RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Memoria viva. Studia historyczne poswiecone pamieci Izabeli Skierskiej (1967-2014)
Rutkowska, GrazynaGasiorowski, Antoni [Hrsg.]. - Poznán [u.a.] (2015)


Deskriptoren: Polen 20. Jahrhundert 21. Jahrhundert Festschriften Gasiorowski, Antoni (1932-)
Sprache: Polnisch
Einschlägige Beiträge erfasst


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/2089257
Alternative Formate: MARC21

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Rutkowska, GrazynaGasiorowski, Antoni

Inhalt

Buchbeitrag   

Christianising the Landscape: The Example of the County of Holland
Mostert, Marco. • S. 79-87

Buchbeitrag   

Radix omnium malorum: taberny i pijanstwo w tzw. statutach ksiecia czeskiego Brzetyslawa I
Pauk, Marcin Rafal. • S. 88-99
https://www.academia.edu/13330880

Buchbeitrag   

Rex autem cognoscebat, quod filius suus absque voluntate ducis post obitum suum regnare non posset - Do krytyki rozdzialów 91 i 92 Kroniki wegierskiej.
Bagi, Dániel. • S. 100-110
http://www.academia.edu/13344663

Buchbeitrag   

O debatach historyków wokól przemian w chrzescijanstwie sredniowiecznym
Kloczowski, Jerzy. • S. 111-113

Buchbeitrag   

Cursus velox cum consillabicatione w Kronice polskiej Galla Anonima i w Translacji sw. Mikolaja Mnicha z Lido
Jasinski, Tomasz. • S. 114-131

Buchbeitrag   

Mistrz Wincenty a ród Janinów
Wroniszewski, Jan. • S. 132-145

Buchbeitrag   

Poselstwo swietego Dominika "ad marchias". Epizod z dziejów kontaktów hiszpansko-polskich?
Spiez, Jan Andrzej. • S. 146-174

Buchbeitrag   

Exemplaris tu columpna. Z problematyki kultu swietej Jadwigi Slaskiej w sredniowiecznej Malopolsce
Rajman, Jerzy. • S. 175-189

Buchbeitrag   

W sprawie falsyfikatów lubiaskich raz jeszcze
Kaczmarek, Michal. • S. 190-206

Buchbeitrag   

Dokument Boleslawa Wstydliwego dla rycerza Abrahama z 27 maja 1278 roku
Rabiej, Piotr. • S. 207-215

Buchbeitrag   

Konkubinát kleriku v moravském diecézním zákono-dárství 13.-15. století
Krafl, Pavel. • S. 216-220

Buchbeitrag   

Umowy modlitewne mniszek z klasztorów bene-dyktynek-cysterek w panstwie zakonu krzyzackiego
Olinski, Piotr. • S. 221-231

Buchbeitrag   

Kilka dokumentów odpustowych biskupów kra-kowskich z przelomu XIII i XIV wieku
Jurek, Tomasz. • S. 232-246

Buchbeitrag   

Confiteri possit layco et eciam mulieri. Problem spowiedzi u osoby swieckiej w sredniowieczu
Galuszka, Tomasz. • S. 247-260

Buchbeitrag   

Krakowski dokument sadowy z kwietnia 1358 roku
Marzec, Andrzej. • S. 261-274

Buchbeitrag   

Mnichovský soupis notárských signetu a verejných notáru a jeho cesko-polská reflexe
Hlavácek, Ivan. • S. 275-284

Buchbeitrag   

Kariery "w cieniu katedry". Oficjalowie wro-clawscy w sredniowieczu
Wólkiewicz, Ewa. • S. 285-308

Buchbeitrag   

Rukopisná drobnost ke stopám Matouše z Krakova v Ríme
Hledíková, Zdenka. • S. 309-315

Buchbeitrag   

Stadnina koni w Koscielnikach pod Krakowem w latach 1384-1436
Sikora, Franciszek. • S. 316-331

Buchbeitrag   

Rola rzeki Rudawy w gospodarce sredniowiecz-nego Krakowa. Próba syntezy
Laberschek, Jacek. • S. 332-346

Buchbeitrag   

Do genezy Metryki Koronnej
Starzynski, Marcin. • S. 347-360

Buchbeitrag   

Opieszali goscie Wieczerzy Panskiej
Bylina, Stanislaw. • S. 361-369

Buchbeitrag   

Clandestinum matrimonium
Nodl, Martin. • S. 370-381

Buchbeitrag   

O biskupich inkwizytorach w Polsce i w Czechach: przyczynek do dyskusji
Kras, Pawel. • S. 382-400

Buchbeitrag   

Uwagi o pierwotnej dekoracji malarskiej prez-biterium gotyckiej katedry w Krakowie
Walczak, Marek. • S. 401-414

Buchbeitrag   

Kilka uwag w sprawie synodów diecezji lubuskiej w sredniowieczu
Zygner, Leszek. • S. 415-423

