RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Tanulmányok Borsa Iván tiszteletére
Csukovits, Enikö [Hrsg.]. - Budapest (1998)


Deskriptoren: Ungarn Festschriften Csukovits, Enikö (1961 -)
Sprache: Ungarisch
Kurztitel: FS Iván Borsa
Zugehörige Beiträge komplett erfasst


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/371254
Alternative Formate: MARC21

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Csukovits, Enikö

Inhalt

Buchbeitrag   

Egy nagy réstvevöi (Zsigmond király római kísérete) [Die Teilnehmer einer bedeutsamen Reise (Die Begleitung König Sigmund auf seiner Reise nach Rom)]
Czukovits, Eniko. • S. 11-35

Buchbeitrag   

Az utolsó Pálóci végrendelete
Détshy, Mihály. • S. 37-44

Buchbeitrag   

Sáros megye vámhelyei a 14. században
Draskóczy, István. • S. 45-61

Buchbeitrag   

Egy elökelö család az Anjou- és Zsigmond-korból: a Szentemágocs nembeli Liszkóiak
Engel, Pál. • S. 63-76

Buchbeitrag   

Adalbert király idézöpecsétje
Györffy, György. • S. 77-80

Buchbeitrag   

Keseregjenek vétkük büntetésén: ítélet Vörösvárról és végzés Rákoson
Hermann, Zsuzsanna. • S. 81-98

Buchbeitrag   

"De viris illustribus"
Horváth, Emöke. • S. 99-103

Buchbeitrag   

Az erdélyi fejedelmek levéltáráról
Jakó, Zsigmond. • S. 105-129

Buchbeitrag   

A grebeni uradalom 1522-es összeírása
Kovács, Péter E.. • S. 131-171

Buchbeitrag   

Szövegpárhuzam Telegdi Csanád érsek "müveiben"
Kristó, Gyula. • S. 173-175

Buchbeitrag   

Mátyás kincsek a visegrádi vár 1490. évi leltárában
Nógrády, Árpád. • S. 177-180

Buchbeitrag   

A Magyar Országos Levéltárban örzött 1526 elötti levéltári anyag épülö adatbázisa
Rácz, György. • S. 181-196

Buchbeitrag   

A péterváradi apátság leltára 1495-böl
Rasztik, Tibor. • S. 197-216

Buchbeitrag   

A Pest megyei Söregi-család
Soós, István. • S. 217-221

Buchbeitrag   

Kormányzat és hiteleshely
Szovák, Kornél. • S. 223-231

Buchbeitrag   

Zsigmond es a dalmát városok 1387-1413 [König Sigmund und die dalmatinischen Städte, 1387-1413]
Teke, Zsuzsa. • S. 233-243

Buchbeitrag   

Egy albán érsek a magyarországi török hódoltságban
Tóth, István György. • S. 245-281

Buchbeitrag   

A stefanita rend esztergomi házának kiadatlan hiteleshelyi oklevelei az Árpád-korból
Tóth, Norbert C.. • S. 283-289

Buchbeitrag   

Az 1481. évi szlavóniai közgyülés
Tringli, István. • S. 291-318

Buchbeitrag   

"Reddidit amissum fugiens Germanus honorem": az 1459-es körmendi ütközetek historiográfiájához
Veszprémy, László. • S. 319-325

Buchbeitrag   

Tamás fia Sinka érdemei
Zsoldos, Attila. • S. 327-337