RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Ecclesia, Cultura, Potestas. Studia z dziejów kultury i spoleczenstwa ; ksiega ofiarowana Siostrze Profesor Urszuli Borkowskiej OSU
Kras, PawelJanuszek, A. [Hrsg.]. - Kraków (2007)


Deskriptoren: Polen Sammelschriften Kirchengeschichte Kras, Pawel (1969-)
Sprache: Polnisch
Einschlägige Beiträge erfasst


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/1294386
Alternative Formate: MARC21

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Kras, PawelJanuszek, A.

Inhalt

Buchbeitrag   

Bibliografía prac Prof. dr hab. Urszuli Borkowskicj OSU
Borkowska, Urszula. • S. 23-36

Buchbeitrag   

Kontynentalne tlo Zjazdu Gnieznienskiego
Urbanczyk, Przemyslaw. • S. 45-50

Buchbeitrag   

Najstarsze zwiazki Wielkopolski z Europa (od drugiej polowy X do konca XIII wieku). Zarys problemu
Wyrwa, Andrzej Marek. • S. 51-68

Buchbeitrag   

Organizacja Kosciola prawoslawnego na ziemiach ruskich w XI-XIII wieku
Mironowicz, Antoni. • S. 69-84

Buchbeitrag   

Kosciól i parafia sw. Pawla w Sandomierzu w okresie staropolskim
Kiryk, Feliks. • S. 105-127

Buchbeitrag   

Arengi i motywacje powinnosciowe w dokumentach biskupów polskich do konca XIV wieku
Polak, Wojciech. • S. 129-144

Buchbeitrag   

Ustawodawstwo synodów diecezjalnych w panstwie zakonu krzyzackiego w Prusach. Uwagi do problemu
Radziminski, Andrzej. • S. 145-155

Buchbeitrag   

Klasztor cysterski w Koronowie w okresie konfliktów polsko-krzyzackich w pierwszej polowie XV wieku
Józwiak, Slawomir. • S. 157-168

Buchbeitrag   

Ornaty, sierpy i wegiel. O rachunkach leczyckiej kapituly kolegiackiej w pierwszej polowie XV wieku
Skierska, Izabela. • S. 169-184

Buchbeitrag   

Budownictwo szkolne w Poznaniu w XVI wieku
Zoladz-Strzelczyk, Dorota. • S. 185-194

Buchbeitrag   

Arnoszt z Pardubic w narracyjnych sredniowiecznych zródlach slaskich
Barciak, Antoni. • S. 217-222

Buchbeitrag   

Jan Dlugosz. Pralat Wislicki
Poniewozik, Leszek. • S. 223-232

Buchbeitrag   

Stosunki w rodzinie prymasa Wawrzynca Gembickiego
Opalinski, Edward. • S. 233-242

Buchbeitrag   

Jacques Le Goff i jego historia relígijna wieków srednich
Kloczowski, Jerzy. • S. 247-254

Buchbeitrag   

"HuIanki byty nam najlepszym nabozenstwem i odpustem...". Póznosredniowieczne peregrinationes maiores wladców: miedzy sacrum a profanum
Manikowska, Halina. • S. 255-266

Buchbeitrag   

Superbia w occnach moralnych i kontakcach miedzy ludzmi róznych kultur w okresie chrystianizacji krajów Europy srodkowowschodniej
Kwiatkowski, Stefan. • S. 267-280

Buchbeitrag   

Thronus caelestis w sredniowiecznych lacinskich legendach o sw. Waclawie
Nastalska, Joanna. • S. 281-300

Buchbeitrag   

Próba rekonstrukcji drogi historycznej peregrynacji Wizerunku Jasnogórskiego do poczatku XIII wieku
Kania, Janusz. • S. 301-314

Buchbeitrag   

Orta est nova lux in orbe Romano'. Innocent Ill's Coronation of Otto IV
Bolton, Brenda M.. • S. 315-328

Buchbeitrag   

"in detestationem veteris erroris". Publiczna pokuta herctykow w trzynastovviecznej Langwedocji w swietle najstarszcgo podrecznika dla inkwizytorow Processus inqusitionis (1248-1249)
Kras, Pawel. • S. 329-342

Buchbeitrag   

Uwagi o religijnosci ziem czeskich drugiej polowy XIV wieku.
Iwanczak, Wojciech. • S. 343-355

Buchbeitrag   

Wizytacja archidiakonatu praskiego z lat 1379-1382
Wisniowski, Eugeniusz. • S. 357-360

Buchbeitrag   

Z dzicjów pojecia Picardi (haeretici), picardi, pikharti
Bylina, Stanislaw. • S. 361-366

Buchbeitrag   

O roku liturgicznym zakonu krzyzackiego w swietle inwentarzy domów zakonnych w Prusach
Rozynkowski, Waldemar. • S. 367-376

