RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Aetas media aetas moderna. Studia ofiarowane profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi w siedemdziesiata rocznice urodzin
Bartoszewicz, Agnieszka [Bearb.]. - Warszawa (2000)


Deskriptoren: Polen Festschriften
Sprache: Polnisch
Kurztitel: FS Henryk Samsonowicz (2000)


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/1066800

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Bartoszewicz, Agnieszka

Inhalt

Buchbeitrag   

Uwagi o polityce miejskiej Kazimierza Wielkiego
Gawlas, Slawomir. • S. 25-41

Buchbeitrag   

Mikrokosmos prowincjonalny. Nad najstarsza ksiega miejska Ponieca z przelomu XV i XVI wieku
Jurek, Tomasz. • S. 42-56

Buchbeitrag   

Sandomierzanie na szlakach handlowych XIV i XV stulecia
Kiryk, Feliks. • S. 57-68

Buchbeitrag   

"Familiares" Jana Dlugosza
Koczerska, Maria. • S. 69-78

Buchbeitrag   

Wójtowie Warty w XV wieku
Szymczakowa, Alicja. • S. 111-121

Buchbeitrag   

Od samostrzelników do grzebieniarzy w Krakowie, czyli rzecz o zmierzchu znaczenia kuszy na przelomie XV i XVI wieku
Szymczak, Jan. • S. 122-128

Buchbeitrag   

Obyczaje purimowe Zydów sochaczewskich w polowie XVI wieku
Wegrzynek, Hanna. • S. 129-139

Buchbeitrag   

Szlachcic wobec miasta w Polsce w pierwszej polowie XVI wieku
Wyczanski, Andrzej. • S. 140-146

Buchbeitrag   

Uwagi o organizacji gmin zydowskich w sredniowiecznej Polsce
Zaremska, Hanna. • S. 147-164

Buchbeitrag   

Polska odpowiedz z Mazowsza dla poselstwa krzyzackiego z roku 1522
Biskup, Marian. • S. 165-174

Buchbeitrag   

Miasta Nowej Marchii w pierwszych latach panowania Zakonu Krzyzackiego.
Czacharowski, Antoni. • S. 175-181

Buchbeitrag   

Tozsamosc mieszczanstwa hanzeatyckiego w sredniowieczu
Czaja, Roman. • S. 182-191

Buchbeitrag   

Zasady wymiaru powinnosci wojskowych kupców torunskich w swietle wykazów z 1400-1402 roku
Mikulski, Krzysztof. • S. 192-198

Buchbeitrag   

Wywóz malopolskiego olowiu przez Gdansk do Europy Srodkowej i Zachodniej w sredniowieczu
Molenda, Danuta. • S. 199-209

Buchbeitrag   

Nastroje antykrzyzackie w Bydgoszczy (1447 r.)
Nowak, Zenon Hubert. • S. 210-221

Buchbeitrag   

Sredniowieczne osadnictwo niemieckie na poludniowym wybrzezu Baltyku.
Piskorski, Jan M.. • S. 222-230

Buchbeitrag   

Pietnastowieczny formularz z Uppsali jako zródlo do badania dziejów Kosciola w panstwie Zakonu Krzyzackiego w Prusach.
Radziminski, Andrzej. • S. 231-246

Buchbeitrag   

Dawni Slowianie - naród czy religia?
Gassowski, Jerzy. • S. 257-262

Buchbeitrag   

Lubeka i Kolobrzeg, dwa osrodki wladzy panstwowej u Slowian nadbaltyckich w XI-XII wieku
Leciejewicz, Lech. • S. 263-272

Buchbeitrag   

Zemsta, okup i podmiot moralny w prawach barbarzynskich
Modzelewski, Karol. • S. 273-285

Buchbeitrag   

"Sedes translata". Leczyca na poczatku XII wieku
Morawski, Zbigniew. • S. 273ff.

Buchbeitrag   

Jak Erenfried Ezzo wygral od Ottona III jego siostre Matylde
Banaszkiewicz, Jacek. • S. 375-386

Buchbeitrag   

Kasztelania goreczynska biskupstwa wloclawskiego na Pomorzu Gdanskim w latach 1241-1282 [Die Gorrenschiner Kastellanei des Leslauer Bistums in Pommerellen in den Jahren 1241-1282]
Sliwinski, Blazej. • S. 513-530

Buchbeitrag   

Rola dzwieku w spolecznosciach tradycyjnych
Mysliwski, Grzegorz. • S. 682-698

Buchbeitrag   

Liber beneficiorum Kartuzji Darlowskiej: Ksiazka i kultura pismienna pomorza zachodniego
Potkowski, Edward. • S. 713-720