RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Per saecula ad tempora nostra: Sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka (Vol. 1-)
Mikulec, JiríPolívka, Miloslav [Hrsg.]. - Praha (2007)


In Reihe: Práce Historického Ústavu AV CR C
Deskriptoren: Tschechien Festschriften Polívka, Miloslav (1951-)
Sprache: Tschechisch
Kurztitel: FS Jaroslav Pánek
Einschlägige Beiträge erfasst


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/1280019
Alternative Formate: MARC21

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Mikulec, JiríPolívka, Miloslav

Inhalt

Buchbeitrag   

Accipe coronam de excelsis: Umení na dvore ceské knežny Emmy [ Accipe coronam de excelsis. Art at the Court of Bohemian Princess Emma]
Charvát, Petr. • S. 59-64

Buchbeitrag   

Cesta Moravy k markrabství [The Moravian Way to the Margraviate Status.]
Žemlicka, Josef. • S. 65-68

Buchbeitrag   

Libri formatarum
Hledíková, Zdenka. • S. 69-78

Buchbeitrag   

Ves klášteru zaslíbená: Kostomlaty pod Rípem a reholní v Kladsku v období predhusitském [A Village Voted to the Monastery: Kostomlaty pod Rípem and the Regular Canons of Glatz in the Pre-hussite Period]
Krafl, Pavel. • S. 79-81

Buchbeitrag   

Vojtech Rankuv z Ježova a ceská reformace [Vojtech Rankuv of Ježov and the Bohemian Reformation.]
Herold, Vilém. • S. 82-86

Buchbeitrag   

"Dána jest každému cloveku svoboda ...": K užití pojmu svobody v husitských postilách [ "Everybody has been Liberty given..." On using the Term of Freedom in Hussite Postils.]
Boubín, Jaroslav. • S. 87-93

Buchbeitrag   

Znojemští a král Zikmund v pocátcích husitské revoluce: Skromný príspevek k typologii mestských písemností pozdního stredoveku [Die Znaimer und König Sigismund in den Anfängen der hussitischen Revolution. Bescheidener Beitrag zur Typologie des schriftlichen Amtsgutes des Spätmittelalters.]
Hlavácek, Ivan. • S. 94-99

Buchbeitrag   

Žižkovi bojovníci [The Combatants of Jan Žižka]
Cornej, Petr. • S. 100-106

Buchbeitrag   

Páni z Ludaníc - slovenský i moravský šlachtický rod [Die Herren von Ludanice - slowakische und mährische Adelsfamilie.]
Lukacka, Ján. • S. 107-111

Buchbeitrag   

K puvodu druhé manželky Petra I. z Rožmberka, paní Kateriny [On the Parentage of Catherine, the Second Wife of Peter I of Rosenberg]
Kubíková, Anna. • S. 112-117

Buchbeitrag   

Polska i czeska wersja Rozmowy czlowieka ze Smiercia [Polish and Czech Versions of Man's Dialoque with Death.]
Bylina, Stanislaw. • S. 118-122

Buchbeitrag   

Stedoevropští panovníci a jiné pozoruhodné osobnosti z prelomu stredoveku a novoveku ocima dvou hvezdopravcu [Mitteleuropäische Herrscher und andere Persönlichkeiten des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit in den Augen zweier Sterndeuter.]
Polívka, Miloslav. • S. 123-127

Buchbeitrag   

O Slasku jako "kraju" Korony Królestwa Czeskiego: Wiek XIV, XV i XVI [ Schlesien als "Land" der Corona Regni Bohemiae. 14.-16. Jahrhundert]
Orzechowski, Kazimierz. • S. 128-132

Buchbeitrag   

Obnovení lenního svazku šestnácti mest a hradu v Horní Falci k Ceské korune na podzim roku 1509: Osobní vzpromínky diplomata a tlumocníka
Bláhová, Marie. • S. 133-137

Buchbeitrag   

Pamet o pravech Ceského království a územním rozsahu Ceské koruny: Zlatá bula pro Horní Falc a její reflexe na prahu raného novoveku [ The Memory of the Rights of the Kingdom of Bohemia and of its Territorial Extent: The Golden Bull for the Upper Palatinate and its Reflection on the Threshold of Early Modern Times.]
Bobková, Lenka. • S. 138-146

Buchbeitrag   

Písemnost z 2. ríjna 1466 - zpráva komise, nebo korunní inventár? [ The Document of October 2, 1466 - a Commission Report or the Crown Inventory?]
Martinovský, Ivan. • S. 147-152

Buchbeitrag   

Moravské zemské zrízení z roku 1516. K otázce vzniku zemských zrízení v ceských zemích na prelomu 15. a 16. století [The Moravian Land Code of 1516: Issue of Origins of Land Codes in Bohemian Lands as the Turn of the 15th and 16th Centuries.]
Janiš, Dalibor. • S. 153-162

Buchbeitrag   

Pohled ceských pramenu na bitvu u Moháce 29. 8. 1526 [The View of Bohemian Sources at the Battle of Mohács 29th August 1526.]
Vybíral, Zdenek. • S. 201-211

Buchbeitrag   

K pociatkom habsburských predvolebných aktivít na získanie uhorského trónu na jesen roku 1526 [Die Anfänge der habsburgischen Aktivitäten vor der Wahl auf den ungarischen Thron im Herbst 1526]
Badurík, Jozef. • S. 212-216

Buchbeitrag   

Ríšská a korunní symbolika na mincích zemí Koruny ceské na pocátku raného novoveku. [The Imperial and Crown Symbolism on the Bohemian Coins at the Beginning of the Early Modern Age]
Vorel, Petr. • S. 258-267

Buchbeitrag   

Svatováclavská legenda jako exemplum o vlivu výchovy [The Legend of St. Wenceslas as an Exemplum on Influence of Education]
Valentová, Katerina. • S. 607-615