RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Devín Veroniky Plachej: Zborník k životnému jubileu PhDr. V. Plachej
Harmadyová, Katarína [Hrsg.]. - Bratislava (2017)


Deskriptoren: Slowakei Festschriften
Sprache: Slowakisch
Einschlägige Beiträge erfasst


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/2371939
Alternative Formate: MARC21

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Harmadyová, Katarína

Inhalt

Buchbeitrag   

Bibliografía PhDr. Veroniky Piachej 1963 - 2017
Plachá, Veronika. • S. 12-22

Buchbeitrag   

Trebonianus Gallus and his son found in Gerulata
Kovács, Péter E.Schmidtová, JaroslavaMathédes, Ludovit. • S. 97-102

Buchbeitrag   

Zriedkavy typ sklenehokoralikazpohl'adu optickydi analyz [A rare type of glass beads seen through optical analyses]
Staššíková-Štukovská, Danica. • S. 103-114

Buchbeitrag   

Niekolko poznamok k datovaniu devinskych pohrebisk z 9. storocia v polohe Za kostolom a na hradnom kopci [Some notes on the dating of ninth-century cemeteries at Devin, sites Za kostolom and on the castle hill]
Chorvátová, Hana. • S. 115-124

Buchbeitrag   

Poznamky k vojenskym aspektom osidlenia zapadnej casti Bratislavskej brany vo vcasnom stredoveku [Notes on the military aspects of the settlement of the western part of the Bratislava Gate in the Early Middle Ages]
Turcan, Vladimir. • S. 125-130

Buchbeitrag   

Predbezmi sprava o zistovacom vyskume vel'mozskeho dvorca (?) z 9. az polovice 10. storocia v Kopcanoch [Preliminary report on the trial excavation of a noblemans farmyard (?) in Kopcanyfrom the 9th to the mid-l0th century]
Baxa, PeterMaríková-Kubková, Jana. • S. 131-142

Buchbeitrag   

Mikroskopicka analyza zubniho kamene z velkomoravskeho pohf ebiste Devin - Zakostolom [The microscopic analysis of dental calculus from the Great Moravian necropolis Devin - Za kostolom]
Fialová, DanaBenus, RadoslavSkoupy, RadimDrozdová, Eva. • S. 143-152

Buchbeitrag   

Nalezy minci zo stredoveku a novoveku z hradu Devin [Medieval and modern coin finds from Devin Castle]
Fiala, Anton. • S. 153-170

Buchbeitrag   

Knizne kovania z hradu Devin [Book mounts from Devin Castle]
Harmadyová, Katarína. • S. 171-186

Buchbeitrag   

Devin v stredoveku - spisomnovanie [Devin in the Middle Ages - document creation]
Krasnovský, Sebastian. • S. 187-196

Buchbeitrag   

Vysledky archeologického vyskumu Starej radnice v Bratislave v rokoch 2008 - 2010 [Results of the archaeological excavation of the Old Town Hall in Bratislava in 2008-2010]
Musilová, Margaréta. • S. 197-212

Buchbeitrag   

Farnost sv. Vavrinca v kontexte stredovekej Bratislava (porovnanie archeologických a historických pramenov) [Parish of St. Lawrence in the Context of medieval Bratislava]
Simoncicova Koosova, Petra. • S. 213-225
https://www.academia.edu/31841864

Buchbeitrag   

Diptychové slnecné hodiny z vyskumu mestského hradu v Banskej Bystrici [Diptych sundial from the town castle excavation in Banskâ Bystrica]
Mácelová, Marta. • S. 227-232

Buchbeitrag   

Nove archeologicke nalezy z Kremnickych vrchov [New archaeological finds from the Kremnica Mountains]
Kvietok, Martin. • S. 233-244

Buchbeitrag   

Najstarsia fotografia Devina? [The earliest known surviving photograph of Devin?]
Holcík, Štefan. • S. 245-248

Buchbeitrag   

Vybrane diela z kniznice Muzea mesta Bratislavy - ich tvorcovia, pribehy o nich a v nich [Selected books from thelibrary of Bratislava City Museum - their stories and authors]
Šurdová, Monika. • S. 263-268