RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,4 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Funkcje grodów w panstwach wczesnosredniowiecznej Europy Srodkowej: spoleczenstwo, gospodarka, ideologia
Chrzan, KrystianCzapla, KrzysztofMozdzioch, Slawomir [Hrsg.]. - Wroclaw (2014)


Deskriptoren: Frühmittelalter Mozdzioch, Slawomir (1957-)
Sprache: Polnisch
Zugehörige Beiträge komplett erfasst


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/2369107
Alternative Formate: MARC21

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Chrzan, KrystianCzapla, KrzysztofMozdzioch, Slawomir

Inhalt

Buchbeitrag   

Zaplecze osadniczc i gospodarcze grodu glogowskiego
Czapla, Krzysztof. • S. 15-26

Buchbeitrag   

Archeologia grodzisk w badaniach wczesnych panstw Europy Srodkowej
Urbanczyk, Przemyslaw. • S. 27-36

Buchbeitrag   

O "rozpoznawaniu" civitas w swiecie slowiariskich plemion (tzw. Geograf Bawarski a Jacinskie przekazy z XI-XII w.). Uwagi do dyskusji nad ksztaltowaniem sie pojecia grodu
Rosik, Stanislaw. • S. 37-42

Buchbeitrag   

Z badán nad funkcjea matych i srednich warowni na obszarze Pomorza
Chudziak, Wojciech. • S. 43-60

Buchbeitrag   

Funkcje militarne grodów monarchii wczesnopiastowskiej na pólnocnych rubiezach panstwa
Grazawski, Kazimierz. • S. 61-72

Buchbeitrag   

Civitas, Castrum, urbs - wczesnosredniowieczne grody jako zagadnienie archeologiczne. Przyczynek archeologii w dyskusji nad poczatkami panstwa
Bohácová, Ivana. • S. 73-98

Buchbeitrag   

Hradiska 10.-12. stoleti na severni Morave a v ceskem Slezsku
Kouril, PavelGryc, Jana. • S. 99-172

Buchbeitrag   

Grody Wysoczyzny Kolnenskiej
Kowalczyk-Heyman, Elzbieta. • S. 173-190

Buchbeitrag   

Uwagi do studiów nad osadnictwem wschodniego dorzecza Baryczy od 2 pot. IX w. do pol. XI w.
Chrzan, Krystian. • S. 191-226

Buchbeitrag   

Prerov a Brno, piklady rozdílné dynamiky vyvoje hradu 11.-12. století na Morave
Procházka, Rudolf. • S. 227-256

Buchbeitrag   

Libuszyn w kontekscie historycznej interpretacji wczesnosredniowiecznych grodzisk srodkowoczeskich
Varadzin, Ladislav. • S. 257-268

Buchbeitrag   

Grodzisko plemienne w Chobicni gm. Rudna w swietle badari archeologicznych 2010
Biermann, Felix PaulKieseler, AndreasNowakowski, Dominik. • S. 269-334

Buchbeitrag   

Co pozostalo z wykopalisk na grodzisku w Sasiadce, woj. lubelskie. Problemy badawcze po piecdziesieciu czterech latach od ich zakonczenia
Kalaga, Joanna. • S. 335-354

Buchbeitrag   

Gród piastowski w Jeleniej Górze? - stan badan
Firszt, Stanislaw. • S. 355-380

Buchbeitrag   

Schylek organizacji grodowej w Wielkopolsce
Brzostowicz, Michal. • S. 381-400

Buchbeitrag   

Kasztelanie XII i XIII wieku w Wielkopolsce - problemy, stan i perspektywy badan
Przybyl, Maciej. • S. 401-432

Buchbeitrag   

Swietopelk I, ksiaze turowski czy pinski?
Kollinger, Karol. • S. 433-442

Buchbeitrag   

Kartoteka grodzisk slaskich Maxa Hellmicha
Demidziuk, Krzysztof. • S. 443ff.