RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Arcana tabularii. Tanulmányok Solymosi László tiszteletére (Vol. 1-2)
Bárány, AttilaDreska, GáborSzovák, Kornél [Hrsg.]. - Budapest (2014)


Deskriptoren: Ungarn Festschriften Bárány, Attila (1971-)
Sprache: Ungarisch
Zugehörige Beiträge komplett erfasst


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/2077132
Alternative Formate: MARC21

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Bárány, AttilaDreska, GáborSzovák, Kornél

Inhalt

Buchbeitrag   

"Vera ac falsa discernere" in the Premyslid Czech Lands (until 1306)
Bláhová, Marie. • S. 21-30

Buchbeitrag   

A két váradi hiteleshely a 16. század elso felében
Bogdándi, Zsolt. • S. 31-42

Buchbeitrag   

Jegyzetkönyv, mintakönyv, tankönyv. A Magyi-formulárium
Dreska, Gábor. • S. 43-52

Buchbeitrag   

Bulla ipsa falsa esse videtur
Érszegi, Géza. • S. 53-68

Buchbeitrag   

Gouverner par procurations: Une coupe de la pratique diplomatique dans la France de 1317
Guyotjeannin, Olivier. • S. 69-84

Buchbeitrag   

Németi Pál budai kanonok, majd bozóki prépost levelesládája. Magyar vonatkozású középkori oklevelek feltárása Morvaországban
Horváth, RichárdNeumann, TiborPálosfalvi, TamásTóth, Norbert C.. • S. 85-116

Buchbeitrag   

Ki volt az országbíró 1293 tavaszán? Megjegyzések Marcell alországbíró pecsétje kapcsán
Körmendi, Tamás. • S. 117-130

Buchbeitrag   

Egy 1358. évi dubrovniki sokpecsétes oklevél pecsétjei
Lövei, PálTakács, Imre. • S. 131-146

Buchbeitrag   

Note di terminologia diplomatica: "originale, autentico"
Nicolaj, Giovanna. • S. 147-156

Buchbeitrag   

Adatok szent Szaniszló, Kriszpin, Otília, Praxedis és Rókus középkori magyarországi tiszteletéhez
Simon, Zsolt. • S. 157-174

Buchbeitrag   

Arengen und Narrationes in den Gründungsurkunden für die mitteleuropäischen Universitäten des 14. Jahrhunderts
Stieldorf, Andrea. • S. 175-186

Buchbeitrag   

"Érdemdús" oklevelek. A részletezo középkori magyar narratió k problémáihoz
Süttö, Szilárd. • S. 187-200

Buchbeitrag   

Az "élvezet veszedelme" és a "lélek haszna" között
Bubnó, Hedvig. • S. 201-210

Buchbeitrag   

Az erdélyi káptalan oltárosai és a hiteleshelyi munka a középkor végén
Galfi, Emöke. • S. 211-222

Buchbeitrag   

A késö középkori hazai zsinati határozatok ünneplistái
Jaczko, Sandor. • S. 223-234

Buchbeitrag   

A Gyulaiak és a ferencesek
Kertész, Balázs. • S. 235-248

Buchbeitrag   

Az esztergomi érsek néhány késo középkori kiváltságlevelének hátterérol
Kiss, Gergely. • S. 249-262

Buchbeitrag   

The Reform of the Monastic Orders in Late Medieval Transylvania
Lupescu Makó, Maria. • S. 263-278

Buchbeitrag   

Szentírás és szent-írás Sulpicius Severus Szent Márton-életrajzában
Sághy, Marianne. • S. 279-290
https://www.academia.edu/9843136

Buchbeitrag   

A kamonci oltárosok egyezsége
Szovák, Kornél. • S. 291-306

Buchbeitrag   

A püspökökre vonatkozó egyházfegyelem a Decretum Burchardi Wormatiensis ben
Szuromi, Szabolcs Anzelm. • S. 307-320

Buchbeitrag   

A messzirol jött királyné prépostsága. A hajszentlorinci társaskáptalan korai története (1342-ig)
Thoroczkay, Gábor. • S. 321-336

Buchbeitrag   

Harangszó a középkori Magyar Királyságban
Török, József. • S. 337-348

Buchbeitrag   

Újabb adatok a pásztói Szent Lorinc-plébániatemplom építéstörténetéhez
Valter, Ilona. • S. 349-368

Buchbeitrag   

Az erdoispánságok várai az Árpád-kori Magyarországon
Feld, István. • S. 369-390

Buchbeitrag   

Civitas vagy oppidum ? Szempontok 15. századi mezovárosaink jogi terminológiájának vizsgálatához
Gulyás, László Szabolcs. • S. 391-404
https://www.academia.edu/10026098

Buchbeitrag   

A városi régészeti kutatás nehézségei a millennium után. Esettanulmány a Dunakanyar két városából, Vácról és Visegrádról
Mészáros, Orsolya. • S. 405-414

Buchbeitrag   

Sáros megye egyházas települései a 14. század elején
Nógrády, Árpád. • S. 415-428

