RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Archaeologia et historia urbana: pamieci Tadeusza Nawrolskiego
Nawrolska, GrazynaRebkowski, MarianTandecki, Janusz [Hrsg.]. - Elblag (2004)


Deskriptoren: Polen Festschriften Rebkowski, Marian (1960-) Tandecki, Janusz (1950-)
Sprache: Polnisch
Kurztitel: FS Tadeusz Nawrolski


   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Nawrolska, GrazynaRebkowski, MarianTandecki, Janusz

Inhalt

Buchbeitrag   

Funkcja wczesnych miast w przelomie cywilizacyjnym na ziemiach polskich we wczesnym sredniowieczu
Leciejewicz, Lech. • S. 21-25

Buchbeitrag   

Development of medieval towns in Central Europe
Fehring, Günter P.. • S. 27-40

Buchbeitrag   

Developement or urbanism in the outskirts of medieval Europe: examples from Oslo, Norway
Molaug, Petter B.. • S. 41-51

Buchbeitrag   

Miejski ruch lokacyjny w Europie srodkowej w XIII - XIV wieku [Die Städtegründungen in Mitteleuropa im 13. - 14. Jahrhundert]
Samsonowicz, Henryk. • S. 53-57

Buchbeitrag   

Die Stadtwüstungen Landsberg, Stoppelberg und andere Beispiele früher dynastischer Städtegründungen und Zentralorte des 13. Jahrhunderts im Herzen Zentraleuropas
Stephan, Hans-Georg. • S. 59-80

Buchbeitrag   

Hausbau früher Lokationsstädte in Böhmen: Verlegenheiten eines archäologischen Themas
Klápšte, Jan. • S. 81-87

Buchbeitrag   

Zagubiony elblaski kodeks prawa lubeckiego z 1240 roku: próba identyfikacji i rekonstrukcji tekstu [Der verschollene Gesetzescodex des Lübecker Rechts Elbings (Elblag) aus dem Jahre 1240: Versuch einer Identifizierung und Rekonstruktion des Textes]
Domagala, Tadeusz. • S. 89-93

Buchbeitrag   

Czy Elblag byl kontynuacja Truso?: jeszcze jeden glos w dyskusji [War Elbing die Fortsetzung von Truso? noch eine Stimme in der Diskussion]
Jagodzinski, Marek F.. • S. 95-103

Buchbeitrag   

Lübecks Entwicklung zur mittelalterlichen Grossstadt: die Dänenzeit in Lübeck
Gläser, Manfred. • S. 107-115

Buchbeitrag   

Rozmierzenie miast lokowanych przez zakon krzyzacki w XIV wieku [Vermessung der Stadtgründungen des Deutschen Ordens aus dem 14. Jahrhundert]
Betlejewska, Czeslawa. • S. 117-124

Buchbeitrag   

Ksztaltowanie sie osrodka miejskiego w Poznaniu [Zur Entstehung der Stadt Posen (Poznan)]
Kócka-Krenz, Hanna. • S. 125-131

Buchbeitrag   

Topografia wczesnosredniowiecznego Szczecina w dobie misji Ottona z Bambergu [Die Topographie im frühmittelalterlichen Stettin zur Zeit der Mission Ottos von Bamberg]
Losinski, Wladyslaw. • S. 133-138

Buchbeitrag   

Zmiany w zabudowie wczesnosredniowiecznego Szczecina w swietle badan pracowni archeologicznej zamku ksiazat pomorskich w Szczecinie [ Veränderung in der frühmittelalterlichen Bebauung Stettins (Szczecin) im Lichte der Untersuchungen der archäologischen Arbeitsgruppe des Schlosses der Pommernfürsten in Stettin]
Wilgocki, Eugeniusz. • S. 139-147

Buchbeitrag   

Relikty póznosredniowiecznej zabudowy Wolina w wykopie 5 na stanowisku 1 [Relikte der spätmittelalterlichen Bebauung von Wollin (Wolin) im Schnitt 5, Fundstelle 1]
Cnotliwy, Eugeniusz. • S. 149-154

Buchbeitrag   

Z problematyki archeologicznych badan Lubawy [Zur Problematik archäologischer Forschungen in Löbau]
Kajzer, Leszek. • S. 155-164

