RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  'Klio viae et invia'. Opuscula Marco Cetwinski dedicata
Odrzywolska-Kidawa, Anna [Hrsg.]. - Warszawa (2010)


Deskriptoren: Polen Festschriften
Sprache: Polnisch
Einschlägige Beiträge erfasst


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/1780347
Alternative Formate: MARC21

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Odrzywolska-Kidawa, Anna

Inhalt

Buchbeitrag   

Bibliografia prac prof. dr. hab. Marka Cetwinskiego za lata 1968-2010
Cetwinski, Marek. • S. XVIIff.

Buchbeitrag   

Sluga Klio - Profesor Marek Cetwinski
Antoniewicz, Marceli. • S. XI-XVI

Buchbeitrag   

Rola broni w kronikach Galla i Kosmasa
Iwanczak, Wojciech. • S. 3-16

Buchbeitrag   

Jak Gall Anonim tworzyl veloxy? Przyczynek do poznania rytmiki Kroniki polskiej
Jasinski, Tomasz. • S. 17-24

Buchbeitrag   

Jak czytac Kronika Galla Anonima?
Wenta, Jaroslaw. • S. 25-30

Buchbeitrag   

"Bohemi, infestissimi Polonorum inimici"? Literárni emoce a politicke reality od Galla Anonyma po Jindricha z Isernie
Vanícek, Vratislav. • S. 31-62

Buchbeitrag   

"Testimonium conversionis ac credulitatis illarum gentium..." Wokol pozytku z glow posajgu Trzyglawa w dwunastowiecznej debacie nad pomorskimi misjami sw. Ottona z Bambergu
Rosik, Stanislaw. • S. 63-68

Buchbeitrag   

Zamach na ksiecia Edwarda Angielskiego (1272) w swietle niedokonczonej relacji Chronicon Melrose
Hauzinski, Jerzy. • S. 69-82

Buchbeitrag   

Premyslovská povest v podani minority Tomáse z Pavie
Jan, Libor. • S. 83-90

Buchbeitrag   

Dlaczego cesarz zostal kuchcikiem, a Piastowie przestali byc krolami? Przyczynek zródloznawczy z historii mentalnosci i polityki XIII-wiecznych Slazaków
Wiszewski, Przemyslaw. • S. 91-98

Buchbeitrag   

"...eyn offen briff of papir mit angedrokten Ingsigil". W kwestii poczaticów dokumentu papierowego na Slasku na przykiadzie kancelarii ksiecia brzeskiego Ludwika I
Zerelik, Roscislaw. • S. 99-106

Buchbeitrag   

Sacrum w Dhigoszowym opisie bitwy pod Grunwaldem
Kowalska, Barbara. • S. 107-122

Buchbeitrag   

Sarmata wobec historii, czyli Jana Biatobockiego Zegar dziejów polskich
Janik, Maciej. • S. 123-138

Buchbeitrag   

Kroniki jako zródlo wiedzy historycznej w Oswieceniu
Stroynowski, Andrzej. • S. 139-148

Buchbeitrag   

Angielska mediewistka, Notker i jego Gesta Karoli oraz topografia akwizgranskiej rezydencji, czyli skromny przyczynek do swietnego jubileuszu!
Banaszkiewicz, Jacek. • S. 149-156

Buchbeitrag   

Obraz sredniowiecza wedlug Roberta Bartletta
Szyndler, Bartlomiej. • S. 157-164

Buchbeitrag   

Operacyjny wymiar wojny w sredniowieczu. Historiograficzny mit czy historiograficzna "uzytecznosc"?
Maron, Jerzy. • S. 165-170

Buchbeitrag   

Kronika ziemi pruskiej Piotra Dusburga w "klasycznym" okresie polskich badan nad sredniowieczna historiografia
Kwiatkowski, Stefan. • S. 171-178

Buchbeitrag   

Droga Jana Dhigosza z Krakowa przez Czestochowe i Klobuck do Niedzielska
Zwiazek, Jan. • S. 179-196

Buchbeitrag   

O motywach podejmowania badan nad historia, Slaska (na przykladach wybranych dziel wydanych w XVIII w.)
Harc, Lucyna. • S. 197-206

Buchbeitrag   

Zashizony slajáki archiwista Gustaw Adolf Harald Stenzel
Stelmach, Roman. • S. 207-216

Buchbeitrag   

Okcydentalizm i orientalizm w twórczosci historycznej Oswalda Balzera
Czerniecka-Haberko, Anna. • S. 217-228

Buchbeitrag   

Historyk-wladza-religia. Prawostawno-unicki dyskurs pamieci w twórczosci historycznej Aleksandra Dobroklofiskiego
Morawiec, Norbert. • S. 229-240

Buchbeitrag   

Polska mediewistyka slaska w okresie miedzywojennym - przyczynek do dziejow slaskiej historiografii
Boron, Piotr. • S. 241-252

Buchbeitrag   

Idee przewodnie i koncepcje dydaktyczne polskich podreczników historii dla szkol powszechnych w okresie miedzywojennym
Urbanowicz, Beata. • S. 253-260

Buchbeitrag   

Tradycje interpretacyjne w filozofii europejskiej a ksztaltowanie sie standardu antropologii wiedzy
Plonka-Syroka, Bozena. • S. 261-270

Buchbeitrag   

Uwagi o istocie miasta w dziejach
Samsonowicz, Henryk. • S. 271-276

Buchbeitrag   

Od Goldensteinu do Friedebergu. Zamki pogranicza slasko-morawskiego na przelomie XIII i XIV w
Boguszewicz, Artur. • S. 277-294

