RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Fokus Vreta kloster: 17 nya rön om Sveriges äldsta kloster
Tagesson, Göran [Bearb.]. - Stockholm (2010)


In Reihe: The Museum of National Antiquities. Studies / 14
Riksantikvarieämbetet Arkeologiska Undersökningar skrifter / 77
Deskriptoren: Schweden
Sprache: Schwedisch
Zugehörige Beiträge komplett erfasst


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/1567290
Alternative Formate: MARC21

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Tagesson, Göran

Inhalt

Buchbeitrag   

Fokus Vreta kloster: en syntes
Nyberg, Tore S.. • S. 13-26

Buchbeitrag   

Det tidigaste klostret i Vreta
Nilsson, Bertil. • S. 29-47

Buchbeitrag   

Vreta klosters tidigkristna gravmonument i ett östgötskt perspektiv
Ljung, Cecilia. • S. 49-79

Buchbeitrag   

Vreta före cistercienserna: huvudgård, kyrka och en (o)möjlig dopanläggning
Tagesson, Göran. • S. 81-110

Buchbeitrag   

Det ligger en kung begraven: Vreta klosters kyrka som gravplats
Lindberg, Markus. • S. 111-135

Buchbeitrag   

Byggnadskonst och förebedjare i Vreta 1100-1140
Redelius, Gunnar. • S. 137-154

Buchbeitrag   

Vreta ett centrum för stenbrytning
Gardelin, Gunilla. • S. 155-167

Buchbeitrag   

Vreta klosters godsbestånd före 1170-talet
Ericsson, Alf. • S. 169-198

Buchbeitrag   

Vreta år 1162: donatorslängden och årboken
Lovén, Christian. • S. 199-218
https://www.academia.edu/289019

Buchbeitrag   

Det tidiga Vreta: en helig plats i ett europeiskt maktsystem?
Hermanson, Lars. • S. 219-240

Buchbeitrag   

Vretas nonner i europæisk perspektiv
McGuire, Brian Patrick. • S. 243-255

Buchbeitrag   

Vreta kloster ur ett gåvoperspektiv
Andersson, Catharina. • S. 257-279

Buchbeitrag   

Lavendel, hjärtstilla och svarta vinbär: om medeltida klosterträdgårdar i Östergötland
Lindeblad, Karin. • S. 281-305

Buchbeitrag   

Vreta kloster som monetär arena
Elfver, Frédéric. • S. 307-320

Buchbeitrag   

Vreta - ett bland andra svenska cisterciensiska kloster?
Regner, Elisabet. • S. 321-343

Buchbeitrag   

Kropp, själ och läkekonst: kulturhistorisk tolkning av medicinska föremål från Vreta kloster
Bergqvist, Johanna. • S. 345-368

Buchbeitrag   

Vreta kloster och reformationen
Berntson, Martin. • S. 369-383