RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Havelské Mesto pražské ve stredoveku: historie, archeologie, stavební historie
Musílek, Martin [Hrsg.]. - Praha (2012)


Deskriptoren: Mittelalter
Sprache: Tschechisch


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/1984924
Alternative Formate: MARC21

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Musílek, Martin

Inhalt

Buchbeitrag   

Havelské Mesto pražké: realita nebo fikce?
Žemlicka, Josef. • S. 12-23

Buchbeitrag   

"Mesto ve meste: tzv. Havelské Mesto: hledání stredu mezi anomálií a fikcí
Nodl, Martin. • S. 30-41

Buchbeitrag   

In Novo foro residentis: sociotopografická analýza Havelského tržište ve 14. století
Musílek, Martin. • S. 42-71

Buchbeitrag   

Dejiny kostela a farnosti sv. Havla v dobe predhusitské
Gája, Robert. • S. 72-98

Buchbeitrag   

Svatohavelský kult ve stredovekých Cechách: zpráva o stavu výzkumu
Hrdina, Jan. • S. 100-135

Buchbeitrag   

Listina pro mincmistra Eberharda a pocátky Kutné Hory
Vanek, Vojtech. • S. 136-141

Buchbeitrag   

Eberhardus magister monete per Boemiam: nekolik sporných otázek týkajících se jeho osobnosti
Schneider, Petr. • S. 142-157

Buchbeitrag   

Mincmistr Eberhard a jeho potomci: pusobéni jedné gründerské rodiny ve stredovekých Cechách
Vojtíšek, Jan. • S. 158-181

Buchbeitrag   

Nové archeologicképoznatky o Havelském Meste a otázka dokoncení jeho lokace
Dragoun, Zdenek. • S. 186-199

Buchbeitrag   

K archeologickemu poznání Havelského Mesta
Starec, Petr. • S. 200-228

Buchbeitrag   

Prispevek k diskuzi o pocatku a formování rane gotické zástavby Havelského Mesta
Kovár, Miroslav. • S. 233-273

Buchbeitrag   

Prispevek k poznní domovi zástavby Havelského Mesta
Hauserová, Milena. • S. 274-296

Buchbeitrag   

Výpoved stavební historie domu cp. 509 pro poznání dejin Havelského Mesta
Rykl, Michael. • S. 298-322

Buchbeitrag   

K opevnení Havelskéhoe Mesta v Praze
Razím, Vladislav. • S. 324-337

Buchbeitrag   

Materiálie k nejstaršímu stavebnímu utvárení a promene stredoveke stavebí podoby kostela sv. Havla
Kovár, Miroslav. • S. 338-345

Buchbeitrag   

K podobe zazdeného okna jižní veže kostela sv. Havla v Praze
Cerná, Hanna. • S. 346-357