RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Historia vero testis temporum. Ksiega jubileuszowa pos'wiecona prof. Krzystofowi Baczkowskiemu w 70. rocznice urodzin
Smolucha, JanuszFraff, T.Nowakowski, P. [Hrsg.]. - Kraków (2008)


Deskriptoren: Polen Festschriften
Sprache: Polnisch
Einschlägige Beiträge erfasst


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/1830478
Alternative Formate: MARC21

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Smolucha, JanuszFraff, T.Nowakowski, P.

Inhalt

Buchbeitrag   

Kultura polityczna szlachty w póznosredniowiecznej Polsce
Iwanczak, Wojciech. • S. 27-35

Buchbeitrag   

Imperialne ambicje Alfonsa VII i aktywnosc kastylijskich milicji miejskich ukazane w Chronica Adefonsi Imperatoris
Mruk, Wojciech. • S. 37-54

Buchbeitrag   

Lepsza wersja dokumentu Wladyslawa Jagiellonczyka potwierdzajacego warunki elekcji kutnohorskiej z 1471 roku
Tegowski, Jan. • S. 55-63

Buchbeitrag   

Wlochy, Czechy i Polska w czeskiej perspektywie kosmograficznej XVI wieku
Pánek, Jaroslav. • S. 65-84

Buchbeitrag   

Rukopis Mikulovské knihovny Dietrichsteinu jako pramen pro kulturní dejiny širšího dvora Václava IV. [The Manuscript of the Dietrichstein Library in Mikulov as source for culture history of the court of Vencesla IV]
Hlavácek, Ivan. • S. 85-99

Buchbeitrag   

Cyrograf Dzierslawa Rytwianskiego z 1471 roku
Sikora, Franciszek. • S. 101-129

Buchbeitrag   

"Respublica bene constituta": Ustrojowy ksztalt polskiej monarchii Jagiellonów
Uruszczak, Waclaw. • S. 131-153

Buchbeitrag   

Ojciec i syn. "Pojednanie" w rozemberskim rodzie
Nodl, Martin. • S. 155-170

Buchbeitrag   

"Plenitudo regiae maiestatis" w polityce integracyjnej Kazimierza Wielkiego
Wyrozumski, Jerzy. • S. 171-177

Buchbeitrag   

Próby nawiazania antytureckiego porozumienia genuensko-polsko-tatarskiego w latach 1480-1481
Quirini-Poplawska, Danuta. • S. 179-199

Buchbeitrag   

Greckie "hapax legomenon" (?) w liscie bizantynskiego wladcy do Wladyslawa III (Warnenczyka)
Salamon, Maciej. • S. 201-213

Buchbeitrag   

Dwa dokumenty Boleslawa Wstydliwego dla klasztoru cystersów w Koprzywnicy z 10 wrzesnia 1262 roku
Rabiej, Piotr. • S. 215-234

Buchbeitrag   

Sejmy bez króla (1440-1446)
Falkowski, Wojciech. • S. 235-255

Buchbeitrag   

Holdy wielkich mistrzów krzyzackich
Wyrozumska, Bozena. • S. 257-272

Buchbeitrag   

Dominikanin i biskup laodycejski Marian Lulias ze Zwolenia: Przyczynki do biografii
Zdanek, Maciej. • S. 275-281

Buchbeitrag   

Slazacy w episkopacie wegierskim w dobie panowania Macieja Korwina
Sroka, Stanislaw A.. • S. 283-294

Buchbeitrag   

Zasieg terytorialny jurysdykcji kolektorów polskich w XV wieku
Kowalski, Marek Daniel. • S. 295-306

Buchbeitrag   

Uwagi o sredniowiecznych i wczesnonowozytnych paszportach dla pielgrzymów udajacych sie z Polski do Rzymu i Jerozolimy
Szymborski, Wiktor. • S. 307-313

Buchbeitrag   

Parafie gornoslaskie w dekanacie bytomskim w swietle protokolów wizytacyjnych z 1598 roku
Drabina, Jan. • S. 315-328

Buchbeitrag   

Konklawe w 1458 roku
Smolucha, Janusz. • S. 329-338

Buchbeitrag   

Wielki ksiaze litewski Swidrygiello wobec soboru bazylejskiego i papieza Eugeniusza IV
Korczak, Lidia. • S. 339-348

Buchbeitrag   

Zbigniew Olesnicki i polski episkopat wobec unii personalnej z Królestwem Wegier w latach 1440-1444
Graff, Tomasz. • S. 349-364

Buchbeitrag   

Universitade del común de Melida. Wspólnota wyspy Mljet i jej dzieje w XIV i z poczatkiem XV wieku
Wróbel, Piotr. • S. 403-416

Buchbeitrag   

Mestá a mestecká na Slovensku v stredoveku a novoveku (fenomén, klasifikácia, typizácia, terminológia a definida)
Ulicný, Ferdinand. • S. 417-430

Buchbeitrag   

Rola Krakowa w eksporcie skór w polowie XV wieku
Noga, Zdzislaw. • S. 431-438

Buchbeitrag   

System regiamentacji przewozu towarów w póznosredniowiecznym prawodawstwie morskim miast pólnocno-zachodniej czesci basenu Morza Sródziemnego
Hryszko, Rafal. • S. 439-458

Buchbeitrag   

"Nuzny czlowiek": Szkic do dziejów starostwa kamienieckiego w drugiej polowie XVI wieku
Michalowski, Witalij. • S. 527-533

Buchbeitrag   

Ceremonia holdu pokoronacyjnego na rynku krakowskim
Rokosz, Mieczyslaw. • S. 537-552

Buchbeitrag   

Armia, bron i wojna w mysli uczonych krakowskich XV wieku
Ozóg, Krzysztof. • S. 553-571

Buchbeitrag   

Morderstwo w Kretkowie [1449 r.]
Bylina, Stanislaw. • S. 573-580

Buchbeitrag   

Jerzy Grygiel Jan Hus - meczennik czy heretyk?
Grygiel, Jerzy. • S. 581-592

Buchbeitrag   

Rzymski rekopis "Kroniki Kallimacha" z XV wieku (MS B.A.V: Reginae Sueciae Lat. 681)
Drelicharz, Wojciech. • S. 593-607

Buchbeitrag   

"My Polacy", czyli o poczatkach polskiej swiadomosci narodowej
Samsonowicz, Henryk. • S. 617-628

Buchbeitrag   

Swiety Saba i runy - jeszcze o Gotach na ziemiach polskich
Krawczuk, Wojciech. • S. 629-633

Buchbeitrag   

Ceský národ ve Staroceské kronice tak receného Dalimila
Bláhová, Marie. • S. 635-653

Buchbeitrag   

Obraz dziejów w Revelaciones swietej Brygidy szwedzkiej
Wasko, Anna. • S. 655-666

Buchbeitrag   

Wiernosc i zdrada na pograniczu: Walki o Braclaw w latach 1430-1437
Kurtyka, Janusz. • S. 675-714

Buchbeitrag   

Obraz Kosciola w manifestach husyckich okresu rewolucji
Nowakowski, Pawel F.. • S. 715ff.