RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Cognitioni Gestorum. Studia z dziejów sredniowiecza dedykovane Profesorowi Jerzemu Strzelczykowi
Sikorski, Dariusz AdamWyrwa, Andrzej Marek [Hrsg.]. - Poznán [u.a.] (2006)


Deskriptoren: Polen Mittelalter Festschriften Wyrwa, Andrzej Marek (1955-)
Sprache: Polnisch
Zugehörige Beiträge komplett erfasst


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/1551043
Alternative Formate: MARC21

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Sikorski, Dariusz AdamWyrwa, Andrzej Marek

Inhalt

Buchbeitrag   

"Historia fascynowala mnie, jak tylko siegne pamiecia"
Jasinski, Tomasz. • S. 11-19

Buchbeitrag   

Gdzie zostal pogrzebany Wulfila?
Ilski, Kazimierz. • S. 21-28

Buchbeitrag   

"Amicitiae populis per damna creverunt". Kasjodor, senat rzymski i niektóre aspekty instalacji barbarzyñców w Italii pod koniec V wieku
Prostko-Prostynski, Jan. • S. 29-40

Buchbeitrag   

"Panstwo Samona" w nowych badaniach archeologicznych i historycznych.
Polek, Krzysztof. • S. 41-52

Buchbeitrag   

Niezalezne czy zniewolone? Sytuacja prawna kobiet w przedchrzescijanskiej Irlandii.
Kazmierczak, Malgorzata. • S. 53-58

Buchbeitrag   

Ze sredniowiecznej recepcji Koranu wsród chrzescijan. Polemisci, tlumacze i wydawcy
Pentek, Zdzislaw. • S. 59-70

Buchbeitrag   

"Pro salute animae et gentis nostre salvatione". Uwagi na temat ideologii politycznej Liutpranda, króla Longobardów
Kujawinski, Jakub. • S. 71-98

Buchbeitrag   

Alkuin z Yorku na nowo odkrywany
Sikorski, Dariusz Adam. • S. 99-116

Buchbeitrag   

"Kontynuacja Reginona" a roczniki klasztoru Reichenau
Dorna, Maciej. • S. 117-130

Buchbeitrag   

Czy panstwo Przemyslidów u schylku X wieku "zaslugiwalo" na arcybiskupstwo? Na marginesie dyskusji o planach ufundowania arcybiskupstwa sw. Wojciecha w Pradze
Matla-Kozlowska, Marzena. • S. 131-147

Buchbeitrag   

Badania roslin uzytkowanych przez czlowieka. Przyczynek do rekonstrukcji upraw zbozowych z dwóch wczesnosredniowiecznych grodów nadwarcianskich (Splawie i Samarzewo)
Strzelczyk, Joanna Ewa. • S. 149-162

Buchbeitrag   

Zjazd i synod gnieznienski roku 1000 w nowym oswietleniu historiograficznym
Labuda, Gerard. • S. 163-184

Buchbeitrag   

Rozwój sredniowiecznej prozy rytmicznej a pochodzenie i wyksztalcenie Galla Anonima
Jasinski, Tomasz. • S. 185-193

Buchbeitrag   

Poczatki Polski w Kronice Polskiej i Kronice Dzierzwy
Skibinski, Edward. • S. 195-203

Buchbeitrag   

Kategorie zwiazane z misja i meczenstwem w pismach sw. Brunona z Kwerfurtu
Sosnowski, Milosz. • S. 205-230

Buchbeitrag   

Czlowiek sredniowieczny wobec niezwyklosci. Przyklad Thietmara z Merseburga
Krawiec, Adam. • S. 231-249

Buchbeitrag   

Zona Popiela oraz Rycheza i Agnieszka jako przyklady zlych malzonek wladców. Uwagi w swietle polskich kronik (do poczatku XVI stulecia)
Delimata, Malgorzata. • S. 251-262

Buchbeitrag   

Strategia obrony Polski we wczesnym sredniowieczu
Miskiewicz, Benon. • S. 263-269

Buchbeitrag   

Teatr dzialan wojennych Polski wczesnosredniowiecznej
Olejnik, Karol. • S. 271-276

Buchbeitrag   

Obraz przeszlosci rodu Komnenów wedlug "Materialów historycznych" Nicefora Bryenniosa i "Aleksjady" porfirogenetki Anny .
Dudek, Jaroslaw. • S. 277-290

Buchbeitrag   

Ordynacja organizacji koscielnej na Pomorzu Zachodnim do polowy XII wieku
Nowacki, Bronislaw. • S. 291-300

