RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Viae historicae. Ksega jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi w siedemdziesit rocznic urodzin
Golinski, Mateusz [Hrsg.]. - Wroclaw (2001)


In Reihe: Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia / 42
Deskriptoren: Polen Festschriften Golinski, Mateusz (20. Jh.)
Sprache: Polnisch
Kurztitel: FS Lech A. Tyszkiewicz
Zugehörige Beiträge komplett erfasst


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/266575

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Golinski, Mateusz

Inhalt

Buchbeitrag   

Bibliografia prac Lecha A. Tyszkiewizca
Tyszkiewicz, Lech A.. • S. 11-19

Buchbeitrag   

"Capillum usque ad cutem ferro caedunt". W kwestii zródel i wiarygodnosci przekazu Kroniki Reginona o Wegrach
Spychala, Leslaw. • S. 23-40

Buchbeitrag   

"Kronika ksiazat polskich" i inne sredniowieczne "Silesiaca" w rekopisie Biblioteki Narodowej w Pradze (XXIII G 27)
Mrozowicz, Wojciech. • S. 41-55

Buchbeitrag   

Baumgartenowska edycja "Zywoty sw. Jadwigi" a "Carmen miserabile" Rogera z Apulii i "Chronica Hungarorum" Jánosa Thuróczyego
Solicki, Stanislaw. • S. 56-63

Buchbeitrag   

Przyczynek do dziejów naukowej krytyki w historiografii slaskiej na przykladzie pogladów S. B. Klosego w sprawie przyjscia chrzescijanstwa na Slasku
Harc, Lucyna. • S. 64-69

Buchbeitrag   

Ze studiów nad uposazeniem klasztoru Cystersów w Henrykowie w sredniowieczu. Rejestr czynszów opatów henrykowskich z pierwszej polowy XIV wieku.
Zerelik, Roscislaw. • S. 70-77

Buchbeitrag   

Dokumenty Karola IV dla slaskich klasztorów cysterskich
Stelmach, Roman. • S. 78-86

Buchbeitrag   

Pismiennictwo pragmatyczne skryptoriów cystersów filiacji portyjskiej na Slasku do konca XIII wieku
Walkówski, Andrzej. • S. 87-91

Buchbeitrag   

Francuskie lilie w herbie biskupstwa wroclawskiego. Przyczynek do sposobu recepcji wyobrazen ikonograficznych w sredniowieczu
Wiszewski, Przemyslaw. • S. 92-99

Buchbeitrag   

Znaczenie herbów umieszczonych na pieczeczi biskupa wroclawskiego Henryka z Wierzbnej. Przyczynek do genezy godla diecezji wroclawskiej
Tarnas-Tomczyk, Agata. • S. 100-118

Buchbeitrag   

Grecy i barbarzyncy w miastach zachodniopontyjskich
Nawotka, Krzysztof. • S. 121-130

Buchbeitrag   

Wojna awarska Karola Wielkiego i jej wplyw na stosunki polityczne, etniczne i kulturowe w strefie srodkowego Dunaju w koncu VIII i na poczatku IX wieku
Polek, Krzysztof. • S. 131-141

Buchbeitrag   

Polog i jego rola na bizantynskim pograniczu w XI-XIII w.
Dudek, Jaroslaw. • S. 142-156

Buchbeitrag   

Pozorowana ucieczka we wschodniej i polskiej sztuce wojennej XII i XIII w
Maron, Jerzy. • S. 157-164

Buchbeitrag   

Slask a Wielkie Morawy i Czechy. Aktualne dylematy historyka i archeologa
Wachowski, Krzysztof. • S. 167-177

Buchbeitrag   

Pobarane - Bobrzanie czy Obrzanie?
Jaworski, Krzysztof. • S. 178-188

Buchbeitrag   

Slowianskie plemie. O pojeciu i jego rozumieniu w polskiej historiografii
Boron, Piotr. • S. 189-207

Buchbeitrag   

O kontaktach Slowian nadbaltyckich z pólnoczna Rusia we wczesnym sredniowieczu
Leciejewicz, Lech. • S. 208-214