Buchbeitrag   

Koscioly i parafie mazowieckie powstale w czasach ksiecia Janusza I
Wilska, Malgorzata. • S. 424-435

Buchbeitrag   

Uwagi na temat poganstwa Prusów w pózniejszym sredniowieczu
Radziminski, Andrzej. • S. 436-444

Buchbeitrag   

Studenci Uniwersytetu Krakowskiego w najstar-szej zachowanej ksiedze oficjalatu krakowskiego (1410-1412, 1421-1424)
Zdanek, Maciej. • S. 445-458

Buchbeitrag   

Krag rodzinny biskupa Andrzeja Laskarza z Goslawic
Gidaszewski, Tomasz. • S. 459-475

Buchbeitrag   

Zapiski z akt czynnosci biskupich Andrzeja Laskarza
Kozak, Adam. • S. 476-486

Buchbeitrag   

Notariusz przy pracy. Akcja transumowania dokumentów krzyzackich jesienia 1421 roku
Szweda, AdamAdamska, Anna. • S. 487-501

Buchbeitrag   

Polscy rycerze w Hiszpanii w latach 1379-1439
Wilamowski, Maciej. • S. 502-548

Buchbeitrag   

Multa neccessaria vobiscum tractare habeo et expecto vos cum auca… Korespondence nižších duchovních v katolických Cechách husitského vek
Hrdina, Jan. • S. 549-556

Buchbeitrag   

Starostowie ruscy w latach 1431-1450. Wokól kwestii objecia urzedu przez Piotra Odrowaza ze Sprowy
Szyszka, Janusz. • S. 557-572

Buchbeitrag   

Baptysty Enriciego z Rzymu, biskupa Camerino, legacja do Polski w 1448 roku
Kowalski, Marek Daniel. • S. 573-588

Buchbeitrag   

O zyciu dworskim, czyli list Jana Dlugosza do Zbigniewa Olesnickiego z 5 lutego 1450 roku
Koczerska, Maria. • S. 589-609

Buchbeitrag   

Sredniowieczne spory wikariuszy wieczystych katedry plockiej z miastem Radziejowem do 1459 roku
Nabialek, Karol. • S. 610-630

Buchbeitrag   

Rabin Mojzesz z Halle i jego konflikt z gmina zydowska Poznania
Zaremska, Hanna. • S. 631-639

Buchbeitrag   

Memoria i pompa funebris w pietnasto-wiecznym Wroclawiu
Manikowska, Halina. • S. 640-652

Buchbeitrag   

O starszenstwie dzieci w rodzinie Koperników, czyli jak Bornbach sprowadzil historyków na manowce
Mikulski, Krzysztof. • S. 653-666

Buchbeitrag   

Polacy w Bolonii u schylku sredniowiecza w swietle diariusza Gaspare Codibò z lat 1471-1504.
Sroka, Stanislaw A.. • S. 667-676

Buchbeitrag   

Stanislaw Buzenski i Maciej ze Sluzewa. Z badan prozopograficznych nad personelem kancelarii króla Kazimierza Jagiellonczyka
Szybkowski, Sobieslaw. • S. 677-687

Buchbeitrag   

Klopoty z biskupimi nepotami czyli perypetie Piotra ze Smigla
Dembinski, Pawel. • S. 688-702

Buchbeitrag   

Proskrypcja i banicja w sredniowiecznych miastach pruskich
Tandecki, Janusz. • S. 703-711

Buchbeitrag   

Jan Zembocki herbu Radwan, penitencjarz apostolski, kanonik poznanski, plocki i przemyski. Kariera i krag rodzinny
Wolski, Marian. • S. 712-727

Buchbeitrag   

Statut o obronnosci Królewca z poczatku XVI wieku
Czaja, Roman. • S. 728-735

Buchbeitrag   

Narzeczenstwo czy malzenstwo? Proces w poznanskim konsystorzu w latach 1509-1510
Górska-Golaska, Krystyna. • S. 736-746

Buchbeitrag   

Tablica herbowa z kosciola Bozego Ciala w Poznaniu.
Strózyk, Pawel. • S. 747-788

Buchbeitrag   

O przysiedze na slonce raz jeszcze. Przysiega w postepowaniu granicznym w ksiestwie zatorskim w 1529 roku
Bukowski, Waldemar. • S. 789-804

Buchbeitrag   

Dysponowanie dochodami ze stacji przez króla Zygmunta Starego w swietle zapisów w Metryce Koronnej (1507-1548)
Januszek-Sieradzka, Agnieszka. • S. 805-825

Buchbeitrag   

Humanistka, heretyczka, heroina. O zyciu i twórczosci Olimpii Fulwii Moraty.
Strzelczyk, Jerzy. • S. 826-830

Buchbeitrag   

Zródla zamoznosci. Czy mozna lepiej opowiedziec historie obrotu majatkami ziemskimi (takze gospodarstwami chlopskimi) w sredniowieczu i epoce nowozytnej?
Laszkiewicz, Hubert. • S. 831-841