Buchbeitrag   

Miedzy Checinami a Pinczowem, czyli o nowych badaniach obuwarowni
Kajzer, Leszek. • S. 295-304

Buchbeitrag   

Z badan nad osadnictwem na Gornym Slasku w pehiym i schylkowym sredniowieczu
Panic, Idzi. • S. 305-314

Buchbeitrag   

Fenomen jagiellonskich zastawów w Polsce. W poszukiwaniu przyczyn ich powodzenia w XV i XVI stuleciu
Matuszewski, Jacek Stefan. • S. 315-320

Buchbeitrag   

Czechy a Luzyce w XV-XVII w.
Jaworski, Tomasz. • S. 321-330

Buchbeitrag   

Glówne plaszczyzny polsko-niemieckich stosunków kulturalnych w epoce nowozytnej
Harasimowicz, Jan. • S. 331-340

Buchbeitrag   

Misjonarz i jego kucharz. Z badafi nad skladem i liczebnoscia wczesnosredniowiecznych wypraw misyjnych
Derwich, Marek. • S. 467-472

Buchbeitrag   

Zakazana rozrywka. Hazard w Polsce na podstawie sredniowiecznych zapisek sadowych
Karczewska, Joanna. • S. 473-480

Buchbeitrag   

Ksztalcenie medyków polskich na Uniwersytecie Krakowskim w dobie sredniowiecza
Gilewska-Dubis, Janina. • S. 481-494

Buchbeitrag   

Bunt w klasztorze
Strzelczyk, Jerzy. • S. 535-546

Buchbeitrag   

O stroju zakonnym cystersów w swietle wybranych zródel normatywnych i tradycji zakonnej. Zarys problemu
Wyrwa, Andrzej Marek. • S. 547-564

Buchbeitrag   

Opieka duchowna biskupstwa kamienskiego (in spiritualibus) nad cysterkami koszalinskimi w sredniowieczu
Popielas-Szultka, Barbara. • S. 565-576

Buchbeitrag   

Prepozytura kanoników regularnych w Mstowie (do poczatku XVI w.)
Pobóg-Lenartowicz, Anna. • S. 577-588

Buchbeitrag   

"Ad laudem bonorum et vindicandam malorum" - o powodach spisania slaskich sredniowiecznych kronik kanoników regularnych
Chmielewska, Katarzyna. • S. 589-600

Buchbeitrag   

"Pro nostrorum ac parentum nostrorum redemptione". Zalozeni kladskho klástera feholnich kanovniku
Krafl, Pavel. • S. 601-608

Buchbeitrag   

"Abbas in pontificalibus..." - wokol praw i przywilejów pontyfikalnych opatów w sredniowieczu w swietle bulli dla klasztorów polskich z XIV i XV w.
Stawski, Marek. • S. 609-618

Buchbeitrag   

Kilka uwag o edukacji zagranicznej dorainikanów i karierach zakonnych Kaznodziejów z Pomorza Gdanskiego w sredniowieczu
Dekariski, Dariusz. • S. 619-626

Buchbeitrag   

Wyprawa margrabiego Zygmunta Luksemburskiego przeciwko Siemowitowi IV w 1383 r.
Tejowski, Jan. • S. 655-660

Buchbeitrag   

Widzenie arcybiskupa, czyli dlaczego rewolucja husycka wybuchla w Pradze
Czechowicz, Boguslaw. • S. 661-664

Buchbeitrag   

Arnost Ottovalsky, aneb jak se zrádce Prahy dostal do polskych dejin
Cornejová, Ivana. • S. 665-672

Buchbeitrag   

Ksiezna Maria, zona palatyna Piotra. Historia i legenda XII w.
Benyskiewicz, Krzysztof. • S. 733-750

Buchbeitrag   

Ksiezniczki slaskie w Leczycy w XIII w.
Szymczakowa, AlicjaSzymczakowa, Jan. • S. 751-764

Buchbeitrag   

"Vorbothe de Mogulicz alias Virsebant de Smochaw", czyli przyczynek do biografii Grzymality Wierzbiety ze Smogulca i dziejów Wielkopolski w latach 1380-1383
Rymar, Edward. • S. 765-774

Buchbeitrag   

Ctvrcene stity v ceskomoravske slechticke heraldice stredovku
Felcman, Ondrej. • S. 775-784

Buchbeitrag   

Descriptio septem abbatum. Nieznane dzielo Jana Karola Dachnowskiego, wykorzystane w pelplinskiej kronice klasztomej
Bruski, Klemens. • S. 785-792

Buchbeitrag   

Pastoral, klucze i phig. Historyczno-heraldyczne przemiany herbu Pszczewa (wojewodztwo lubuskie)
Strzyewski, Wojciech. • S. 793-798

Buchbeitrag   

Malzenstwa Konrada III Rudego. Ze studiów nad genealogiq. Piastów mazowieckich
Grabowski, Janusz. • S. 799-808

Buchbeitrag   

Ostatni z hrabiowskiej (zareckiej) linii Mecinskich
Szwed, Robert. • S. 809-810

Buchbeitrag   

Rydwany z kosami na Bliskim Wschodzie w starozytnosci
Szubelak, Bronislaw. • S. 819-826

Buchbeitrag   

Znaczenie symboliczno-insygnialne dekoracji pochwy tzw. Miecza Rzeszy (wykonanej ok. 1070)
Pleszczynski, Andrzej. • S. 827-834