RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Inhalt

Buchbeitrag   

Bibliografía prac Prof. dr hab. Urszuli Borkowskicj OSU
Borkowska, Urszula. • S. 23-36

Buchbeitrag   

Kontynentalne tlo Zjazdu Gnieznienskiego
Urbanczyk, Przemyslaw. • S. 45-50

Buchbeitrag   

Najstarsze zwiazki Wielkopolski z Europa (od drugiej polowy X do konca XIII wieku). Zarys problemu
Wyrwa, Andrzej Marek. • S. 51-68

Buchbeitrag   

Organizacja Kosciola prawoslawnego na ziemiach ruskich w XI-XIII wieku
Mironowicz, Antoni. • S. 69-84

Buchbeitrag   

Kosciól i parafia sw. Pawla w Sandomierzu w okresie staropolskim
Kiryk, Feliks. • S. 105-127

Buchbeitrag   

Arengi i motywacje powinnosciowe w dokumentach biskupów polskich do konca XIV wieku
Polak, Wojciech. • S. 129-144

Buchbeitrag   

Ustawodawstwo synodów diecezjalnych w panstwie zakonu krzyzackiego w Prusach. Uwagi do problemu
Radziminski, Andrzej. • S. 145-155

Buchbeitrag   

Klasztor cysterski w Koronowie w okresie konfliktów polsko-krzyzackich w pierwszej polowie XV wieku
Józwiak, Slawomir. • S. 157-168

Buchbeitrag   

Ornaty, sierpy i wegiel. O rachunkach leczyckiej kapituly kolegiackiej w pierwszej polowie XV wieku
Skierska, Izabela. • S. 169-184

Buchbeitrag   

Budownictwo szkolne w Poznaniu w XVI wieku
Zoladz-Strzelczyk, Dorota. • S. 185-194

Buchbeitrag   

Arnoszt z Pardubic w narracyjnych sredniowiecznych zródlach slaskich
Barciak, Antoni. • S. 217-222

Buchbeitrag   

Jan Dlugosz. Pralat Wislicki
Poniewozik, Leszek. • S. 223-232

Buchbeitrag   

Stosunki w rodzinie prymasa Wawrzynca Gembickiego
Opalinski, Edward. • S. 233-242

Buchbeitrag   

Jacques Le Goff i jego historia relígijna wieków srednich
Kloczowski, Jerzy. • S. 247-254

Buchbeitrag   

"HuIanki byty nam najlepszym nabozenstwem i odpustem...". Póznosredniowieczne peregrinationes maiores wladców: miedzy sacrum a profanum
Manikowska, Halina. • S. 255-266

Buchbeitrag   

Superbia w occnach moralnych i kontakcach miedzy ludzmi róznych kultur w okresie chrystianizacji krajów Europy srodkowowschodniej
Kwiatkowski, Stefan. • S. 267-280

Buchbeitrag   

Thronus caelestis w sredniowiecznych lacinskich legendach o sw. Waclawie
Nastalska, Joanna. • S. 281-300

Buchbeitrag   

Próba rekonstrukcji drogi historycznej peregrynacji Wizerunku Jasnogórskiego do poczatku XIII wieku
Kania, Janusz. • S. 301-314

Buchbeitrag   

Orta est nova lux in orbe Romano'. Innocent Ill's Coronation of Otto IV
Bolton, Brenda M.. • S. 315-328

Buchbeitrag