RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,4 Millionen verzeichnete Werke

Inhalt

Buchbeitrag   

Academische censuur en leergezag in de veertiende eeuw: Parijs of Avignon?
Thijssen, Johannes M. M. Hans. • S. 3-14

Buchbeitrag   

De Dietsche Lucidaris: een middelnederlandse Summa voor het volk?
Bange, Petronella. • S. 15-24

Buchbeitrag   

Een vrome verzameling van een welgestelde reiziger: een Vlaams getijdenboek met 23 ingenaaide zilveren pelgrimstekens
Koldeweij, Jos. • S. 25-37

Buchbeitrag   

Het vergezicht van de auteur en het ongeduld van de tekst: over Jan van Ruusbroec en zijn hoofdwerk Die gheestelike brulocht
Swart, Loet. • S. 38-46

Buchbeitrag   

Denken over liefde en vriendschap: amor en amicitia in de middeleeuwse scholastiek
Hoenen, Maarten J. F. M.. • S. 49-58

Buchbeitrag   

Sensus moralis - goed of kwaad? Over moralisme en functionalisme in de studie van de middeleeuwse literatuur
Bejczy, István Pieter. • S. 59-66

Buchbeitrag   

Literatuur als ethische lering
Wackers, Paul W. M.. • S. 67-76

Buchbeitrag   

Moraal, dubbele moraal en supermoraal in middel-engelse ridderverhalen
Diekstra, Frans N. M.. • S. 77-92

Buchbeitrag   

"Ne ergo desperet homo fragilis in malis ...": over het mensbeeld van Thomas a Kempis (1379/80-1471)
Geest, Paul J. J. van. • S. 93-109

Buchbeitrag   

Ideologie ontmaskerd: John of Salisbury als humanistisch "moralist"
Laarhoven, Jan van. • S. 113-125

Buchbeitrag   

Met recht geleerd? Super speculam en het rechtsonderwijs aan de universiteit van Parijs in het begin van de dertiende eeuw
Coppens, E. C.. • S. 126-138

Buchbeitrag   

Tijdordening in de devote overweging
Dijk, Rudolphus Theodorus Maria van. • S. 139-159

Buchbeitrag   

De monnik en het gezin: Dionysius de Kartuizer over huwelijk en gezin
Nissen, Peter J. A. • S. 160-173

Buchbeitrag   

Christelijke identiteit, morele vorming en laat-middeleeuws onderwijs
Weiler, Anton Gerard. • S. 177-198