RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Querite primum regnum Dei. Sborník príspevku k pocte Jany Nechutové
Krmícková, HelenaPumprová, AnnaRužicková, DanaŠvanda, Libor [Hrsg.]. - Brno (2006)


Deskriptoren: Tschechien Festschriften
Sprache: Tschechisch
Kurztitel: FS Jana Nechutová
Einschlägige Beiträge erfasst


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/1191495
Alternative Formate: MARC21

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Krmícková, HelenaPumprová, AnnaRužicková, DanaŠvanda, Libor

Inhalt

Buchbeitrag   

Amica fidelis
Spunar, Pavel. • S. 29-31

Buchbeitrag   

Hybris v recké literature [Hybris in der griechischen Literatur]
Bartonková, Dagmar. • S. 41-50

Buchbeitrag   

Augustinova Vyznání jako exemplum jeho nauky o milosti [Augustine's Confessions as an Example of His Doctrine of Grace]
Karfíková, Lenka. • S. 79-88

Buchbeitrag   

Augustinova kázání In natali martyrum Perpetuae et Felicitatis Sermones 280-282.
Kitzler, Petr. • S. 89-98

Buchbeitrag   

Puda nebo dane? [The Land or the Taxes?]
Bednaríková, Jarmila. • S. 99-105

Buchbeitrag   

Dante und Ovid im Kommentar. Inferno, Canto 24 und 25 als Schöpfungstravestie.
Roling, Bernd. • S. 118-134

Buchbeitrag   

Ovid-Rezeption in Text und Bild. Der Erichthonius-Mythos von Berchorius bis Rubens.
Meier, Christel. • S. 135-149

Buchbeitrag   

Grafická podoba staré ceštiny [Die graphische Form des Alttschechischen]
Pleskalová, Jana. • S. 171-179

Buchbeitrag   

Les voces animantium dans la tradition des grammairiens antiques et médiévaux.
Cizek, Alexandru. • S. 181-190

Buchbeitrag   

"Grenzübertritte" in der lateinischen Literatur des Mittelalters.
Smolak, Kurt. • S. 199-210

Buchbeitrag   

K obrazu ideálního panovníka v Kosmove kronice [To the Model of a Perfect Prince In Cosmas's Chronicle]
Švanda, Libor. • S. 211-221

Buchbeitrag   

K teoretickém dílu Mistra Jindricha z Isernie [Sugli scritti teorici di Enrico di Isernia.]
Psík, Richard. • S. 224-232

Buchbeitrag   

Mirabilia urbis Romae e Mirabilia Rome z rukopisu XIV H 33 Národní knihovny v Praze [Mirabilia urbis Romae e Mirabilia Rome der Handschrift XIV H 33 der Nationalbibliothek in Prag.]
Cešková, Lenka. • S. 233-240

Buchbeitrag   

Sermones in festivitatibus summis secundum ordinem Cysterciensem in capitulis faciendi. K forme dochování kázání Petra Žitavského [Sermones in festivitatibus summis secundum ordinem Cysterciensem in capitulis faciendi. Zur Überlieferungsform der Predigten des Peter von Zittau.]
Pumprová, Anna. • S. 241-252

Buchbeitrag   

Albert Veliký v prvním traktátu Summy recreatorum [Albert der Grosse im ersten Traktat der Summa recreatorum.]
Ružicková, Dana. • S. 281-289

Buchbeitrag   

Fabula potest dici... Poznámky k narativním prvkum v Quadragesimale admontském [Fabula potest dici... Bemerkungen zu narrativen Elementen im Admonter Quadragesimale.]
Silagiová, Zuzana. • S. 291-300

Buchbeitrag   

Hlavní prameny Admontského quadragesimale a Johlínovy Zderazské postily [Die Hauptquellen des Quadragesimale Admontense und der von Iohlinus Vodnianensis verfassten Postilla Zderasiensis.]
Martínková, Dana. • S. 301-306

Buchbeitrag   

Rekomendace Jana z Mýta na pražské univerzite sklonku 14. století [Die Rekommendationen von Johann von Maut an der Prager Universität am Ende des 14. Jahrhunderts.]
Mazácová, Pavlína. • S. 313-321

Buchbeitrag   

Svatováclavská legenda Men lest van Wenselaus z düsseldorfského rukopisu Zlaté legendy [Die Wenzelslegende Men lest van Wenselaus aus der Düsseldorfer Handschrift der Legenda aurea.]
Bok, Václav. • S. 323-331

Buchbeitrag   

Poznámka k recepci Ceské kroniky Jana Marignoly z Florencie ve stredovekých Cechách [Bemerkung zur Rezeption der Böhmenchronik Johann Marignolas aus Florenz im mittelalterlichen Böhmen]
Bláhová, Marie. • S. 333-341

Buchbeitrag   

Nález zlomku Rehole sv. Benedikta z 11. století v pražském Klementinu [Entdeckung eines Benediktregel-Fragments vom 11. Jahrhundert im Prager Klementinum]
Havel, Dalibor. • S. 345-355

