RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Sammelwerk

Sammelwerk  Història de Catalunya (Vol. 1-6)
Salvat, Joan [Hrsg.]. - Barcelona (1978 - 1979)


Deskriptoren: Katalonien Politische Geschichte Territorien und Länder/A-Z
Sprache: Katalanisch


Permalink: http://opac.regesta-imperii.de/id/870695
Alternative Formate: MARC21

   Bestandsnachweise nach KVK:
[Karlsruher Virtueller Katalog]
  Titel suchen...  Autoren suchen: Salvat, Joan

Inhalt

Buchbeitrag   

El senyoriu d'Andorra
Baraut Obiols, Cebrià. (1978) • S. 50-54

Buchbeitrag   

La burguesia
Batlle Gallart, Carmen. (1978) • S. 139-142

Buchbeitrag   

L'art dels segles VIII, IX i X
Barral Altet, Xavier. (1978) • S. 281-290

Buchbeitrag   

Els còdex il.lustrats i decorats
Bohigas Balaguer, Pere. (1978) • S. 296-298

Buchbeitrag   

La reorganització eclesiàstica
Baucells i Reig, Josep. Teilband 1 (1978) • S. 25-29

Buchbeitrag   

Del domini carolingi a la independéncia
Aventín Puig, MercèSalrach Marés, Josep Maria. Teilband 2 (1978) • S. 4-24

Buchbeitrag   

El nom de Catalunya
Vernet Ginés, Juan. Teilband 2 (1978) • S. 31-32

Buchbeitrag   

El procés de feudalització
Salrach Marés, Josep Maria. Teilband 2 (1978) • S. 33-42

Buchbeitrag   

L'organització comtal
Sobrequés Callicó, Jaume. Teilband 2 (1978) • S. 43-47

Buchbeitrag   

L'organització comtal
Riera Viader, Sebastià. Teilband 2 (1978) • S. 43-47

Buchbeitrag   

El Comtat de Barcelona
Udina i Martorell, Frederic. Teilband 2 (1978) • S. 48-50

Buchbeitrag   

L'Islam i les paries
Sánchez Martínez, Manuel. Teilband 2 (1978) • S. 54-56

Buchbeitrag   

Les relacions amb els sobirans hispano-cristians
Aventín Puig, Mercè. Teilband 2 (1978) • S. 57-60

Buchbeitrag   

Els lligams amb les terres ultrapirinenques
Cabestany i Fort, Joan Ferran. Teilband 2 (1978) • S. 60-63

Buchbeitrag   

L'expansio pel Mediterrani i al Nord d'Africa
Bramón Planas, Dolors. Teilband 2 (1978) • S. 71-75

Buchbeitrag   

L'Unió amb Aragó
Batlle Gallart, Carmen. Teilband 2 (1978) • S. 77-84

Buchbeitrag   

Els primers comtes reis
Batlle Gallart, Carmen. Teilband 2 (1978) • S. 95-102

Buchbeitrag   

L'evolució demográfica
Feliú Montfort, Gaspar. Teilband 2 (1978) • S. 103-116

Buchbeitrag   

La noblesa
Costa Paretas, Maria de las Mercedes. Teilband 2 (1978) • S. 118-122

Buchbeitrag   

Els ordes militars
Sans Travé, Josep Maria. Teilband 2 (1978) • S. 123-127

Buchbeitrag   

L'església secular
Pladevall Font, Antoni. Teilband 2 (1978) • S. 128-134

Buchbeitrag   

El monaquisme
Altisent, Agustín. Teilband 2 (1978) • S. 135-138

Buchbeitrag   

Possessió de la terra i societat rural
Salrach Marés, Josep Maria. Teilband 2 (1978) • S. 149-157

Buchbeitrag   

Hábitat, técniques i economia rural
Riu Riu, Manuel. Teilband 2 (1978) • S. 158-166

Buchbeitrag   

L'augment de la ramaderia
Bertran Roigé, Prim. Teilband 2 (1978) • S. 167-176

Buchbeitrag   

El desenvolupament dels nuclis de població
Claramunt Rodríguez, Salvador. Teilband 2 (1978) • S. 177-193

Buchbeitrag   

El desenvolupament dels nuclis de poblaciò
Batlle Gallart, Carmen. Teilband 2 (1978) • S. 177-193

Buchbeitrag   

Els inicis del gran comerç
García Sanz, Arcadio. Teilband 2 (1978) • S. 195-206

Buchbeitrag   

Organització artesanal i industries tèxtils
Coll Julià, Núria. Teilband 2 (1978) • S. 208-213

Buchbeitrag   

Cerámica, construcció i metallúrgia
Ollich Castanyer, Immaculada. Teilband 2 (1979) • S. 214-222

Buchbeitrag   

Els molins
Altisent, Agustín. Teilband 2 (1978) • S. 222-223

Buchbeitrag   

Activitats financeres i moneda
Riu Riu, Manuel. Teilband 2 (1978) • S. 224-229

Buchbeitrag   

Les institucions de govern
Claramunt Rodríguez, Salvador. Teilband 2 (1978) • S. 231-326

Buchbeitrag   

El problema dels "Usatges"
Bastardas Parera, Joan. Teilband 2 (1978) • S. 240-243

Buchbeitrag   

Institucions feudo-senyorials
Claramunt Rodríguez, Salvador. Teilband 2 (1978) • S. 244-245

