RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Inhalt

Buchbeitrag   

Geografia powiazan rodzinnych patrycjatu gdanskiego w sredniowieczu
Samsonowicz, Henryk. • S. ??

Buchbeitrag   

Malzenstwa Daniela Romanowicza (aspekt genealogiczny i polityczny)
Dabrowski, Dariusz. • S. 43-50

Buchbeitrag   

Cesarz Karol IV i jego postawa wobec historii
Iwanczak, Wojciech. • S. 51-58

Buchbeitrag   

Czyim synem byl ksiaze grodzienski Patryk?
Tegowski, Jan. • S. 59-67

Buchbeitrag   

"Nowy Izrael". Ksiega henrykowska i ksztaltowanie poczucia wspólnoty mnichów z Henrykowa
Cetwinski, Marek. • S. 71-76

Buchbeitrag   

Benedyktynska prepozytura sw. Wojciecha "ad Quercum"
Czacharowski, Antoni. • S. 77-87

Buchbeitrag   

Nieznany dokument ksieznej krakowskiej Grzymislawy z roku 1228. Przyczynek do najwczesniejszego uposazenia klasztoru Cystersów w Henrykowie.
Karczewski, Dariusz. • S. 89-99

Buchbeitrag   

Opat Konrad zwany "z Wloclawka" i jego rzady w klasztorze Kanoników regularnych NMP na Piasku we Wroclawiu w XIV wieku.
Pobóg-Lenartowicz, Anna. • S. 101-114

Buchbeitrag   

"...super irregularitate, si quam propterea incurrit". Dyspensy "ex defectu perfectae lenitatis" duchowienstwa w okresie pontyfikatu Marcina V
Radziminski, Andrzej. • S. 115-124

Buchbeitrag   

Krakowscy dluznicy kamery papieskiej z 1337 roku
Szczur, Stanislaw. • S. 125-137

Buchbeitrag   

Jan Walach z Chmielnika. Z dziejów kariery rycerskiej w Polsce w czasach Wladyslawa Jagielly
Bukowski, Waldemar. • S. 141-152

Buchbeitrag   

Bostowscy herbu Bielina
Derwich, Marek. • S. 153-179

Buchbeitrag   

Kim byl komes wroclawski Magnus?.
Jurek, Tomasz. • S. 181-192

Buchbeitrag   

O "sumach sadlowskich" i rzekomym mariaz.u Lanckoronskich i Teczynskich w poczatkach XV wieku
Kurtyka, Janusz. • S. 193-205

Buchbeitrag   

Przyczynek do sprawy sluzby wojskowej na Mazowszu w pierwszej polowie XV wieku
Nowak, Zenon Hubert. • S. 207-212

Buchbeitrag   

O rodzie Wezyków na Mazowszu w XIV-XV wieku
Pacuski, Kazimierz. • S. 213-224

Buchbeitrag   

Familia Wawrzynca z Królikowa herbu Zaremba do polowy XV wieku
Pakulski, Jan. • S. 225-245

Buchbeitrag   

Uwagi o przygotowaniach rycerzy malopolskich do wielkiej wojny z Zakonem Niemieckim
Sikora, Franciszek. • S. 247-259

Buchbeitrag   

Krag rodzinny Andrzeja z Korabiewic herbu Szarza
Supruniuk, Anna. • S. 261-270

Buchbeitrag   

O pochodzeniu kasztelana krakowskiego Spycimira z Tarnowa w swietle najnow
Sliwinski, Blazej. • S. 271ff.

Buchbeitrag   

Kryterium imionowe w badaniach nad genealogia; patrycjatu torunskiego w XIV-XVI wieku na przykladzie rodziny Hitfeldów
Mikulski, Krzysztof. • S. 307-318

Buchbeitrag   

Geografia powiazan rodzinnych patrycjatu gdanskiego w srednowieczu
Samsonowicz, Henryk. • S. 319-325

Buchbeitrag   

Zwiazki rekopisu zawierajacego tzw. nekrolog czesko-slaski z Czechami
Jasinski, Kazimierz. • S. 477-492

Buchbeitrag   

Jezyk dokumentów w Kronice Piotra z Dusburga. Przyczynek do poznania zaginionych zabytków historiografii pruskiej
Jasinski, Tomasz. • S. 493-505

Buchbeitrag   

O czasie pozwania Msciwuja II pomorskiego przez Krzyzackow przed sad legata papieskiego Filipa z Fermo
Powierski, Jan. • S. 521-528