Buchbeitrag   

Sv. Václav Homiliáre opatovického. K ceské státnosti 12. veku [ Der heilige Wenzel im Homiliar von Opatowitz. Zur böhmischen Staatlichkeit des 12. Jahrhunderts]
Kalhous, David. • S. 357-365

Buchbeitrag   

Furtum sacrum? K politické roli relikvií ve stredoveku
Adámková, Iva. • S. 383-391

Buchbeitrag   

Rozpory v casových a místních údajích v datování listin. Na príkladu nekolika panovnických písemností ve 13. století [Widersprüche in Zeit- und Ortsangaben bei der Datierung von Urkunden. Am Beispiel einiger Schriftstücke von Landesherren im 13. Jahrhundert.]
Sviták, Zbynek. • S. 393-401

Buchbeitrag   

O "Devotio moderna" trochu jinak
Hledíková, Zdenka. • S. 403-415

Buchbeitrag   

Jan z Jenštejna, Montpellier a lékari [Johannes von Jenstein, Montpellier und die Ärzte.]
Ríhová, Mílada. • S. 429-440

Buchbeitrag   

Petri Clarificatoris Vita domini Iohannis, Pragensis archiepiscopi tercii
Krmícková, Helena. • S. 441-461

Buchbeitrag   

Nefrolitiáza a urolitiáza pohledem stredoveké medicíny podle kodexu NK I D 39, NK I G 23 a NK I F 35 [Nephrolithiasis und Urolithiasis unter dem Gesichtspunkt der mittelalterlichen Medizin im Kodex NK I D 39, NK I G 23 und NK I F 35.]
Florianová, Hana. • S. 463-473

Buchbeitrag   

Stredoveké latinské sentencie o bolesti, chorobe a medicíne [Mittelalterliche lateinische Sentenzen über Schmerz, Krankheit und Medizin]
Marecková-Štolcová, ElenaŠimon, FrantišekReichová, Hana. • S. 475-481

Buchbeitrag   

Písemnosti z pozustalostního rízení po úmrtí ceské královny-vdovy Žofie. Dodatek k výpovedi pozustalostního inventáre [Schriftstücke aus der testamentarischen Verfügung der Königin-Witwe Sophie. Eine Ergänzung zu den Bestimmungen des Nachlassinventars.]
Kopicková, Božena. • S. 483-495

Buchbeitrag   

Vizitacní interrogatorium z olomouckého kodexu M II 130. Edice pramene [Visitation Instructions of the M II 130 Olomouc Codex. Source Edition.]
Krafl, Pavel. • S. 497-505

Buchbeitrag   

Neznámý list krále Zikmunda litomyšlskému biskupu Janovi Železnému ze 4. zárí 1417. Edice, rozbor a komparace se Zikmundovým listem Cechum téhož data [Ein unbekannter Brief König Sigismunds an Bischof Johann von Leitomischl vom 4. September 1417. Edition, Analyse und Vergleich mit dem Brief Sigismunds an die Böhmen selben Datums]
Elbel, Petr. • S. 515-534

Buchbeitrag   

Rýmovaný žákovský úvod k Ovidiovým spisum v rukopisu Bern, BB 512]
Engelbrecht, WilkenEngelbrechtová, Jana. • S. 515-534

Buchbeitrag   

Návraty bájné knežny Libuše a folklórní záznamy v publicistice husitského veku. Na okraj dvou textu v rukopise SOA Trebon A 16, f. 224r - 232v [ Die Rückkehr der sagenhaften Fürstin Libussa und die folkloristischen Anmerkungen in der Publizistik der Hussitenzeit. Am Rande zweier Texte in der Handschrift SOA Trebon A 16, F. 224r - 232v.]
Šmahel, František. • S. 535-543

Buchbeitrag   

Svatojakubská knihovna v Brne na konci 15. století [The Library of St. James Church in Brno in the Late 15th Century]
Borovský, Tomáš. • S. 545-550

Buchbeitrag   

Vybrané prameny k existenci dráždanské školy [ Selected Sources on the Existence of the Dresden School]
Mutlová, Petra. • S. 553-560

Buchbeitrag   

Magistri Jacobelli De iuramento. Ms. Bibl. Pal. Vindobonae 4936, ff. 185 r - 186 v codex unicus.
Cegna, Romolo. • S. 561-566

Buchbeitrag   

Literární Olomouc v 15. století [ Das literarische Olmütz im 15. Jahrhundert]
Petru, Eduard. • S. 567-570

Buchbeitrag   

Knižní soupis z Melníka na pocátku 17. století [Das Bücherverzeichnis aus Melník vom Anfang des 17. Jahrhunderts.]
Hlavácek, Ivan. • S. 595-605

Buchbeitrag   

Melissus
Düchting, Reinhard. • S. 607-611