Buchbeitrag   

Nowe zródla archeologiczne do dziejów wczesnosredniowiecznego Gdanska [Neue archäologische Quellen zur mittelalterlichen Geschichte von Danzig]
Paner, Henryk. • S. 165-173

Buchbeitrag   

Quod hodie non est, cras edit: o potrzebie dalszych badan archeologicznych nad sredniowiecznym starogardem gdanskim [ Quod hodie non est, cras edit: über die Notwendigkeit archäologischer Forschungen zum mittelalterlichen Preussisch Stargard (Starograd Gdanski)]
Kochanowski, Marian. • S. 175-180

Buchbeitrag   

Archeologiczne badania ratowiczne na terenie starego miasta w Koszalinie [Archäologische Rettungsgrabungen auf dem Gebiet der Altstadt von Köslin (Koszalin)]
Skrzypek, Ignacy W.. • S. 181-192

Buchbeitrag   

Kwartal ratuszowy - historiczne centrum Elblag [Das Rathausquartier - historisches Zentrum von Elbing]
Balcerzak, Tatiana. • S. 193-202

Buchbeitrag   

Archeologiczne badania parceli staromiejskiej przy ul. Dominikan'skiej Nr. 6 w Poznaniu, p. 202 [Archäologische Untersuchungen auf dem altstädtischen Grundstück in der Dominikan'ska Strasse 6 in Posen ]
Wawrzyniak, Piotr. • S. 202-211

Buchbeitrag   

Kaplice i krypty gzrebalne w kosciele sw. Mikolaja w Elblagu [ Kapellen und Bestattungskrypten in der Nikolaikirche in Elbing ]
Józefczyk, Mieczyslaw. • S. 213-218

Buchbeitrag   

"Dom bez kantów" przy Krakowskim Przedmiesciu w Warszawie ["Das Haus ohne Kanten" am Krakowskie Przedmies'cie, Strasse in Warschau ]
Pilch, Józef. • S. 219-225

Buchbeitrag   

Problem genezy budowli typu 'kemenate' w miastach srodkowoeuropejskiej strefy nadmorskiej [ Zur Entstehung von Bauten 'Kemenate' in mitteleuropäischen Städten der Ostseeregion]
Piekalski, Jerzy. • S. 227-236

Buchbeitrag   

Rzemioslo i cechy w sredniowiecznym miescie hanzeatyckim
Tandecki, Janusz. • S. 255-262

Buchbeitrag   

Uczty rady miejskiej w sredniowiecznym Elblagu
Czaja, Roman. • S. 263-267

Buchbeitrag   

Struktura spozycia miesa w Elblagu w swietle materialów archeozoologicznych
Gawlikowski, JerzyStepien, Jerzy. • S. 269-275

Buchbeitrag   

Rosliny uzytkowe w sredniowiecznych i nowozytnych materialach archeobotanicznych z miast pólnocnej Polski (Kolobrzeg, Gdansk, Elblag)
Badura, MonikaLatalowa, MalgorzataJarosinska, JoannaSwieta, Joanna. • S. 277-286

Buchbeitrag   

Bogdaniec, folwark mieszczanski
Gawryluk, Maria. • S. 287-293

Buchbeitrag   

Szczatki roslin dziko rosnacych w materialach archeobotanicznych z Elblaga jako zródlo wiedzy na temat warunków przyrodniczych i gospodarki w okresie od XIII do XIV wieku
Jarosinska, Joanna. • S. 295-303

Buchbeitrag   

Majatek Hansa Stuplina - kramarza z Pasleka. Przyczynek do kwestii poziomu zycia w malych miastach w koncu XVI wieku
Klonder, Andrzej. • S. 305-309

Buchbeitrag   

Kilka uwag o badaniach archeologicznych nad nowozytnoscia w Polsce (1972-1995)
Gromnicki, Jan. • S. 321-324

Buchbeitrag   

Póznogotycki i renesansowy dwór rycerski w Korytowie: próba rekonstrukcji na podstawie badan' architektoniczno-archeologicznych [Das Rittergut in Walsleben (Korytowo) aus der Spätgotik und der Renaissance: Versuch einer Rekonstruktion auf der Grundlage von architektonisch-archäologischen Untersuchungen]
Nekanda-Trepka, Janusz. • S. 325-334