Buchbeitrag   

Religijnosc chlopów kujawskich w koncu XVI wieku. Proba sondazu
Kusmierczyk, Rafal. • S. 377-386

Buchbeitrag   

Wrazliwosc mirakularna w swietle ksiag cudów z XVI-XVIII wieku
Wislicz, Tomasz. • S. 387-396

Buchbeitrag   

Mistrza Mikolkaja z Kozlowa poglady na wladze i panstwo
Ozóg, Krzysztof. • S. 419-430

Buchbeitrag   

Swiadectwo postepów w chrystianizacji Litwy. Misja legatów papiez.a Bonifacego IX na Litwe w 1390 roku
Tegowski, Jan. • S. 431-438

Buchbeitrag   

Znaczenie jagiellonskiej fundacji Studium Generalnego Uniwersytetu Krakowskiego
Markowski, Mieczyslaw. • S. 439-449

Buchbeitrag   

Ein - gescheiterter - Versuch Ungarn zum Ständestaat zu verwandeln
Bak, János M.. • S. 451-464

Buchbeitrag   

Polsko-litewskie negocjacje w 1446 roku
Falkowski, Wojciech. • S. 465-476

Buchbeitrag   

Jak duchowienstwo krakowskie witalo króla i królowa w XV wieku?
Koczerska, Maria. • S. 477-485

Buchbeitrag   

Portret niedokonczony. Kazimierz Jagiellonczyk w "Annales" Jana Dlugosza
Krzyzaniakowa, Jadwiga. • S. 487-500

Buchbeitrag   

Renesansowy wladca a religia. Kilka refleksji na temat poboznosci ostatnich Jagiellonów
Bogucka, Maria. • S. 501-511

Buchbeitrag   

Pieczec kapituly metropolitalnej gnieznienskiej z czasów arcybiskupa Fryderyka Jagiellonczyka [Das Siegel des Gnesener Metropolkapitels aus der Zeit des Erzbischofs Fryderyk Jagiellonczyk]
Trelinska, Barbara. • S. 513-517

Buchbeitrag   

Piastówny na Wegrzech w dobie Jagiellonów (1490-1526)
Sroka, Stanislaw A.. • S. 559-568

Buchbeitrag   

Z nowych badan nad zamkami prywatnymi z Nizu Polskiego
Kajzer, Leszek. • S. 569-581

Buchbeitrag   

"Gdzie wszystkie rzeki plyna; pod góre", czyli o basniach, kiedy jeszcze nie byly basniami
Nodl, Martin. • S. 585-596

Buchbeitrag   

Interwencje Boze w dziejach: trzy przyklady z przelomu XI i XII wieku
Samsonowicz, Henryk. • S. 597-604

Buchbeitrag   

Thietmarowy "cud" Zwiazku Lutyckiego w latach 1003-1018
Prucnal, Dariusz. • S. 605-618

Buchbeitrag   

Gott und die Heiligen in der mittelalterlichen polnischen Geschichtsschreibung
Kersken, Norbert. • S. 619-648

Buchbeitrag   

Ksiedza kanonika Jana Dlugosza osobliwe spojrzenie na miasta Regni Poloniae.
Deptula, Czeslaw. • S. 649-672

Buchbeitrag   

Co Jan Dlugosz mógl wiedziec o bitwie rozegranej w 1205 roku pod Zawichostem?
Ptak, Jan. • S. 673-687

Buchbeitrag   

Czy dokument w warsztacie historycznym "Roczników" Jana Dlugosza byl zródlem sluzacym poznawaniu przeszlosci?.
Nalewajek, Agnieszka. • S. 689-695

Buchbeitrag   

The 'Violent Death' of Medieval Charters: Some Observations on the Symbolic Uses of Documents
Adamska, AnnaMostert, Marco. • S. 699-710

Buchbeitrag   

Beobachtungen zu den Bildern im Nekrolog des Regensburger Fraucnstiftes Obermünster
Suckale, Robert. • S. 711-730

Buchbeitrag   

The Carthusians and a Wycliffite Bible
Hudson, Anne. • S. 731-742

Buchbeitrag   

Kilka uwag o poczatkach katalogów biskupów krakowskich
Wenta, Jaroslaw. • S. 743-752

Buchbeitrag   

Katalogi hagiograficzne Marcina Baroniusza
Witkowska, Aleksandra. • S. 753-769

Buchbeitrag   

Trzy wiersze i rzecz proza, czyli o szesnastowiecznej gnieznienskiej "ars computandi"
Wasowicz, Henryk. • S. 771-783

Buchbeitrag   

Póznogotyckie nastawy oltarzowe przypisywane pracowni Mistrza Oltarza z Gosciszowic. Kilka uwag i spostrzezen na margin
Kostowski, Jakub. • S. 797-813

Buchbeitrag   

Vincenzo Foppa's (1472-1515) Mysterious Portrait of a Child Reading
Mazurczak, Urszula Malgorzata. • S. 815ff.