta F.. • S. 143-149

Buchbeitrag   

Servientes, sergaints: katonai reformok a 12-13. századi Magyarországon és Európában
Veszprémy, László. • S. 151-155

Buchbeitrag   

A "Prédikátorok Rendjének" európai kolostoralapításai és a domonkos rendi kolostortemplomok patrocíniumai a 13. században
Spekner, Enikö. • S. 157-170

Buchbeitrag   

Az arisztotelészi politikai alapelvek recepciójának viszontagságos kezdetei a középkori Nyugaton: a kormányzat természetszerü jellege
Molnár, Péter. • S. 171-180

Buchbeitrag   

Datálási problémák Árpád-kori királynéi oklevelekben
Zsoldos, Attila. • S. 181-185

Buchbeitrag   

A jászok társadalma a 13-16. században
Selmeczi, László. • S. 187-201

Buchbeitrag   

Címerpajzson szereplö és pajzson kívüli ábrázolások: Buda város középkori címerpajzsa és annak külsö díszei
Bertényi, Iván. • S. 203-208

Buchbeitrag   

Záh Felicián ítéletlevelének valószínü mintájáról
Gerics, József. • S. 209-211

Buchbeitrag   

A Küküllei-elöszó szövegpárhuzamai pápai oklevelekben
Kristó, Gyula. • S. 213-215

Buchbeitrag   

Zsigmond, a király, a császár
Marosi, Ernö. • S. 217-224

Buchbeitrag   

Adalékok Zsigmond várospolitikájához, 1387-1405
Teke, Zsuzsa. • S. 225-233

Buchbeitrag   

Adatok a locus communis - locus communior hazai alkalmazásához
Ladányi, Erzsébet. • S. 235-236

Buchbeitrag   

Nemzeti szentek a késö középkori egyetemeken
Klaniczay, Gábor. • S. 237-249

Buchbeitrag   

Lovagi játékok a középkori városokban
Jónás, Ilona Sz.. • S. 251-254

Buchbeitrag   

Az egyensúlykeresés VII. Henrik társadalompolitikájában
Velich, Andrea. • S. 255-262

Buchbeitrag   

Az egyetemszervezö Vitéz János esztergomi érsek
Prokopp, Mária. • S. 263-268

Buchbeitrag   

Parva cum laude: humanisták a késö középkori magyar városokról [Humanists on late medieval Hungarian towns]
Szende, Katalin. • S. 269-275

Buchbeitrag   

Székesfehérvár helye a késö középkori Magyarország városhálózatában, valamint Fejér vármegye központi helyei között
Kubinyi, András. • S. 277-284

Buchbeitrag   

A sóigazgatás 1397. esztendei reformjáról
Draskóczy, István. • S. 285-293

Buchbeitrag   

Egy lotaringiai nemes a "hosszú török háborúban": Georges Bayer de Boppard
Sahin-Tóth, Péter. • S. 297-304

Buchbeitrag   

A város területe a nagyszombati adójegyzékek tükrében, 16-18. század
Granasztói, György. • S. 305-308