Buchbeitrag   

Poczatek rzadów Boleslawa Chrobrego
Pleszczynski, Andrzej. • S. 217-232

Buchbeitrag   

Kanonicy swieccy, Boleslaw Chrobry i Magdeburg. Ze studiów nad "zapomniana" instytucja koscielna
Derwich, Marek. • S. 233-241

Buchbeitrag   

Przemyslaw Urbanczyk: Paliusz Gaudentego
Urbanczyk, Przemyslaw. • S. 241-260

Buchbeitrag   

Malopolanin czy Polabianin? Glos w dyskusji nad problemem pochodzenia Jaksy
Wójcik, Marek L.. • S. 261-273

Buchbeitrag   

W sprawie poczatków dworu ksiazego w Lesnicy.
Mlynarska-Kaletynowa, Marta. • S. 277-282

Buchbeitrag   

Testament ksiecia opolsko-raciborskiego Mieszka II (1246)
Labuda, Gerard. • S. 283-287

Buchbeitrag   

Bolezlaus fatuorum opera exercuit. Z dziejów poczucia humoru sredniowiecznych Slazaków
Cetwinski, Marek. • S. 288-299

Buchbeitrag   

Kontributionszahlungen des Zisterzienserklosters Leubus an das Generalkapitel während des Mittelalters
Könighaus, Waldemar. • S. 300-304

Buchbeitrag   

Pamiec o Henryku Brodatym w Trzebnicy w 800-lecie przejecia rzadów przez ksiecia
Kielbasa, Antoni. • S. 305-320

Buchbeitrag   

Wokól problematyki tumby nagrobnej Bolka II w Krzeszowie
Adamska-Hes, Dagmara. • S. 321-330

Buchbeitrag   

Kon bojowy i jego oporzadzenie na XIV-wiecznym Slasku
Hes, Robert. • S. 331-346

Buchbeitrag   

Z badan nad zabudowa; XIV-wiecznej Swidnicy
Golinski, Mateusz. • S. 347-352

Buchbeitrag   

Odpusty w sredniowiecznym Wroclawiu
Dola, Kazimierz. • S. 353-365

Buchbeitrag   

Srodowisko wroclawskiej kapituly katedralnej w sredniowieczu jako kolebka zycia intelektualnego.
Gilewska-Dubis, Janina. • S. 366-373

Buchbeitrag   

Uwagi nad poczatkami archiprezbiteratu zorskiego w sredniowieczu ( Z badan nad organizacja parafialna na Górnym Slasku w sredniowieczu)
Panic, Idzi. • S. 374-379

Buchbeitrag   

Katolicy i luteranie w Polsce i na Slasku w czasach nowozytnych. Podobienstwa i róznice.
Matwijowski, Krystyna. • S. 380-384

Buchbeitrag   

Zródlo Glomacz i jego rajska okolica
Banaszkiewicz, Jacek. • S. 407-414

Buchbeitrag   

"Sponsae Christi" oraz "dii manu facti" w Kronice Thietmara. Elementy konwencji dziejopisarskiej w sluzbie historiologii
Rosik, Stanislaw. • S. 415-421

Buchbeitrag   

Amor et mors - wczesnosredniowieczne groby podwójne
Wresinska, AnnaWresinski, Jacek. • S. 435-444

Buchbeitrag   

Polskie tradycje praw czlowieka a zagrozenia podstaw tych praw przez wspólczesny relatywizm kulturowy
Bobowski, Kazimierz. • S. 445-448

Buchbeitrag   

Trotula, Trota i "Trotula". O wlasciwe miejsce uczonej niewiasty w dziejach nauk medycznych w sredniowieczu
Strzelczyk, Jerzy. • S. 456-465

Buchbeitrag   

O dalekim handlu "Nowej Europy" w X wieku
Samsonowicz, Henryk. • S. 473-478

Buchbeitrag   

Z Moldawii na Slask. O handlu polskim w XIV i XV stuleciu
Tyszkiewicz, Jan. • S. 479-488