RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Inhalt

Buchbeitrag   

Uppenbarelsernas retorik.
Odelman, Eva. • S. 15-21

Buchbeitrag   

Labyrinths of the Urtext.
Morris, Bridget. • S. 23-33

Buchbeitrag   

Birgitta i Birgittalegenderna
Jönsson, Arne. • S. 35-48

Buchbeitrag   

"Tres leges sunt": om lagmansdottern och lagarna
Pernler, Sven-Erik. • S. 51-65

Buchbeitrag   

Inspiration, vision, profetia: Birgitta och teorierna om uppenbarelsen
Piltz, Anders. • S. 67-88

Buchbeitrag   

"Jag är den Gud som gav lagen åt Mose". Birgitta och Gamala testamentet.
Hidal, Sten. • S. 89-98

Buchbeitrag   

Andlig slaktskap mellan Franciskus och Birgitta
Roelvink, Henrik. • S. 99-122

Buchbeitrag   

Heliga Birgittas program för uppror mot Magnus Eriksson: en studie i politisk argumentationskonst
Ferm, Olle. • S. 125-143

Buchbeitrag   

De kristna och kyrkan i Heliga Birgittas uppenbarelser
Fogelqvist, Ingvar. • S. 145-152

Buchbeitrag   

Friendship in Birgitta of Vadstena: tradition or renewal?
McGuire, Brian Patrick. • S. 153-174

Buchbeitrag   

Levd birgittinsk spiritualitet
Birgitta, syster. • S. 175-185

Buchbeitrag   

Manligt och kvinnligt i Birgittas klostertanke
Cavallin, Lars. • S. 189-201

Buchbeitrag   

'Guds brud och egendom': Om 'nunnebilden' i Birgittinregelns nunnevigningsrit
Härdelin, Alf. • S. 203-212

Buchbeitrag   

His heart was my heart. Birgitta of Sweden's devotion to the Heart of Mary.
Sahlin, Claire Lynn. • S. 213-227

Buchbeitrag   

Birgitta och bilderna
Lindgren, Mereth. • S. 231-252

Buchbeitrag   

Heliga Birgitta som musikalisk visionar
Servatius, Viveca. • S. 253-264

Buchbeitrag   

Massan i Revelationerna
Segelberg, Eric. • S. 265-273

Buchbeitrag   

Birgitta och bonen
Grefbäck, Göran. • S. 275-285

Buchbeitrag   

Birgittabilden i kanonisationsakterna
Bergh, Birger. • S. 289-297

Buchbeitrag   

Birgittabilden i liturgin
Borgehammar, Stephan. • S. 300-310

Buchbeitrag   

Vadstenapredikanter om Birgitta
Hedlund, Monica. • S. 311-327