Buchbeitrag   

Tadeusz, archeologia i Stare Miasto w Elblagu
Lubocka-Hoffmann, Maria. • S. 335-341

Buchbeitrag   

Archeologia miast a archeologia w miescie. (Rozmowy niedokonczone)
Kasinowski, Antoni. • S. 343-346

Buchbeitrag   

Zastosowanie dendrochronologii w badaniach Starego Miasta w Elblagu
Wazny, Tomasz. • S. 377-382

Buchbeitrag   

W sprawie datacji krzyza relikwiarzowego z Konczewic
Dlugolecki, Wieslaw. • S. 383-385

Buchbeitrag   

Ze studiów nad sredniowiecznym szkutnictwem Gdanska i Elblaga
Litwin, Jerzy. • S. 401-410

Buchbeitrag   

Niektóre aspekty badan' ceramiki lubelskiej z XII - XIII wieku [Ausgewählte Aspekte der Erforschung der Keramik des 12. - 13. Jahrhunderts von Lublin]
Hunicz, Andrzej. • S. 411-420

Buchbeitrag   

Nowe znaleziska sredniowiecznej kamionki waldenburskiej w pólnocnej Polsce
Rebkowski, Marian. • S. 421-428

Buchbeitrag   

Znalezisko ceramiki tzw husyckiej z Mietlicy, gm. Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie [Ein Fund der sog. hussitischen Keramik in Mietlica, Gemeinde Kruschwitz ]
Dzieduszycka, BozenaDzieduszycki, Wojciech. • S. 429-434

Buchbeitrag   

Kafle piecowe z wiezy przy kaplicy sw. Wawrzynca w Malborku
Pospieszna, Barbara. • S. 435-440

Buchbeitrag   

Gotyckie kafle z zamku w Golczewie, woj. zachodniopomorskie.
Kaminski, Roman. • S. 441-449

Buchbeitrag   

Ceramiczny konik z Gniewu nad Wisla - przedmiot zabawy czy magii?
Choinska-Bochdan, Elzbieta. • S. 451-455

Buchbeitrag   

Szkla w stylu weneckim w nowozytnym materiale archeologicznym
Golebiewski, Andrzej. • S. 465-474

Buchbeitrag   

Drewniana figurka Leczycanki z XV wieku ze zbiorów sp. inz. Antoniego Kleina [ Die Holzfigur einer Bewohnerin von Leczyca aus dem 15. Jahrhundert aus der Sammlung von Antoni Klein]
Poklewski-Koziell, Tadeusz. • S. 489-495

Buchbeitrag   

Sredniowieczne grzebienie odkryte na starym miescie w Elblagu [Mittelalterliche Kämme aus der Altstadt von Elbing ]
Marcinkowski, Miroslaw. • S. 497-507

Buchbeitrag   

Sredniowieczne jedwabie z wykopalisk w Elblagu [Mittelalterliche Seidentextilien aus Ausgrabungen in Elbing]
Maik, Jerzy. • S. 509-516

Buchbeitrag   

Dokad pielgrzymowali elblazanie w sredniowieczu?: znaki pielgzrymie swiadectwem poboznych wedrówek [Wohin pilgerten die Elbinger im Mittelalter?: Pilgerzeichen als Zeugnis frommer Wanderungen]
Nawrolska, Grazyna. • S. 517-527

Buchbeitrag   

Dzwon z Nowego Targu swiadectwem pobytu Tatarów we Wroclawiu? [Die Glocke aus Nowy Targ - ein Zeugnis für den Aufenthalt der Tataren in Breslau ?]
Busko, Cezary. • S. 529-534

Buchbeitrag   

Struktura i sklad chemiczny próbki dzwonu z placu Nowy Targ we Wroclawiu
Michniewicz, Jacek. • S. 535-538

Buchbeitrag   

Póznosredniowieczna plomba towarowa z Amsterdamu odkryta w Poznaniu na Starym Rynku Nr. 48 [ Ein spätmittelalterliches Warensiegel aus Amsterdam, das in Posen (Poznan'), Altmarkt Nr. 48 (Stary Rynek nr 48), gefunden wurde]
Krause, Edward. • S. 539-543