Buchbeitrag   

L'espiritualitat
Baucells i Reig, Josep. Teilband 2 (1978) • S. 246-260

Buchbeitrag   

La cultura i els llibres
Mundó, Anscari Manuel. Teilband 2 (1978) • S. 262-274

Buchbeitrag   

El segon romànic
Alcolea Gil, Santiago. Teilband 2 (1978) • S. 296-300

Buchbeitrag   

La Peninsula i el Mediterrani en el regnat de Jaume I
Coll i Alentorn, Miquel. Teilband 3 (1978) • S. 4-15

Buchbeitrag   

Origens del Regne de Mallorca: conquesta í poblament
Riera Melis, Antonio. Teilband 3 (1978) • S. 16-22

Buchbeitrag   

Orígens del Regne de València: conquesta i poblament
Belenguer Cebrià, Ernest. Teilband 3 (1978) • S. 23-30

Buchbeitrag   

La revolta del 1285 a Barcelona
Batlle Gallart, Carmen. Teilband 3 (1978) • S. 41-44

Buchbeitrag   

L'herència de Pere el Gran: el regnat d'Alfons el Franc
Cabestany i Fort, Joan Ferran. Teilband 3 (1978) • S. 45-49

Buchbeitrag   

Diplomàcia i guerra durant el regnat de Jaume II
Cabestany i Fort, Joan Ferran. Teilband 3 (1978) • S. 50-62

Buchbeitrag   

L'expedició de la Gran Companyia Catalana a l'Orient
Sobrequés Callicó, Jaume. Teilband 3 (1978) • S. 63-67

Buchbeitrag   

Alfons el Benigne i la croada de Granada
Sánchez Martínez, Manuel. Teilband 3 (1978) • S. 68-72

Buchbeitrag   

Reintegracionisme i dificultats: el regnat de Pere el Cerimoniós
Ferrer i Mallol, María Teresa. Teilband 3 (1978) • S. 73-86

Buchbeitrag   

Prosperitat del mon urbà entre el 1200 i el 1350: patriciat i artesanat
Claramunt Rodríguez, Salvador. Teilband 3 (1978) • S. 87-100

Buchbeitrag   

Impuls comercial i financer entre el 1200 i el 1350: mercaders i banquers
Sánchez Martínez, Manuel. Teilband 3 (1978) • S. 101-118

Buchbeitrag   

L'estament nobiliari
Sobrequés Callicó, JaumeRiera, S.. Teilband 3 (1978) • S. 119-126

Buchbeitrag   

Senyors i pagesos
Pons Guri, Josep Maria. Teilband 3 (1978) • S. 127-140

Buchbeitrag   

Els darrers sobirans del Casal de Barcelona, Joan I y Martí l'Humà
Ferrer i Mallol, María Teresa. Teilband 3 (1978) • S. 142-150

Buchbeitrag   

El problema successori i el Compromís de Casp
Sobrequés Callicó, Jaume. Teilband 3 (1978) • S. 151-154

Buchbeitrag   

Alfons el Magnánim i la idea imperial
Sáez Sánchez, Emilio. Teilband 3 (1978) • S. 159-165

Buchbeitrag   

La crisi demogràfica dels segles XIV i XV
Cabestany i Fort, Joan Ferran. Teilband 3 (1978) • S. 166-171

Buchbeitrag   

Devallada comercial i problemes financers entre el 1350 i el 1500
García Sanz, Arcadio. Teilband 3 (1978) • S. 172-183

Buchbeitrag   

Decadència econòmica i crisi social a la ciutat entre el 1350 i el 1500
Batlle Gallart, Carmen. Teilband 3 (1978) • S. 184-198

Buchbeitrag   

Dificultats materials i revolució al camp entre el 1350 i el 1500
Aventín Puig, Mercè. Teilband 3 (1978) • S. 199-217

Buchbeitrag   

Joan II i la guerra de 1462-72
Sobrequés Callicó, Jaume. Teilband 3 (1978) • S. 219-228

Buchbeitrag   

Ferran II i la política de redrecament
Sobrequés Callicó, JaumeRiera, S.. Teilband 3 (1978) • S. 228-236

Buchbeitrag   

Ferran II i la política de redreçament
Riera Viader, Sebastià. Teilband 3 (1978) • S. 228-236

Buchbeitrag   

La fiscalitat reial
Aragó Cabañas, Antoni-MariaSánchez Martínez, Manuel. Teilband 3 (1978) • S. 237-239

Buchbeitrag   

L'administració central i territorial
Aragó Cabañas, Antoni-Maria. Teilband 3 (1978) • S. 247-250

Buchbeitrag   

L'administració local i l'estructura administrativa de Barcelona
Font Rius, Josep Maria. Teilband 3 (1978) • S. 251-256

Buchbeitrag   

Església i espiritualitat
Baucells i Reig, Josep. Teilband 3 (1978) • S. 257-262

Buchbeitrag   

La literatura
Sanchis Guarner, Manuel. Teilband 3 (1978) • S. 264-277

Buchbeitrag   

Orígens de la imprenta
Bohigas Balaguer, Pere. Teilband 3 (1978) • S. 278-280

Buchbeitrag   

L'ensenyament i les universitats
Claramunt Rodríguez, Salvador. Teilband 3 (1978) • S. 280-282

Buchbeitrag   

El gòtic a Catalunya
Liaño Martínez, Emma. Teilband 3 (1978) • S. 282-291

Buchbeitrag   

La ceràmica als països de la corona catalano-aragonesa
Olivar, Marçal. Teilband 3 (1978) • S. 292-296

Buchbeitrag   

La historiografia
Coll i Alentorn, Miquel. Teilband 3 (1978) • S. 298-300

Buchbeitrag   

Els nuclis rurals de població agrupada a la Catalunya Vella
Riu Riu, Manuel. Teilband 8 (1990) • S. 82-92