RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Cestou dejin [On the road of history]: K pocte prof. PhDr. Svatavy Rakové, CSc. (Vol. 1-2)
Semotanová, Eva [Bearb.]. - Praha (2008)


In Reihe: Práce Historického Ústavu AV CR C
Deskriptoren: Tschechien Festschriften
Sprache: Tschechisch
Kurztitel: FS Svatava Rakova
Einschlägige Beiträge erfasst


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/1280016
Alternative Formate: MARC21

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Semotanová, Eva

Inhalt

Buchbeitrag   

Nacionální a náboženské aspekty pohledu na ceské reformní hnutí 14. a 15. století a husitskou revoluci v západní historiografii
Doležalová, Eva. Teilband 1 • S. 63-75

Buchbeitrag   

Encounter z ceského pohledu - Amerika v "kozmograffii ceské" z poloviny 16. století [ Encounter from the Czech Point of View: America in the Czwech Cosmography in the First Half of the 16th Century.]
Pánek, Jaroslav. Teilband 1 • S. 187-203

Buchbeitrag   

Hartmann Schedel a ceské dejiny
Bláhová, Marie. Teilband 2 • S. 23-42

Buchbeitrag   

Souvislosti územních a státoprávních promen ceského stredovekého státu (od 10. století do roku 1526)
Felcman, Ondrej. Teilband 2 • S. 89-101

Buchbeitrag   

"Obiit frater..." Sonda do personálního složení východoceských konventu reholních kanovníku* sv. Augustina do husitské revoluce ["Obiit frater..." A Probe into the Personal Structure of the East Bohemian Monasteries Canons of St. Augustine up to the Hussite Revolution.]
Krafl, Pavel. Teilband 2 • S. 199-225

Buchbeitrag   

Ceskobudejovictí Ramschisslové v 15. století. (Z dejin jednoho meštanského rodu) [The Ramschissls of Ceské Budejovice in the 15th Century. (From the History of One City Family).]
Sterneck, Tomáš. Teilband 2 • S. 355-379

Buchbeitrag   

Ctyri kšafty a devatenáct veritelu. Nekolik šlechtických príbehu z pozdne stredovekého Turnovska [Four Testaments and Nineteen Trustees. Several Aristocratic Stories from Late Middle-aged Turnov Region.]
Šimunek, Robert. Teilband 2 • S. 381-407

Buchbeitrag   

Diví muži, lesní lidé a urození divoši v imaginaci ceského stredoveku. Prolegomena k širšímu tématu.
Šmahel, František. Teilband 2 • S. 408-429

Buchbeitrag   

Privilegium minus a Zlatá bula sicilská: 1156-1212. Srovnání srovnatelného? [ Privilegium Minus and the Golden Bulla of Sicily: 1156-1212. Comparison of Comparable?]
Žemlicka, Josef. Teilband 2 • S. 475-493