Buchbeitrag   

Gurman Kristóf Pék-utcai háza
Petrovics, István. • S. 429-434

Buchbeitrag   

A magyar városi írásbeliség kezdetei
Szende, Katalin G.. • S. 435-458

Buchbeitrag   

Torvaj, a bakonybéli apátság kora Árpád-kori Vas megyei birtoka
Zágorhidi Czigány, Balázs. • S. 459-481

Buchbeitrag   

Követjelentés Magyarország állapotairól 1521-bol [A report of an English embassy on the situation of Hungary in 1521]
Bárány, Attila. • S. 483-494
https://www.academia.edu/10265008

Buchbeitrag   

Reginam occidere
Benkö, Elek. • S. 495-512

Buchbeitrag   

Magyarországi Károly, a mesebeli királyfi
Csukovits, Enikö. • S. 513-520

Buchbeitrag   

Magyar zsoldosok Sienában
Kovács, Péter E.. • S. 521-542

Buchbeitrag   

Pierre Choque Magyarországról szóló francia útleírásának (1502) kéziratai és képi ábrázolásai
Györkös, Attila. • S. 543-550

Buchbeitrag   

Die Ungarneinfälle in Friaul. Schriftquellen und regionale Historiographie
Härtel, Reinhard. • S. 551-566

Buchbeitrag   

Dengelegi Pongrác János harmadik vajdai ciklusa Erdélyben (1475-1476)
Kordé, Zoltán. • S. 567-582

Buchbeitrag   

Párhuzamok és eltérések. A Luxemburg-dinasztia csehországi és magyarországi uralkodásának kezdete
Nagy, Balázs. • S. 583-592

Buchbeitrag   

Mátyás király és Marsilio Ficino magyar hívei az 1472. évi összeesküvés után
Pajorin, Klára T.. • S. 593-606

Buchbeitrag   

Árpád-házi Mária nápolyi királyné muvészetpártolása
Prokopp, Mária. • S. 607-624

Buchbeitrag   

Rokonok és szövetségesek. I. Károly és a Habsburg hercegek együttmuködése az interregnum éveiben
Skorka, Renáta. • S. 625-638

Buchbeitrag   

Még egyszer Zách Felicián merényletéröl
Tóth, Krisztina. • S. 639-654

Buchbeitrag   

Haraggal és elfogultsággal? Czarnkowi János krónikája Nagy Lajos krakkói uralmáról
Bagi, Dániel. • S. 655-670
http://www.academia.edu/10257867

Buchbeitrag   

Tanulságos perjogi megoldások 1340-bol Sebes mester és a pozsonyi káptalan határvitájában
Bertényi, Iván. • S. 671-680

Buchbeitrag   

A zsidóüldözések ideológiája a középkori pápa-császár krónikákban
Bradács, Gábor. • S. 681-692
https://www.academia.edu/10243755

Buchbeitrag   

Megjegyzések a személynevekkel azonos alakú helynevekröl
Hoffmann, Istvan. • S. 693-704

Buchbeitrag   

Eruditio ac lepor. Humanizmus a Mohács elötti Váradon
Kristóf, Ilona. • S. 705-722

Buchbeitrag   

Szent István király törvényeinek legrégibb kézirata. Az Admonti kódex
Mikó, Gábor. • S. 723-732

Buchbeitrag   

Az ún. Pécsi Egyetemi Beszédek egyik forrásáról. Az arisztotelészi inspirációjú politikai elmélet lehetoségei Magyarországon a 13. század második felében
Molnár, Péter. • S. 733-742

Buchbeitrag   

Anonymus Velek kapitánya. Településtörténet és krónikakutatás
Rácz, György. • S. 743-756

Buchbeitrag   

A Szabolcs név egy lehetséges jelentéséröl
Rokay, Péter. • S. 757-764

Buchbeitrag   

Gyöngyösi Gergely mintái
Sarbak, Gábor. • S. 765-774

Buchbeitrag   

Miért király lett Szent István?
Tóth, Endre. • S. 775-792

Buchbeitrag   

A magyar szokásjog elso összefoglalói a mezei károkról
Tringli, István. • S. 793-808

Buchbeitrag   

Korhüség és forrásérték a magyar Krónika egyes fejezeteiben
Veszprémy, László. • S. 809-823

Buchbeitrag   

A kösó bányászat átalakulása Erdélyben az Árpád-korban
Draskóczy, István. • S. 825-836

Buchbeitrag   

Késo középkori számadáskönyvek, a koldulórendi kolostorok gazdálkodásának tükrei
Romhányi, Beatrix F.. • S. 837-854
http://www.academia.edu/10243289

Buchbeitrag   

Adatok a növényi borcserzés kutatásához a középkori Magyar Királyság területén
Grynaeus, AndrásSolymosi, Katalin. • S. 855-872

Buchbeitrag   

Rabszolgák a középkori Baltikumban
Pósán, László. • S. 873-886

Buchbeitrag   

Bencés kolostorok kézmuvessége az Árpád-kori Magyarországon
Szende, László. • S. 887-898
https://www.academia.edu/10243141

Buchbeitrag   

Kassa kereskedelmi életének jogi háttere a középkorban
Weisz, Boglárka. • S. 899-910

Buchbeitrag   

Solymosi László tudományos irodalmi munkássága
Solymosi, László. • S. 911ff.