Buchbeitrag   

Dzielnica Boleslawa Kedzierzawego w testamencie Krzywoustego
Binias-Szkopek, Magdalena. • S. 301-310

Buchbeitrag   

Fundacja opactwa cysterek w Owinskach w swietle najstarszych zródel
Dobosz, Józef. • S. 311-318

Buchbeitrag   

Alberyk z Trois-Fontaines i jego sredniowieczna Kronika swiata
Wyrwa, Andrzej Marek. • S. 319-344

Buchbeitrag   

Swieckie akcenty w dworskiej edukacji córek polskich królów i ksiazat z rodu Piastów.
Ratajczak, Krzysztof. • S. 345-358

Buchbeitrag   

Próba identyfikacji biskupa litewskiego Wita. Przyczynek do badan nad prozopografia dominikanska XIII wieku
Kaczmarek, Krzysztof. • S. 359-372

Buchbeitrag   

Przyczynek do zagadnienia sredniowiecznej kolonizacji na terytorium Nowej Marchii
Wielgosz, Zbigniew. • S. 373-378

Buchbeitrag   

Polityczna i gospodarcza rola Okszów w Wielkopolsce XIII wieku
Tanas, Karol. • S. 379-384

Buchbeitrag   

Herb rycerski na pieczeci miejskiej, czyli o poczatkach Pelczyc i Mieszkowic
Syska, Ewa. • S. 385-394

Buchbeitrag   

Hus Lagow. Z dziejów komandorii Joannitów w Lagowie.
Przybyl, Maciej. • S. 395-404

Buchbeitrag   

Pieczecie ksiecia opolskiego Jana zwanego Kropidlo
Pokora, Piotr. • S. 405-423

Buchbeitrag   

Duchowni z wyksztalceniem uniwersyteckim w wielkopolskich kapitulach katedralnych na przelomie XIII i XIV wieku .
Krzyaniakowa, Jadwiga. • S. 425-438

Buchbeitrag   

Srodowisko spoleczne pralatów i kanoników kapituly katedralnej w Poznaniu w XV wieku w swietle Metryki Uniwersytetu Krakowskiego
Jaskulski, Jacek. • S. 439-446

Buchbeitrag   

Kronika Janka z Czarnkowa. Miêdzy prywatna a obywatelska powinnoscia.
Zydorek, Danuta. • S. 447-458

Buchbeitrag   

Elzbieta - Julianna - Jadwiga. Przyczynek do genezy zwiazku polsko-litewskiego
Nikodem, Jaroslaw. • S. 459-482

Buchbeitrag   

Udzial ksiecia mazowieckiego Siemowita IV w konflikcie miedzy Luksemburgami morawskimi na przelomie XIV i XV wieku .
Weber, Mariusz. • S. 483-494

Buchbeitrag   

Powiazania Iroszkotów z zakonem kartuzów, czyli slów kilka wokól sredniowiecznych kronik swiata
Witkowski, Rafal. • S. 495-504

Buchbeitrag   

Rozwój majatku rodziny Czarnkowskich herbu Nalecz w XV i poczatkach XVI wieku
Gorczak, Zbyszko. • S. 505-534

Buchbeitrag   

"Rosa alba in campo rubeo" - herb sw. Wojciecha. Przyczynek do heraldyki imaginacyjnej.
Strózyk, Pawel. • S. 535-546

Buchbeitrag   

Problem strachu w wiekach srednich w pracach polskich mediewistów
Wojciech-Maslowska, Genowefa. • S. 547-560

Buchbeitrag   

Anzelma Polaka pobozny obraz œwiata. O "Opisaniu Ziemi Swiêtej" jako zwierciadle póznosredniowiecznej mentalnosci
Szulc, Alicja. • S. 561-570

Buchbeitrag   

Dzieciobiorki, peporzezki, baby - kto zajmowal sie "babieniem" w dawnej Polsce .
Zoladz-Strzelczyk, Dorota. • S. 571-580

Buchbeitrag   

"Mieczem, krzyzem, plugiem". Germanizacja Brandenburgii i krajów sasiednich w swietle historiografii niemieckiej konca XVIII i pierwszej polowy XIX wieku
Piskorski, Jan M.. • S. 581-596

Buchbeitrag   

Obraz czasów piastowskich w twórczosci Jadwigi Luszczewskiej .
Hlyn, Maria. • S. 597-610

Buchbeitrag   

Tradycja czy tradycje grunwaldzkie - analiza tresci .
Michalski, Maciej. • S. 611ff.