RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Datum per manus... Prátelé, kolegové a žáci Zbynku Svitákovi k 60. narozeninám
Führer, LukášMusilová, IvanaVoborny, JosefCervena, Radana [Hrsg.]. - Brno (2015)


Deskriptoren: Tschechien Festschriften
Sprache: Tschechisch
Zugehörige Beiträge komplett erfasst


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/2163437
Alternative Formate: MARC21

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Führer, LukášMusilová, IvanaVoborny, JosefCervena, Radana

Inhalt

Buchbeitrag   

Historik, Vodâk, Stavitel i Milovnîk map...
Vyskocil, AlesSvitakova, Simona. • S. 11-18

Buchbeitrag   

Diplomatická poznamka k pocàtku Vlâdy Vâclava II. v ceskych zemîch
Havel, Dalibor. • S. 45-66

Buchbeitrag   

Datum per manus magistri Iohannis, praepositi Sadcensis et prothonotarii Moraviae... et scholastici Wissegradensis? K životní dráze a osudum jednoho duchovního na konci 13. století
Führer, Lukáš. (2016) • S. 67-103

Buchbeitrag   

Datum per manus macistri Iohannis, praepositi sadcensis et prothonotarii moraviae... et scholastici wissegradensis? K zivotnî drâze aosudlim jednoho duchovnîho na konci 13. stoletî.
Führer, Lukáš. • S. 67-104

Buchbeitrag   

Listina jindricha korutanského ze dne 13. zârî 1307 jako priklad modernîho deperdita
Plucarová, LadenaMaráz, Karel. • S. 105-134

Buchbeitrag   

Od listiny k spisu - proces vzniku "spisovej agendy" na prîklad neskorostredovekych pîsomnostî bratislavskej kapituly
Šedivý, Juraj. • S. 135-146

Buchbeitrag   

"Causa legittimae absentiae" a jeji rîmskoprávní základ v naucenîch brnênského mestského práva pro uherské hradiste
Smídova Malárová, Lenka. • S. 147-160

Buchbeitrag   

Kronika benese z weitmile, benese z horovic nebo staré letopisy ceské?
Bláhová, Marie. • S. 161-178

Buchbeitrag   

Napsal Jan Hus krátky vyklad pátere (bartos - spunar, c. 49)?
Krmícková, Helena. • S. 179-190

Buchbeitrag   

Zástava lokte pro putu z ilburka v ríjnu 1426 aneb pátráni po jednom "ztraceném" originale! zikmundovy zastavní listiny
Bárta, Stanislav. • S. 191-208

Buchbeitrag   

Zástava Lokte pro Putu z Ilburka v ríjnu 1426 aneb pátrání po jednom "ztraceném" originálu Zikmundovy zástavní listiny [Die Verpfändung von Elbogen zugunsten Pouthas von Ilburg im Oktober 1426 oder Die Fahndung nach einem "verlorengegangenen" Original der Verpfändungsurkunde Sigismunds]
Bárta, Stanislav. • S. 198-208

Buchbeitrag   

Falzum palatinální listiny zikmunda lucemburského pro jana seydenneyera z erringen. Príspevek k diplomatice palatinátních listin rimskych krälü a císaru z lucemburské dynastie.
Elbel, Petr. • S. 209-288

Buchbeitrag   

Vaclav letovsky, radní písar mestecka boskovic. k moznosti rekonstrukce zivotnich osudu úrednika na malem poddanskem mestecku
Musilová, Ivana. • S. 289-330

Buchbeitrag   

Historie letovicke skoly v predbelohorskem obdobj
Dospiva, David. • S. 331-343

Buchbeitrag   

K dövodu vzniku jednoho bohemika z rímského archivu rodiny caetani
Cernusak, Tomas. • S. 343-348

Buchbeitrag   

Ksaft prohrávajícího vítéze. poslední vûle brnenského císarského rychtáre václava columbana z hochdamu
Sterneck, Tomáš. • S. 349-376

Buchbeitrag   

Vysokoskolská reforma jako soucást procramu modernizace státu
Stouracová, Jirina. • S. 377-392

Buchbeitrag   

Erb hrabéte jakuba daltona na náhrobku v kapitulním chrámu povysení sv. kríze v litomysli
Pakosta, Oldrich. • S. 393-398

Buchbeitrag   

Zvony kostelô sv. václava ve starém i novém bítové
Kvardová, Martina. • S. 399-416

Buchbeitrag   

Hospodarení s obecním jméním v méstecku polesovice v 1. poloviné 19. století
Coupek, Lukás. • S. 417-430