RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Aut viam inveniam aut faciam: in honorem Stefan Andreescu
Cristea, OvidiuZahariuc, PetronelLazar, Gheorghe [Hrsg.]. - Iasi (2012)


Deskriptoren: Rumänien Festschriften Cristea, Ovidiu (20. Jh.)
Sprache: Rumänisch
Einschlägige Beiträge erfasst


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/1812022
Alternative Formate: MARC21

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Cristea, OvidiuZahariuc, PetronelLazar, Gheorghe

Inhalt

Buchbeitrag   

Polonia si Moldova fatá cu primejdia otomana in a doua jumátate a secolului al XV-lea, optiuni divergente si convergente: o insemnare a lui Filippo Buonaccorsi Callimachus
Papacostea, Serban. • S. 31-34

Buchbeitrag   

Boierii de margine si puterea domneascá in Tara Romaneasca medievalá: buzoienii si mehedintii
Coman, Marian. • S. 35-58
https://www.academia.edu/5053074

Buchbeitrag   

La inceputul confruntárul Tárii Romanean sub Vlad Tepes cu Imperiul Otoman
Iosipescu, Sergiu. • S. 59-78

Buchbeitrag   

La periferia Imperiului Bizantin: exilul in Marea Neagrá
Maleon, Bogdan-Petru. • S. 79-90

Buchbeitrag   

"Redeatis ad corporis unitatem ". Problema Moldovei inferioare la sfarsitul domniei lui Stefan cel Mare
Pilat, Liviu. • S. 91-100

Buchbeitrag   

Mircea Ciobanul si "asezarea" orasului Bucuresti
Radvan, Laurentiu. • S. 101-120

Buchbeitrag   

Crusades Seen Through Venetian Eyes - Between Being in Abeyance and Involvement. The Case of the Chronicle Ascribed to Marcantonio Erizzo
Marin, Serban. • S. 121-144

Buchbeitrag   

Moldova intre imperiali si cazacii zaporojeni O márturie contemporaná
Cazan, Ileana. • S. 145-154

Buchbeitrag   

loan Belevici - crónica unei misiuni diplomatice la Moscova
Eremia, Ion. • S. 155-176

Buchbeitrag   

Drumul matasii: un paradox?
Ciocîltan, Virgil. • S. 177-180

Buchbeitrag   

Cetatea Alba / Ak Kerman la inceputul veacului al XVI-lea. Traficulportului in anul 1505
Pienaru, Nagy. • S. 181-190

Buchbeitrag   

Dreptul de etapà al Sibiului în secolele XIV-XVII. Parcursul secular al unei insîiîutii médiévale
Pakucs Willcocks, Mária. • S. 191-204

Buchbeitrag   

Mihai Viteazul, "Ràzboiul cel Lung" si "drumul moldovenesc"
Cristea, Ovidiu. • S. 205-224
https://www.academia.edu/4099574

Buchbeitrag   

Descendenta domneascá a Movilestilor. Observatii si argumente noi
Gorovei, Stefan Sorin. • S. 225-254

Buchbeitrag   

"Pentru sufletul meu si pentru clironomii mei am oránduit". Diata marelui logofat al Moldovei Iordache Cantacuzino
Lazar, MarianaLazar, Gheorghe. • S. 255-288

Buchbeitrag   

Obársia si continuitatea familiei Ponici
Lefter, Lucian-Valeriu. • S. 289-308

Buchbeitrag   

Trei mari dregàtori din familia Bogdan. Contribuía prosopografice
Atanasiu, Mihai-Bogdan. • S. 309-324

Buchbeitrag   

Cáteva date despre Eustratie logofitul al treilea, "cel dintái istoric " al Moldovei
Zahariuc, Petronel. • S. 325-338

Buchbeitrag   

O contributie la biografía arhiepiscopului de Paronaxia, Teofan Mavrocordat
Ciocîltan, Alexandru. • S. 339-344

Buchbeitrag   

O "noua" danie a domnilor Tárii Románesti pentru mánástirea Hilandar de la Muntele Athos
Paun, Radu G.. • S. 385-392

Buchbeitrag   

Pietatea franciscana si impactul ei in Transilvania medievalá tárzie
Craciun, Maria Silvia. • S. 393-416

Buchbeitrag   

Virgin "The True Vine". An unusual visualization of the Liturgical Poetry
Bakalova, Elka. • S. 569-590

Buchbeitrag   

Zurgalai de Nürnberg pe cadelnita lui Stefan cel Mare de la Manastirea Putna (1470)
Rusu, Adrian Andrei. • S. 591-612
https://www.academia.edu/5467642

Buchbeitrag   

Deux toponymes cités dans un apocryphe bulgare: Breznik et Dobric
Biliarsky, Ivan. • S. 613-622